De “Great Reset” wordt een “Great Awakening”.

De grote denkfout van de psychopaten.

Dat er, over de gehele wereld genomen, velen een vroegtijdige dood zullen sterven, is nu reeds al een voldongen feit. De relatief kleine groep psychopaten, waaronder de Rothschild’s, de Rockefeller’s en natuurlijk Bill Gates en Klaus Schwab van The World Economic Forum, die allen een Great Reset nastreven, zullen zich vergissen in het uiteindelijke resultaat. Natuurlijk, het slachtofferen van mensen om de wereldbevolking te decimeren, lukt hen dat is zeker.

De middelen die door hen worden ingezet resulteren in het bereiken van hun einddoel, namelijk minder mensen die de aardbol bewonen. Buiten de absurde, mensonterende maatregelen zoals de anderhalve-meter maatschappij, de mondkapjes de opgelegde vereenzaming  en het tegen elkaar opzetten van mensen met verschillende geloofsovertuigingen, is het grootste en meest effectieve moordwapen ingezet namelijk de gentherapie injectie die als het aan hen ligt, verplicht wordt.

Om de criminelen van de farmaceutische industrie te beschermen tegen claims, is “informed consensus” een “tool”  om verantwoordelijkheid te ontlopen, ingevoerd. Mensen die zich laten injecteren met de gifspuit, zijn vrijwillig proefpersoon en kunnen geen aanspraak maken op schadeclaims.

Dat genoemde acties en maatregelen misdaden tegen de menselijkheid zijn, is evident. Maar waarom doen deze psychopaten dit? Geld en macht hebben zij al eeuwenlang dus dat zal niet het motief zijn. Het Kalergiplan, een plan dat al meer dan 100 jaren oud is, wordt nog altijd door velen niet serieus genomen ondanks dat de uitvoer duidelijk waarneembaar is.

De psychopaten weten dat, als je leugens maar genoeg herhaalt en middels de mainstream media wereldwijd verkondigt, dan wordt dat de “nieuwe waarheid”. Mensen zijn maar moeilijk te overtuigen van het feit dat, ook na meer dan 25 jaren onderzoek, het niet aan te tonen is dat de griepvaccinatie ook maar enig positief nut heeft. Wel is aangetoond dat er bijwerkingen, waaronder narcolepsie, voorkomen bij de geïnjecteerde mensen.

Als ik jaren geleden een verhaal over adrenochroom had gehoord, dan had ik de verteller voor gek versleten. Nu na veel onderzoek waaronder het lezen van vele rapporten en onderzoeken weet ik dat er vele geesteszieke mensen zijn die dit middel al heel lang gebruiken om hun dood uit te stellen. Dat er en wel eeuwenlang, kinderen zeer ernstig worden mishandeld c.q. opgeofferd worden met de dood als gevolg, hield ik niet voor mogelijk. Datzelfde geldt voor de Deep Underground Military Bases. Ook zo’n verhaal had ik vroeger afgedaan als volkomen onzin.

De reden waarom er nu nog steeds (te)veel mensen zijn die, ook al zie je de gevolgen dagelijks, nog aldoor beweren dat dit verzinsels zijn van complotdenkers, is omdat hun eigen veilige wereld-denkbeeld in gevaar komt. Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog keken mensen weg. Vernietigingskampen waarin Joden en zigeuners werden vergast…..? Kom nou,..dat is een complottheorie. Echter de grote ontnuchtering kwam pas op het moment dat mensen werden geconfronteerd met verhalen die ondersteund werden met beelden. Pas toen ontwaakte men uit de diepe hypnotische slaap.

Deze tijd onderscheidt zich in deze niet van de oorlogsperiode. Ook nu wordt de realiteit door leugens vervangen om de comfortzone, het gevoel dat er niets aan de hand is, in stand te houden. De strijd die nu gevoerd wordt is er één van erop of eronder en dat geldt zowel voor de Deepstate (de Cabal) als voor de wereldbevolking. Als de waarheid niet meer tegen te houden is en de bekendheid zo groot is dat de psychopaten worden voorgeleid aan het Strafhof, dan winnen de mensen met gezond verstand.

Als de psychopaten winnen en de leugens in stand weten te houden, dan volgt slavernij. Maar de kans dat de psychopaten winnen lijkt mij uitgesloten. Immers de mensen die geslachtofferd worden om hun zieke doel te bereiken, zijn de mensen die in de leugens zijn blijven geloven en braaf de bende van de criminele farmacie, waaronder de gifspuit, “slikten” en dit uiteindelijk met een vroegtijdige dood zullen bekopen.

Maar, de mensen die niet in de leugen trapten en verzet pleegden, dat zijn juist de mensen die niet gemakkelijk te manipuleren zijn en derhalve sterke tegenstanders zijn.

De tijdslijn waarop het mensdom zich nu bevindt is ontwakend. Vele dierbaren zullen wegvallen en het verdriet om die mensen zal groot zijn. Maar laten wij nooit vergeten dat de psychopaten slechts zover zijn gekomen, juist omdat er zovelen gemakkelijk te manipulerende mensen zijn of wellicht waren.

De depopulatie is niet meer tegen te houden maar, een nieuwe tijd zal aanbreken.

The Great Reset wordt een Great Awakening.

Hans Wortel,  7 mei 2021

 

Loading