Diverse internet-linken Tekst van FaceBook

Als ik GEEN 1,5 mtr. afstand hou wanneer jij dat niet van mij vraagt en de overige maatregelen niet hanteer, dan wil ik dat je dit weet:

Ik ben slim genoeg om uit te zoeken en te weten dat er voor de 1,5 meter maatregel geen wetenschappelijk bewijs of onderbouwing te vinden is.

Ik ben slim genoeg om op te zoeken en te weten dat er wel wetenschappelijk bewijs of onderbouwing bestaat dat hoest en niesdruppels wel acht meter ver kunnen reiken.

Ik ben dus slim genoeg om te weten dat de 1,5 meter maatregel geen virus gaat tegen houden wanneer je door ziekte of een verminderd immuunsysteem vatbaar voor bent

Ik ben slim genoeg om op te zoeken en te weten dat de cijfers op het Corona Dashboard van de Rijksoverheid niet de maatregelen rechtvaardigen die ons door de overheid worden opgelegd en dat het een epidemie betreft en geen pandemie.

Ik ben slim genoeg om op te zoeken en te weten dat positieve testen geen besmette Corona patiënten zijn zoals ze nu door de media en overheid genoemd worden, maar dat het positieve PCR testen zijn die niet kunnen bepalen of iemand besmet is met o.a. het influenza, rhino of coronavirus.

Ik ben slim genoeg om op te zoeken en te weten dat virussen er altijd zullen zijn. Dat er altijd mensen door getroffen zullen worden. Dat het coronavirus al meer dan 40 jaar bestaat. Dat het tot op heden nog niet gelukt is daar een vaccin voor uit te vinden.

Dat virussen (snel) muteren en dat er daardoor voor virussen nooit een goed werkend vaccin gevonden kan worden.

Ik ben slim genoeg om op te zoeken en te weten dat het veelvuldig volgen van deze maatregelen (handen wassen met antibacteriële gel, veelvuldig en lang mondkapjes op en 1,5 meter afstand houden van familie en vrienden je immuunsysteem juist verzwakt.

ik ben slim genoeg om op te zoeken en te weten dat je handen wassen met anti bacterieel niet helpt tegen virussen

Ik ben ook slim genoeg om te beseffen dat ook jij waarschijnlijk geen 1,5 meter afstand van anderen houdt zoals de maatregelen je opdragen.

Dat snap ik ook, hoe kan je nou 1,5 meter afstand moeten houden van familie of vrienden waar je veel van houdt of veel om geeft, maar waar je niet mee in één huis woont. Dat gaat natuurlijk ook niet wanneer het te lang duurt.

Nee ik ben geen “complotdenker” maar een “compleetdenker”

Ik zie, lees en hoor dingen die niet kloppen, ik ervaar censuur op Facebook, Twitter en youtube van wetenschappers, medici en anderen die een tegengeluid geven. Ik wil graag begrijpen waarom een andere mening van geleerden niet gehoord mag worden en ik wil graag deel uitmaken van een oplossing en niet van het probleem.

Door deze maatregelen in stand te houden lever je een bijdrage aan een samenleving die niet gezond voor je is. Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin je je eigen immuunsysteem verzwakt.

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin kinderen geleerd wordt 1,5 meter afstand van o.a. hun opa en oma te houden.

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin kinderen als ze vallen, niet meer door hun juffen getroost mogen worden door het volgen van de 1,5 meter maatregel.

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin mensen gedoemd zijn om alleen te sterven omdat er (bijna) niemand bij ze mag zijn.

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin ouderen in tehuizen worden opgesloten en alleen bezoek mogen ontvangen achter glas of op afstand.

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin eenzame mensen nog meer zullen vereenzamen (sinds de 1,5 meter maatregel is de zelfmoordlijn 600% vaker gebeld)

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin door deze maatregelen een heleboel ondernemers hun deuren moeten sluiten en/of failliet gaan

-Je levert een bijdrage aan een samenleving waarin gezinnen met uitwonende kinderen, of mensen met relaties die niet samenwonen elkaar alleen nog kunnen zien op 1,5 meter afstand. Niet knuffelen, niet vasthouden, niets!

