Verzoek aan de P.V.V. en het F.v.D

Aan de P.V.V. en het F.v.D.

T.a.v. de heren Wilders en Baudet, (genoemde volgorde op basis van politieke anciënniteit).

Via pvv.publiek@tweedekamer.nl     en         partij@forumvoordemocratie.nl

Purmerend, 30 december 2018

L.S.,

Wellicht overbodig om u in herinnering te brengen dat de TweedeKamerverkiezingen van 15 maart 2017 gemanipuleerd, beter verwoord gecorrumpeerd waren.

Echter achteraf nog zaken rechtzetten in Nederland stuit op dermate hevig verzet van de regerende (zittende) partijen dat er geen doorkomen aan is.

Vandaar deze poging om onduidelijkheid m.b.t. de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019, achteraf te voorkomen.

Wellicht zien de P.V.V. en het F.v.D. elkaar eerder als mede- dan als tegenstander, vandaar dat mijn vraag aan beiden gelijkluidend is.

Dat er, met spoed, een grote politieke omwenteling moet komen, is (wederom) het intrappen van een deur die al tijden wagenwijd openstaat.

Om de misère van de stemmingsfraude ditmaal te voorkomen, althans een poging daartoe te wagen, zou het goed zijn indien bedoelde partijen een site openen waarop de mensen die voor de P.V.V. en het F.v.D. hebben gestemd, dit kunnen bevestigen.

Mocht de uitslag, net als toentertijd, de burgers enorm verbazen dan is het slechts een kwestie van optellen en aftrekken en de werkelijke uitslag is een voldingen feit.

Hopend dat beide partijen tot zulks zullen besluiten,

Vriendelijke groet,

Hans Wortel

 

 

Loading