Voorbeeldbrief aan Mark Rutte

(Klik op onderstaande knop om de brief te downloaden).

DOWNLOAD 

(Uiteraard mag de brief naar eigen wens aangepast worden).

Naam.   ……….

Adres.   ………..

Woonplaats ……..

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

T.a.v. Mark Rutte                                                                                                 

Postbus 20018 

 2500 EA Den Haag

Plaats en datum……..

Mark Rutte,

Door jouw misdadig wanbeleid worden Nederland en haar burgers naar de afgrond geleid.

Het is je genoegzaam bekend dat er geen enkele reden is om burgers van hun grondwettelijke vrijheden te beroven. De drogredeneringen die jij telkens weer verzint om de bewegingsvrijheid van burgers te beperken, zijn niet alleen ridicule doch ook misdadig.

Het virus waarmee jij de burgers bedriegt heeft een Infection Fatality Rate van rondom een kwart procent. Heel goed ben je op de hoogte dat dit sterftecijfer overeenkomt met een middelzware griep. De Mexicaanse griep (Influenza A; H1N1) in 2009 (pandemie) en de Spaanse griep type H1Ni in 2018 veroorzaakten net als tijdens elke griepperiode slachtoffers.

Vaak gaat het om oude mensen met onderliggend lijden. Nu is dit niet anders en dat weet jij heel goed. Het sterftecijfer dat aan Corona wordt toebedacht, ligt lager dan toentertijd.

Evenwel heb jij ervoor gezorgd, tezamen met de valse volksvertegenwoordigers die jou steunen, dat burgers dermate bang en getraumatiseerd raakten, met zeer ernstige gevolgen waaronder een vroegtijdige dood. Vele patiënten kunnen geen ziekenhuiszorg/medische behandeling krijgen door jouw leugens en bedrog. Onder andere het Slotervaartziekenhuis liet je omvallen, maar je hebt wel “tig” miljard aan zogenaamde steunpakketten. Steunpakketten opgebracht door hardwerkende burgers die hun leven zien verpest worden en hun bedrijven failliet zien gaan door jouw wanbeleid. In herinnering breng ik de oude man die van de zevende etage van een verzorgingstehuis sprong omdat hij nog een Lock down niet meer aankon. Ook zijn er vele oude mensen in verzorgingshuizen die vereenzaamden. Mensen die hun geliefden niet mogen omarmen omdat jij ervoor gezorgd hebt dat zulke tehuizen zich stringent aan onzin regels moeten houden.

De horeca, ondanks dat het een voldongen feit is dat zij geen belangrijke veroorzaker zijn m.b.t. besmettingen, ben je volledig aan het slopen. Door jouw wangedrag is er een tweedeling onder de Nederlandse bevolking ontstaan. De schade (en het leed) die jij aanbrengt is misdadig en daar zal je te gelegener tijd verantwoording voor moeten afleggen. Burgers verplichten om met een mondkapje te lopen en dat terwijl jijzelf en jouw maat in het kwaad, Hugo, helder en duidelijk zeiden dat mondkapjes schijnveiligheid bieden. En zoals je zelf heel goed weet is jouw achterliggende reden, namelijk om gedragsverandering teweeg te brengen, buitenwettelijk.

Nu probeer je burgers nog meer in hun vrijheden te beperken door een avondklok in te stellen. Hoever ga je daarmee door? Is dat totdat het moment is aangebroken dat het volk massaal in opstand komt en er bloed vloeit?

De burgerbijeenkomst van 17 januari 2021 op het Museumplein is desastreus geweest voor vele oudere mensen. Datzelfde geldt voor de demonstraties die op het Malieveld werden gehouden. In elkaar geslagen door tuig dat het niet waard is om deel uit te maken van het politiekorps. ME’ers die als idioten inhakten op vreedzame burgers. Politietuig incognito (Romeo’s) die zich tussen vreedzame burgers mengden en aan het rellen sloegen. Lafaards die, zodra er een paar sterke mannen op hen afkomen, een politiebusje invluchten. Dit alles is een direct gevolg van jouw misdadig wanbeleid.

Het door jou onder ede geuite “ Als het om politieke reden uitkomt, schuif ik de wet opzij” is een terroristische uitspraak die sowieso vroeg of laat strafrechtelijke gevolgen zal hebben. Gewoon een kwestie van tijd.

Ook het criminele vaccinatieplan is een misdaad tegen de menselijkheid. Je weet heel goed dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer al een recordboete van 2,3 miljard dollar betaalde om klachten af te kopen. Heel goed weet je dat bedoeld vaccin zich tot en met einde 2023 in een testfase bevindt. De burgers die geleid door angst en misinformatie feitelijk proefkonijnen zijn, worden door jouw leugenachtige praatjes aan een groot gevaar blootgesteld. Je weet heel goed dat Pfizer niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade.

De lijst van door jou gepleegde misleidingen, leugens en misdaden is ellenlang. Wellicht ben je al aan het bedenken hoe je de verkiezingen kunt uitstellen. Maar er komt een dag dat je je zult moeten verantwoorden. En vergeet niet Mark, als de agenda erdoor zou komen dat ook jij en je vrienden in het kwaad de klos zijn. Of denk je nu echt dat Klaus Schwab, Bill Gates en andere “Build Back Better “ ziekelijke globalisten  rekening gaan houden met jou?

Een advies,…. Verdwijn voorgoed uit de politiek.  

Groetend,

Naam en handtekening

 

Loading