Je levert door het in standhouden van deze maatregel, een bijdrage aan een samenleving waarin verstandelijk gehandicapten die uitwonend zijn hun familie alleen nog maar op afstand en/of met maatregelen kunnen zien. (En leg die maatregelen maar eens uit aan een broer met het syndroom van down!)

En dit allemaal als de spoedwet er door is op straffe van zware boetes die zeker gehandhaafd gaan worden.

-Je levert een bijdrage aan een maatschappij waarin door het in stand houden van deze maatregelen een heleboel extra werkelozen bij komen. (Sinds de maatregelen al meer dan 400.000)

-Je levert een bijdrage aan een maatschappij waarin al maanden ALLEEN CORONA BELANGRIJK IS. En waarin afspraken in ziekenhuizen voor een heleboel andere mensen met andere levensbedreigende ziektes niet door konden gaan en/of opgeschort zijn wat een heleboel van deze mensen het leven gekost zal hebben of ze nog minder kansen hebben gekregen om beter te worden of een langer leven te kunnen hebben

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De wereld draait niet alleen om Corona patiënten of Corona doden. Hij draait om ons allen.

Het draait dus ook om die 98% andere mensen, die volgens het RIVM en de WHO niet ziek worden van Corona maar hoe dan ook wel slachtoffer zijn van deze maatregelen.

Als we allemaal konden leven met aandacht voor alle mensen dan zou deze wereld een veel betere plek zijn.

Dat betekent dat er meer ellende in de wereld is dan alleen maar Corona. Dat er meer doden vallen door andere ziektes of oorzaken dan de mensen die aan Corona sterven. En dat betekent dus ook denken aan die mensen!!!

Als we allemaal eigen verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid (en die van je eventuele kinderen) zouden nemen, dan zouden er jaarlijks veel minder mensen ziek worden en/of sterven.

Overvolle ic’s zijn in een virus seizoen die loopt van 1 oktober tot 1 juli van elk jaar geen vreemd voorkomen. In elk zwaar virus seizoen (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019) lagen de ic’s overvol met influenza patiënten. dat jij dit niet weet betekend niet dat het niet waar is.

Deze jaren zijn heftige virusjaren voor de ic’s geweest met vele malen meer doden dan dit virusjaar (2019/2020).

Met het in standhouden van deze maatregelen voor een virus die maar voor 2% van de bevolking gevaarlijk kan zijn en waaraan nog veel minder mensen doodgaan maakt je zwak, angstig, en beheerst. Je volgt zomaar maatregelen op waarvan niet wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken of dat je daar een ander niet mee kan besmetten.

Dat zijn de eigen woorden van onze ‘volksgezondheidsraad’. het is dus een politieke keuze!

Je volgt maatregelen op die nog veel meer schade aanbrengen aan bepaalde beroepsgroepen of mensen in onze maatschappij.

Je volgt maatregelen op die straks in de spoedwet als wetten worden opgenomen en die de grondrechten en vrijheden van 98% van de mensen die geen of nauwelijks last krijgen van Corona aantasten.

En wie denkt er hier nou niet aan anderen?

Gebruik je gezonde verstand en lees verder dan wat je hoort op tv of in de krant.

