Uitleg virussen. Martin Vrijland.

In de vorige editie van dit artikel lichtte ik toe hoe de discussie over aerosols, grote druppels en de anderhalve meter afstand een afleidingsdiscussie lijkt te zijn die wordt gevoed door Maurice de Hond en Willem Engel, omdat zij daarmee de belangrijkste vraag vermijden, namelijk: “Wat is een virus, hoe werkt een virus en hoe penetreert het je lichaam?”.

Ik liet zien dat waterdamp pas damp is (‘aerosols’ dus) als het je mond- of neusopening verlaat, omdat de temperatuur in de longen hoger is dan de buitenlucht (tenzij je in de woestijn woont). Voordien is het dus geen waterdamp, maar gasvormig water en kan het eigenlijk niets aan zich binden.

Ook de kritische alternatieve media leidt af met het geloof in ‘de expert’ (Willem Engel) en met verhalen die afleiden van de volledig foutieve uitgangspunten.

Zowel Maurice de Hond als Willem Engel veronderstellen namelijk dat een virus leeft en buiten het lichaam kan overleven. Dat is niet het geval. Een virus is ingekapseld DNA en/of RNA in een proteïne. Vergelijk het met een kwarktaartje of met zeep. Het heeft geen levende kern zoals een witte of rode bloedcel of ander type cellen in het lichaam. Het bevat geen stamcelinformatie. Het is als een USB sticky die niet in de computer zit. Zonder die levenskracht is het niets.

Ja, maar jij bent toch geen expert Martin Vrijland? Willem Engel is een expert, dus die zou dat dan heus wel hebben gezegd. Die zal dat heus wel weten.” Dat is precies waar u in de vangnet-strategie valkuil valt. Willem Engel is een vangnet pion. Een mooie jongen met een mooi praatje, goed opgeleid voor zijn rol. Ziet u?

Wat is een virus nu eigenlijk precies?

Iedere wetenschapper is het er over eens dat een virus een verzameling aan DNA en/of RNA is, dat is ingekapseld in een proteïne (aminozuren in ketens die een ruimtelijke structuur vormen). Waar vele wetenschappers een ander spoor kiezen, is wanneer zij de logica opzij moeten zetten voor de aangenomen waarheid, dat dit proteïne met daarin die ‘dode materie’ (wat dit DNA/RNA zonder een levende gast-cel feitelijk is, zoals een sticky zonder computer dat is) buiten het lichaam zou kunnen overleven.

Bij de eerste de beste blootstelling aan zonlicht (UV-licht) breekt dat proteïne af en (ik blijf het herhalen) een sticky zonder computerprocessor is niets. DNA of RNA zonder een gast-cel is als een lichaam zonder hersenen. Het is dood. Het doet en kan niets. Het kan ook niet overleven. Ingekapseld in proteïne zou het nog van a naar b kunnen zweven, maar dat kan alleen in het volledige duister. Bij minuscuul UV licht is het weg; afgelopen; over en uit (toelichting).

De bedenker van de door de farmaceutische industrie gestuurde mainstream (en op universiteiten onderwezen) gedachte, is Louis Pasteur. Op zijn sterfbed zou hij hebben toegegeven dat zijn theorie niet deugde. Zijn theorie staat bekend onder de naam ‘germ theory’. De Engelse term ‘germ’ is een verzamelnaam voor alle schimmels en bacteria, waaronder dus ook virussen geschaard worden. Daarmee wordt verondersteld dat een virus ook een levend organisme is. Als een vogel geen vleugels heeft, kun je het niet onder de verzamelgroep vogels scharen; toch deed Pasteur dit wel door virussen onder de ‘germ groep’ te scharen.

Onderzoekers Antoine Béchamp en Claude Bernard beweerden dat een virus buiten het lichaam niet kan overleven en dat een virus het resultaat van een door het lichaam aangemaakte schoonmaakoperatie is. Hun theorie werd de ‘Terrain theory’ (terrein theorie) genoemd. Op zijn sterfbed zou Pasteur dus toe hebben gegeven dat zij het bij het juiste eind hadden.

Germ theory versus terrain theory

Hieronder een samenvatting van het verschil in de twee theorieën. Als u echter gewoon de logica volgt van het principe dat een cel zonder kern niet leeft, zoals een lichaam zonder brein niet leeft of een computer zonder processor en u herkent dat een virus vergelijkbaar is met een sticky buiten de computer, dan bent u er al heel snel uit.

