POETS

POETS.

De AVRO zond tijdens de zeventiger jaren, een programma uit dat POETS heette. Fred Oster was de presentator. Mensen werden, op onschuldige wijze, voor de gek gehouden. Zo werd er op een willekeurige plek een douanepost geplaatst. Velen trapten daarin.

Echter het huidige POETS-kabinet houdt ook burgers voor de gek, maar de achtergrond is   geen grap maar wel, in hoeverre kunnen zij burgers absurde dingen laten doen. Kennelijk als try-out, om na te gaan of zij burgers inderdaad alle kanten op kunnen manipuleren.

En vele burgers trappen inderdaad in de absurde maatregelen van dit asociale kabinet.

Is het mogelijk om mensen wijs te maken dat een anderhalve-meter maatschappij noodzakelijk is? Dat de kans op besmetting nagenoeg nihil is als men buiten loopt, is een feit, maar toch trappen mensen in die zo doorzichtige hoax.

Is het mogelijk om mensen, niet medische, mondkapjes te laten dragen in, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dit terwijl bekend is dat aerosols (zeer kleine deeltjes) in een niet goed geventileerde ruimte, lang door de lucht blijven zweven. Dat niet medische mondkapjes geen enkele bescherming bieden tegen die aerosols, moet nu toch wel bekend zijn. En toch gaan vele burgers, braaf in de bus, tram of trein zitten met zo’n niet werkend mondkapje.

Is het mogelijk om mensen wijs te maken dat winkelkarretjes ontsmet moeten worden om besmetting te voorkomen. Het antwoord, althans dat geldt voor velen, is ja. De handgrepen van de karretjes worden ontsmet en vervolgens gaan de angstige burgers boodschappen uit het schap pakken die wellicht al door vele andere handen zijn gegaan. Ook de scheidingsbalkjes tussen de boodschappen worden niet na elke klant gereinigd en de openingen in de koelvitrines worden niet na elke klant gereinigd. Dát moet toch te denken geven……

Middels de Main-Stream-Media worden burgers bang gemaakt. Burgers worden voorbereid op een maatschappij waarin een kleine idiote elite groep, de massa als “knecht/slaaf” kan gebruiken. Burgers worden erop voorbereid dat zij verplicht worden om zich te laten vaccineren omdat anders sociale en maatschappelijke uitsluiting volgt.

En,…zoals wellicht ook bekend,….het SARS-Covid-virus is er al sinds 1964.

WORDT WAKKER,…. WORDT WAKKER,…. WORDT WAKKER,…. !

Juni 2020,

Loes Ansink

Loading