Bronnen zijn o.a.:

[https://www.google.nl/…/kijk-hoe-ziektekiemen-bij-nieze…/amp](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Famp%2Fs%2Fwww.nationalgeographic.nl%2Fwetenschap%2F2020%2F04%2Fkijk-hoe-ziektekiemen-bij-niezen-verder-vliegen-dan-gedacht%2Famp%3Ffbclid%3DIwAR0JNFLp9PPonxj55YY5FkyzJfPAB17zoy3tu-w3LaNWHI4BJlPJNuzAaqk&h=AT3qdNWrCyHooaFYy03UxFfusCI2MswBAAm6xcpTUGMw6joipkIl1V8o3TFr5SGATrAlOq10b01ZVLYeccC2ynA1Rrp0WDrvdl_GcQt7FQnM3xXxxKqxP6dPVbkbwUB1G6OEFblUOsdh9XUhp0-MhA84k92iEUY)

[https://coronadashboard.rijksoverheid.nl](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcoronadashboard.rijksoverheid.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Xi7MRZXlWkbm7VdxWY1ELGUI6KELgm0p7PAgcUd69TcdtZAaclLrS_SY&h=AT3WiadrwNSof0ZqwikPtGz1ZkYMrkGxK63q24PPih4g56r35gUOllPxD401xIv4TpVVsNBzGCIx6xgns2d8qpa_EAsfQIQUF-WEjGafpeO2R8Cu9bXCDMvnlZpWg-imoVL2mbf7xELzsxoXy7-awwLipvnoc_Y)

[https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Factueel%3Ffbclid%3DIwAR0avPqQlqYtFAD8SKxXzTmcluiMYrfFX8g7uW_fddUBb-WDJm6JqEouLYs&h=AT0h5oYHPhANgNin9yQL6XgMfFoJ1lacjzaUx639NF64YA7DgAf89v47XTNBT6LHhE_9VmFfH9a9r8aXN6aO58HTxuxKBD-7qikQJOFgvSz6wI_eRLGkdA3g_F5DgokS2BvyljaoaMyZp5qUmU96U_rasv5F5HY)

[https://covid19.who.int](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19.who.int%2F%3Ffbclid%3DIwAR0P5nljLhshOz0n0nKXbqs53hq7UkTpFpVaXTCH_cTQCyrv6VZeOS0T8as&h=AT2grGkwrq1MGJ1OdhJlNhnHSzuUCoJHHI8bFJyYKV15bNWv_z_yXrIjNtDVb0miLfUcilnmGfaX4C_Whp-rYTNJQvrMCAXP7WHn6BFpBfDbvMMUenf-cWD_LL_b3iA8_rSnn6MReexTdhJvmYX0K3uSat_ooF4)

[https://www.facebook.com/122620689140585/posts/348136989922286/?extid=olAXNmRhbMC8Z41T&d=n](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348136989922286&id=122620689140585)

[https://schooltv.nl/video/tonky-jack-anderhalve-meter/…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fschooltv.nl%2Fvideo%2Ftonky-jack-anderhalve-meter%2F%3Ffbclid%3DIwAR33CrReagAqzXjtXcY-7LhaqVbwwd1eDAsHwed4GCz-0F7d3Ppp08iMRRM%23q%3DAfstand&h=AT3SM0yBeH_fRrN0FzXJBuM2B0yUxXr1zWDbKlZrokHWik91NzhSCFjPXc3M1m7Cu2KhZ_YimLQ9MNTgFBhfzNElUqLtaIILapEVKsK9VeUqeFM2Y88Qf5v2szhj9Lgwy9Ls22VOKUh3WAPBHi9EgFFTti5J12k)

[https://www.ad.nl/…/griepgolf-treft-veel-mensen-die-ander…/…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fgezond%2Fgriepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web%26fbclid%3DIwAR0lda7yaMPgHlSE091o4Qi4EQ4x0IRj1WhFmC-60wXe5-AW_fQJiaAFJQY&h=AT1cs5tsyX1ujQPdghsq9vGk9AzAAYGDtbjQwTf0oDLJefg2gR0pgsso-CF7kW8-jGqI2BqTwBeyH_blFD8m52R83HW3VEQqMp0KliGWsQKJuIWJ_JzcBMunmAzB7OJYAXlVFkOqvj08_-2mioIhYwFfsGunqrw)

[https://www.facebook.com/hartvannederland/videos/324981355341824/](https://www.facebook.com/hartvannederland/videos/324981355341824/?fref=gs&dti=765721220857205&hc_location=group)