Germ theory (Pasteur)

 1. Het lichaam is steriel.
 2. Ziekte ontstaat door micro-organismen buiten het lichaam.
 3. Micro-organismen moeten in het algemeen worden beschermd.
 4. De functie van micro-organismen is constant.
 5. De vormen en kleuren van micro-organismen zijn constant.
 6. Elke ziekte wordt geassocieerd met een bepaald micro-organisme.
 7. Micro-organismen zijn de belangrijkste veroorzakers.
 8. Ziekte kan iedereen ‘treffen’.
 9. Om ziekte te voorkomen, moeten we ‘afweer bouwen’.

Terrain theory (Bernard en Béchamp)

 1. Microben komen van nature voor in het lichaam.
 2. Ziekte ontstaat door micro-organismen in de lichaamscellen.
 3. Deze intracellulaire micro-organismen werken normaal gesproken om te bouwen en te helpen bij de metabolische processen van het lichaam.
 4. De functie van deze organismen verandert om te helpen bij de katabole (desintegratie) processen van het gastorganisme wanneer dat organisme sterft of gewond raakt, wat zowel chemisch als mechanisch kan zijn.
 5. Micro-organismen zijn pleomorf (hebben vele vormen): ze veranderen hun vormen en kleuren (vormverschuiving) om de toestand van de gastheer weer te geven.
 6. Elke ziekte is geassocieerd met een bepaalde aandoening.
 7. Ziekte ontstaat wanneer microben van vorm, functie en toxiciteit veranderen afhankelijk van het terrein van de gastheer. Daarom is de toestand van het gastorganisme de belangrijkste veroorzaker.
 8. Ziekte wordt veroorzaakt door ongezonde omstandigheden.
 9. Om ziekte te voorkomen, moeten we gezondheid creëren.

Ja, maar al die volle IC’s en al die doden dan?

Maar we hebben toch zoveel zieken gezien in de media en we zien toch beelden van artsen die over volle IC’s spreken, en..en..en” Als de media u het niet zouden vertellen of laten zien, zou u er dan vanaf weten? Ja, op social media zijn er ook mensen die roepen familie, kennissen of vrienden te hebben die ernstig ziek zijn geworden of dood zijn gegaan. Dat is het social media leger.

Dat zijn de betaalde krachten van de staat die zich ook in uw vriendenlijst bevinden. Echt waar? Ja, echt waar. In het voormalige DDR heette dat Inoffizieller Mitarbeiter. U kunt natuurlijk niet geloven dat een van uw vrienden een heimelijke snabbel verdient voor de staat, maar dat is precies het gewenste psychologische effect.

Ja, maar ik heb echt foto’s gezien en zelfs meerdere video’s“. Zal ik u eens laten zien hoe eenvoudig je tegenwoordig deepfake software kunt downloaden, waarmee je een volledige filmset-achtige omgeving en zelf je eigen fysieke uitstraling kunt aanpassen (zie hier)? Ik kan mezelf ouder doen lijken en in een ziekenhuisbed plaatsen als ik wil. Geen enkel probleem. Dat kan met huis-tuin-en keuken software. Denk maar eens aan hoe eenvoudig de Snapchat of Instagram apps van tegenwoordig werken.

In het voormalig DDR was – volgens de officiële cijfers – 1 op de 50 burgers een Inoffizieller Mitarbeiter (IMB’er). Denkt u echt dat dit geweldig goed functionerende systeem spontaan overboord gegooid is en niet meer bestaat? Of zou het kunnen dat dit ook in Europa gebeurt en dat velen om u heen IMB’er zijn en de social media discussie in de gewenste richting helpen sturen? Let u maar eens op hoe u aangevallen wordt als u iets post wat afwijkt van de mainstream gedachte of van de mainstream-alternatieve-media gedachte.

Als we daadwerkelijk met zieken en doden als gevolg van een coronavirus te maken krijgen (bijvoorbeeld in een tweede golf), dan komt dat dus volgens de ‘terrain theory’ niet door overdraagbaarheid, maar door toediening via injectie (via een eerder vaccin). Met de huidige CRISPR technologie zou er wellicht ook sprake kunnen zijn van het spelen met de genen van buitenaf, zoals toegelicht in dit artikel. Ook daarvoor geldt dan dat het CRISP enzym wel eerst geïnjecteerd moet zijn geweest via een eerder vaccin. In die gedachte zou je dan de aanmaak van het coronavirus op elk gewenst moment op afstand kunnen activeren bij voldoende netwerk bandbreedte.

