Vrouwe Justitia is blind

Vrouwe Justitia is blind, althans zulks zou de neutraliteit van een rechter moeten bewerkstelligen. Helaas is dat zeker niet altijd het geval. Het komt voor dat sympathieën of antipathieën een rol spelen bij de beoordeling van een persoon die zich bij een rechter moet verantwoorden. Een helder en duidelijk voorbeeld is mevr. Hoekstra- van Vliet, rechter te Den Haag. Deze dame wees, meerdere keren, alle vorderingen van Viruswaanzin af.

Onder andere, de zitting die Viruswaarheid in september voerde, werd verloren. De inzage van de stukken van het RIVM, werd door haar afgewezen.

Het behoeft geen betoog dat deze “rechter” het woord “rechter” niet waard is en dat is zwak uitgedrukt. Het woord “neutraliteit” heeft kennelijk teveel lettergrepen voor haar en draagt wellicht bij tot haar absurde uitspraken. Gelukkig heeft Nederland ook goede en wel integere rechters. Maar Hoekstra- van Vliet heeft helaas teveel “broertjes en zusjes” die niet de rol van rechter zouden moeten vervullen.

Dat door bedoeld geklungel de zuivere rechtspraak wordt ondermijnd, is kennelijk geen reden om neutraal te opereren voor haar. Met verbazing heb ik en niet ik alleen ik, kennisgenomen van de volkomen absurde redenen van haar om de eisen af te wijzen. Zelfs een wraking werd afgewezen.

De door de Franse filosoof Charles baron de Montesquieu bedachte scheiding der machten, de trias politica, blijkt althans in Nederland, water naar de zee dragen te zijn.

De rechtspraak is verworden tot een politiek item. Een verwevenheid waarbij de politiek prevaleert ten koste van de burgers en burgerrechten. Kort door de bocht wordt zo’n situatie weleens met een banenrepubliek vergeleken.

De enige oplossing om een “nieuwe bezem” door de corrupte rechtspraak te halen is een “nieuwe politiek”, dus nieuwe poppetjes. De oude politici hebben inmiddels genoegzaam bewezen dat zij partijbelangen en het uitrollen van een agenda, belangrijker vinden dan het welzijn en de rechten van burgers.

Met de komende verkiezingen staat er veel op het spel. Blijven wij in de greep van machtswellustelingen die maling hebben aan de burgers en als “trekpoppen” aan de leiband lopen van een niet democratisch gekozen Europese Unie? Of kiezen wij voor een geheel andere koers? Een koers waarbinnen referenda wederom worden ingevoerd. Een koers waarbinnen burgers niet worden weggezet als onmondige kleuters docht serieus worden vertegenwoordigd door de door hen gekozen volksvertegenwoordigers.

Hans Wortel, 16 nov. 2020

 

 

 

Loading