[https://www.tweedekamer.nl/downloads/document…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D88b84985-e1b7-4a12-8c21-6189ec915951%26title%3DVoorstel%2Bvan%2Bwet.pdf%26fbclid%3DIwAR1jBrfgMDOn0yEXLhGgOKbNEA9eScfnARuvRqLhvdFOZsDakncmY644gyE&h=AT23rH0es8EZa8LtagBcuqdsj0Ml-QSLcn9cKLtpP8zrCwGGfb-bWoHzQUNHbglPhX2FVeu4628z0nx56vA-h6jxn-gssqhoiGzT8a8C-jPz9e_BOVIxh3FSWgcc9ZrXPO_HhygSfCtFj06Uye29VDfJzuIJhU8)

[https://www.cafeweltschmerz.nl](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cafeweltschmerz.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_s3wknipVTNllUaeFLByDecQ1TUaHUZV7rcds0P4V3OPgy_JmVz-q9G4&h=AT1qGJehaItwGqw6Pj9rc17qEQjr_ZLx7dasrHxYdlbLIv9n97FgtBeoR58BfHi-Hc2j3B1EidhnHobLOkoeQkICIpY-OxrZ85imEgE1tV_KTXPHDxmHaOEN7dYZeRS6Z6iU89FxRCQJWRhiHjuBWg7LELHmMy4)

[https://corona-nuchterheid.nl](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcorona-nuchterheid.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yGkbmZx2ZA1PjVJPeNOY5RbdnhzLoV9ez1vfFN5LD9v_UiHxPzZhAscc&h=AT3VfM6dHSGx7EBSz36IauKX9UQZWC0-k6eQdc7Vwokcr7uA6hfvaNM9VFuXy2bUqkkxD-DsQsQ4UVw8ZrgpfNDyH3EK6Tt-Buom861kRQov4wwZoEANfvBWryrU6auRKW4H4zBTiq_evMfTTH12V5bAqnAkCDc)

[https://stichtingvaccinvrij.nl](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstichtingvaccinvrij.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR22cg1hEb004z7AddHbitPSZuGheBoDslIAygTWn-PcSefVIcup-yVVhrA&h=AT000JRR-5gXe7gwpCi_UjFoxO5F2w5S4Ok2j2trgm3qx9niBwGMccMhK2w_jdRZreVrcsEr-CrLBaZduz7PMjxpN8XZ5QyITA-1yI82STrPyDMuaWrKuQ0q2FuxpPh42mdlqht4Ct6T7V8lgbp_jvvY9iqrar4)

[https://viruswaarheid.nl](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fviruswaarheid.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GW62Viqmy9oickjjnMYS2XzlzCHjvtBAg4NNgSLtNORJuQ7v1JylWc3Y&h=AT1XBF_8ZTiZG-_jMIExZiZVCNDChmcidUm4UpDmc8dqVKI51cOBU5ivR5GuAxolvH1OPK8iHW4nVbUVwVENZVmJ7fmoGgGQUgMfORW7Aahj9D_GonvNl5U__b2UwPWL7BumWhyLb1FTyVap0ek3TUHxciV-YYk)

[https://zelfzorgcovid19.nl](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzelfzorgcovid19.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3OjrnE2CLABPDpNjAjJ73BdkSRRifDmjlC5oHbysaPJpSO6xcJEe_qIis&h=AT1NbXTZopfurWwpwOauObY45qWdxeri7aYc8GZCg5aB5G4xVtyLuVDJwXCzLilaAObxXkC5b1DI0XXEteSLJp2jGKbF6gJM90pLN02I_E_VAMD-61K8cM6rKH7KHJATUFhk2xSq7pv6Sugw-QNXpjRhLqny78g)