De Hydroxychloroquine discussie afleiding

De Hydroxychloroquine discussie is een hele slimme methode om mensen in een discussie te doen verzanden die op generlei wijze het niet-bestaan van overdraagbaarheid van een virus moet aantasten. In elke discussie die we (waar dan ook) zien, wordt nooit getwijfeld aan het bestaan van overdraagbaarheid van het coronavirus; ook niet door Willem Engel, ook niet door Maurice de Hond. Ziet u hoe geraffineerd het spel gespeeld wordt?

‘Germ theory’ ontkenning

Wikipedia heeft een stukje gewijd aan de ontkenning van de mainstream virus gedachte (de ‘germ theory’). Dat is een geweldig zwak stuk waarin feitelijk geen enkele onderbouwing plaatsvindt. Simpelweg omdat er geen onderbouwing is. De logica ontbreekt en dus moet je gaan stigmatiseren en zwart maken. Dat gebeurt door te stellen dat besmetting wel extern kan geschieden, omdat wel gebleken is dat het opschonen van drinkwater en rioolsystemen bewezen heeft dat er minder ziektes uitbraken.

Dit is de meest hilarische verklaring die je maar kunt geven, want feitelijk onderschrijft dat juist de ‘terrain theory’ die stelt dat als de condities voor iedereen slecht zijn, iedereen tegelijk ziek kan worden omdat het lichaam te veel gifstoffen binnenkrijgt en dus zichzelf begint op te schonen. De cellen gaan de gifstoffen afscheiden in de vorm van in proteïne ingekapseld DNA/RNA.

Wikipedia geeft in dat kneuterige stuk geen enkele info over wat een virus is (DNA of RNA in een proteïne) en geen enkele info over hoe een virus in het lichaam komt, maar komt dus met een nieuwe term: germ theory ontkenning. George Orwell had het bij het juiste eind!

Uitgebreide toelichting in video

De volgende video is van Aajonus Vonderplanitz. Hij is een voedingsdeskundige die pionierde met zijn Raw Primal Diet. Je kunt heel veel online getuigenissen vinden over zijn werk van mensen die zeggen dat zijn dieet hun leven heeft gered of hun omstandigheden en gezondheidsproblemen heeft omgekeerd. Hier legt hij uit wat een virus is.

Hieronder legt Dr. / professor T.C. Fry uit wat virussen zijn en hoe de farmaceutische industrie leidend is in wat wij via de media en de centrale overheidsinstanties als ‘waarheid’ verkondigd krijgen.

Bekende namen hebben het coronavirus

Hoe onze Trumanshow realiteit wordt ingekleurd is eigenlijk gewoon bewonderenswaardig. Als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt en zoveel mogelijk sterren op de buis, in de kranten of op social media toont en laat zien dat zij het coronavirus (lees: een zak geld) hebben opgelopen, dan gaat de massa er vanzelf in geloven.

Afstraffing heet beloning in George Orwell’s new speak

Zo bracht Eenvandaag gister het idee om verplichte vaccinatie in een lief Orwelliaans jasje te steken: je wordt beloond als je wel een vaccin hebt, want dan mag je wel naar een concert of feestje. Dat noemde George Orwell in zijn boek 1984 ‘new speak’. Dat is dat je iets wat slecht is, een positieve benaming geeft. Het is een lieve manier van melden dat je simpelweg van alle sociale gelegenheden uitgesloten wordt als je weigert een vaccin te nemen. Precies zoals hier van begin af aan dus werd voorspeld.

Willem Engel en Maurice de Hond zijn dus ideale vangnetpionnen die u zoet houden met een Penrose-trap discussie. Beide stellen zij op generlei wijze de ‘germ theory’ ter discussie en gaan volledig mee in de gedachte dat een virus overdraagbaar is. Vandaar dat uw aandacht door zowel de mainstream- als de alternatieve media op hen gefocust wordt. U zou zomaar eens kunnen ontdekken dat u grootschalig voorgelogen wordt.

Ondertussen wordt de maatschappij klaargestoomd voor technocratische controle middelen, zoals beschreven in meerdere voorgaande artikelen (zie bijvoorbeeld hier en hier) en in mijn boek. Klik eens op die linkjes en verdiept u erin, want de tijd dringt.

 

Martin Vrijland

Loading