Covid-19 misleiding

Aan:  CDA, Christenunie, D66, Denk, FvD , GroenLinks, 50plus, PvdA, PvD, PVV,  SGP, SP, VVD

L.S.,

Inmiddels is Nederland wederom in een crisis gemanoeuvreerd. De stikstof-hoax bleek kennelijk niet voldoende resultaat op te leveren voor de regerende partijen, dus nu dan maar misbruik maken van Covid-19. Een virus dat overigens al tijdens de jaren zestig, weliswaar in andere vorm, opdook. Maar dit Corona-virus kwam de politieke machthebbers van meerdere landen wel heel goed uit. Immers de Unie trilde op haar grondvesten. In de Unie-landen, waaronder Frankrijk, Nederland en Duitsland, kwamen burgers steeds meer in opstand. En zie de situatie van heden. In Frankrijk is een “staat van beleg”. Derhalve heeft Macron voorlopig geen last meer van de “gilets jaunes”. Ook dit kabinet en andere politieke partijen hebben er alles aan gedaan om burgers bang en onzeker te maken. Burgers, door angst gedreven, vroegen “vrijwillig” om opgesloten te worden. De mainstreammedia, betaalt met belastinggeld, confronteert burgers met onwaarheden en goochelt met sterftecijfers. En dat terwijl er slechts een vergelijking gemaakt hoeft te worden om vast te kunnen stellen dat bedoeld virus weliswaar dodelijk kan zijn, doch zich nagenoeg niet onderscheidt van voorgaande griepvirussen als je naar het aantal doden kijkt dat daadwerkelijk aan Corona is overleden. En dan introduceert kabinet Rutte nu “Het nieuwe gewoon”. Een andere manier van samenleven namelijk de “anderhalve-meter onzin”. Denkt dit kabinet nu werkelijk dat burgers deze complete onzin blijven pikken? Dat Rutte kennelijk in de peilingen stijgt, is de uitkomst van onzekerheid en angst. Maar er komt een moment dat vele ogen van burgers opengaan. En naar dat moment kijk ik reikhalzend uit. Immers dan zullen de politieke leiders verantwoording moeten afleggen voor hun (wan)daden. Dan zal er uitgelegd moeten worden waarom bedrijven, van vele hardwerkende burgers, ten gronde werden gericht. Zij zullen moeten uitleggen waarom er vele ouderen, die het verboden werd om contact te hebben met hun geliefden en daardoor stress ervoeren, in eenzaamheid moesten sterven. Zij zullen moeten uitleggen waarom er vele bedrijven van hardwerkende burgers opgeofferd moesten worden voor politiek gewin. Dit kabinet zal zich moeten verantwoorden voor de, voor vele burgers, de onbetaalbare eigen bijdragen en zorgpremie. Voor de vele voedselbanken. Voor het ratificeren van het Oekraïne verdrag. De sterk toegenomen armoede onder de bevolking. De misleiding met betrekking tot het TTIP-handelsakkoord (zou leiden tot meer banen). De sanering van onze zorgstaat waaronder het laten omvallen van ziekenhuizen en nagenoeg halveren van het aantal zorgmedewerkers, onder andere in de verpleging. En dan niet te vergeten, de vele integriteitsschandalen binnen de VVD. 

Hans Wortel.

Loading