Verdeel en heers

Divde et impera.  (Verdeel en heers)

Phillipus II van Macedonië was ruim 300 jaren voor Christus al goed op de hoogte van de werking wanneer je de ene groep meer rechten geeft dan de andere groep. Het resultaat is dan telkens dat deze groepen elkaar gaan bestrijden. En tot op de dag van vandaag wordt deze toch doorzichtige truc nog steeds gebruikt om verdeeldheid te veroorzaken.

In Nieuw-Zeeland staan de gevaccineerden op tegen de mensen die hen van een vaccin hebben voorzien. Goed kan ik mij voorstellen dat, op het moment dat je weet dat de gifspuit levensbedreigend blijkt, je de persoon die jou de prik toediende, haat. Maar hetgeen er nu in Nieuw-Zeeland gebeurt, is precies hetgeen dat de globalisten, beter verwoord het schorem, beoogden, namelijk het tegen elkaar opzetten van groepen. Blanke mensen tegenover gekleurde mensen, de ene godsdienst tegenover een ander geloof. De ene klasse tegenover de andere klasse enzovoorts. En wij (het volk) trapten er toentertijd in en trappen er nog aldoor in. In plaats van dat groepen zich verenigen en in opstand komen tegen dat tuig, bestrijden wij elkaar.

Met name tijdens de afgelopen vier jaren is gebleken hoe wij (het volk) gemakkelijk te manipuleren zijn. Maak mensen bang door hen wijs te maken dat een virus de mensheid zal vernietigen, maak mensen onzeker over hun bestaan, zet mensen tegen elkaar op en je kunt alles met hen doen. Hoe triest ook, de wereldwijde genocide is in volle gang. Velen zullen een vroegtijdige dood sterven. Velen zullen zo ontmoedigd zijn dat fatalisme de overhand krijgt met soms zelfdoding tot gevolg.

Door de globalisten wordt er alles aan gedaan om hun agenda 2030 er doorheen te krijgen. Het vergiftigen van voedsel, het onteigenen van landbouwgrond, de chemtrails om ervoor te zorgen dat mensen vitamine D tekort krijgen enzovoorts, niets zal het tuig schuwen. En zolang wij (het volk) niet doorhebben welk sluw spel er wordt gespeeld, gaan de globalisten door met het vermoorden van mensen. Maar uiteindelijk zal het beoogde doel, namelijk een relatief kleine groep mensen overhouden om als slaaf te misbruiken, niet lukken. De mensen die   overblijven zullen weerbaar zijn, niet gemakkelijk te beïnvloeden. Er zal gerechtigheid komen. De criminelen zullen terechtgesteld worden, maar wel ten koste van vele slachtoffers.

Hans Wortel, febr. 2024

Loading