Aan de zorginstellingen

Purmerend, 22 december 2020

Betreft: Corona-vaccin

L.S.,

In antwoord op de decemberbrief RvB – voor familie en bewoners, bericht ik u als volgt.

In de brief staat dat het Corona-virus het vertrouwde dagelijkse leven heeft veranderd. Echter deze redenering berust op een denkfout. Immers een virus met een IFR van nauwelijks een kwart procent, kun je nauwelijks als reden opgeven voor een veranderend dagelijks leven.

Om helder en duidelijk te verwoorden wat wel ons leven ingrijpend heeft veranderd, moet men zich realiseren dat deze vooropgezette crisis is gecreëerd door de World Health Organisation bij monde van Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deze crimineel vertelde de wereldbevolking dat er een killer-virus heerste en dat er 3,4% van de bevolking zou overlijden ten gevolge van dat virus. Inmiddels is genoegzaam bekend dat het sterftecijfer nauwelijks een kwart procent bedraagt. Dat Covid-19 nog aldoor op de A-lijst staat, is een grote schande. Immers het sterftecijfer ligt in lijn met voorgaande griepjaren. Het is dan ook niet Covid-19 die ons leven ingrijpend heeft veranderd, neen het zijn de buitenproportionele maatregelen die onze regering de burgers heeft opgelegd. Overigens zijn er reeds strafrechtelijke procedures tegen, onder andere, Mark Rutte, Ferdinand Grapperhaus en Hugo de Jonge opgestart. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

In herinnering breng ik dat bedoeld virus, door dr. Almeida, al in 1964 werd geconstateerd. De kans dat ik als 70-jarige oude man dit virus wellicht al meerdere keren heb gehad, is voor de hand liggend.

Wat mij enorm verbaast is het kudde-achtige gedrag dat vele mensen tonen. Het mondkapje is daarvan een goed voorbeeld. Zelfs de huichelachtige Hugo de Jonge heeft helder en duidelijk gesteld dat het dragen van zo’n mondkapje schijnveiligheid biedt. “Laten wij daar niet aan beginnen” zei hij. Desalniettemin zijn mondkapjes inmiddels op vele plekken verplicht.

Dat tijdens een griepperiode men uiterst contentieus moet omgaan met oudere, zwakkere mensen is evident. Immers vroeger bleef men thuis als men verkouden was of griep had.

Nu, omdat de regering mensen niet meer bang kan maken met sterftecijfers omdat deze in lijn zijn met vorige griepjaren, worden “besmettingen” in de strijd gegooid. En om de besmettingen aan te tonen wordt van de PCR-test gebruik gemaakt. Maar de uitvinder van deze test, Kary Mullis, heeft deze test niet voor dit soort viraal onderzoek gemaakt. Neen, hij stelde zelfs dat deze test daarvoor beslist niet geschikt is. Om slijm bij mensen af te nemen wordt dat met een wattenstokje o.a. via de neus, bij de blood brain barrier, gedaan.

Dit terwijl genoegzaam bekend is dat de blood brain barrier juist een plek is waar je niet met zo’n stokje moet komen teneinde beschadiging te voorkomen, wangslijm afnemen volstaat.

H&W (Huisarts en Wetenschap) stelt dat er tot op heden geen enkel bewijs is voor de werkzaamheid van een griepprik. (Bron; zie bibliotheek van de Cochrane Collaboration, hoogleraar Jefferson). Wel is duidelijk dat mensen die zo’n griepprik hebben gekregen, er mogelijkerwijze schadelijke gevolgen aan hebben overgehouden, waaronder narcolepsie. (hersencellen gaan ten gevolge van “Pandemrix” in de hypothalamus verloren). (Bron Medisch Contact).

In recordtempo is nu het coronavaccin ontwikkeld, terwijl iedereen weet dat virussen muteren en het derhalve ondoenlijk is daar een vaccin tegen te ontwikkelen.  Het covid-19 vaccin is tevens niet of nauwelijks getest op bijwerkingen.

Omdat het dus nog volkomen onduidelijk is wat de bijwerkingen van dit vaccin zullen zijn én de farmacie geregeld heeft niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de bijwerkingen, zou dat voor iedereen voldoende reden moeten zijn om dit vaccin niet te nemen.

Wij vinden het onverantwoordelijk om een dergelijk vaccin toe te dienen aan onze kwetsbare ouderen.

Uiteraard staat het iedereen vrij dit vaccin wel te nemen, echter bovenstaande informatie is voor ons onder andere, de reden dat wij niet toestaan dat ons familielid, uw bewoner, gevaccineerd zal worden met het corona-vaccin.

(E.e.a. hadden wij al vast laten leggen in het zorg- en medisch dossier).

Met vriendelijke groet,

Hans Wortel

 

 

Loading