[https://commonsensetv.nl/er-is-niemand-doodgegaan-aan-het-…/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcommonsensetv.nl%2Fer-is-niemand-doodgegaan-aan-het-coronavirus%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-WyUePHiRvG-9rYuHdc6aIgGS0AXM11TsSFBLUXpvTo8lg9OoZFotlQw&h=AT3EzqrY2ZUA4nMt9f-wTkqG7qXN6VHJHSkc6n3c4AKgWI7h7sj4Nq45iD4NgipVHF_p2NwxVes4Da95MVZJfde2jGkakWxf3sWdTRSSW8VBtu97M4pYPCOfPpWZYBcMSl1m9SendfRwCSbd7zJzSFm8v84T31A)

[https://www.kijkmagazine.nl/…/tu-delft-onderzoekt-mondmask…/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kijkmagazine.nl%2Fscience%2Ftu-delft-onderzoekt-mondmasker%2F%3Ffbclid%3DIwAR0B5mSP5SzFbtNVHxeDofa1m_tL7DklG_OhTGmUzNNh5gnm5rWLh3DXftg&h=AT161j7EGi_hDeSzZNEYSCbTcRCKx-7XFFO6bFp2B9qoTmEzcqfGac9O_ZpyJIjWMhAUTqYxZrDtvqt2MSLWGqMT1aaoiB01jPhnHwTeoo9u-9bVFC52V8QdZscgQ6M7wASw-PKgdpck1rxN2fA85zjn1YNFpcp9BpUS_ywZGZ-H)

[https://mensenrechten.nl/…/universele-verklaring-van-de-rec…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmensenrechten.nl%2Fnl%2Funiversele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens%3Ffbclid%3DIwAR2bSkU0JjIMIYCtlIrLHkENAmfeqMD6Fjt4Gsw490n-eu4uLeynRB1b1ls&h=AT1oO3pHjLlHjo7a6aN-61YARFVQzpuVpWswqrGsHXsfnVr915G0J2dbgJK2BXxlGQykKxEjiBDMOo05YSQURnY2-frCDViuHapOrKyH16aplrau2FjR6W1VjVnbOUGan-01UTy4ITEpLp0LG1NYG9KJsIQib5s)

[https://nlcovid-19-esrinl-content.hub.arcgis.com](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnlcovid-19-esrinl-content.hub.arcgis.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wP-8zNmGIPRYoPrPr8WKux6vsgmygF1mJZG_ds8UmqtFl7pZtmLD6tmc&h=AT3fF9q0RFaOGMDU3_2mmIAeArB2Apf1wIaCMcthNFDcS9OsfDQV64IU7QtNIEuid87nKfbfZdj2IpF_Jxw6kau4cAuvebqhFNjQiCcWZiReQoQn-foPmui-Ysq01Hb-wEz8JW_5hmXPKp13YHzdtKj9kRFZoqQ)

[https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S1477893920302179](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS1477893920302179%3Ffbclid%3DIwAR0W6NJ5ip7REoSV5VbMpYRv0KZlKFt8aXnIgKvjkHmhatrNSfaor74XMbU&h=AT05hw8lOL8Md5qaVAzDoJChKI4U_xNDSakw4W-TRuE2bhxxcqaYrKiKXKbdjqbBL06x4_Hr-uKWAqPrZbpPdUSn7MioL0tTVcUagQ8pFTMHZkDLLsTwFPaDRqWkmp_k1zwnWQpm9Bmj4aOtnw_oqTeu63SgqBE)

[https://www.nytimes.com/…/didier-raoult-hydroxychloroquine.…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F05%2F12%2Fmagazine%2Fdidier-raoult-hydroxychloroquine.html%3Ffbclid%3DIwAR2q0l2V7y_ZHLjqSVcr26USocZrbfVLysLjeG65k0lqI3xAtE-A-gVzj-8&h=AT28pxX2LJFNGMvPZnm4HcUdPSzZfC5dwj4IS1sBFrSDoc4wBjuvgOeG3Hu_wdZhibmd_NfdWLZUdOUnl5SpuNW1ucyNKwnsE4ODvU7wYI3DmaIAHPHSu7kiv45Qu1ov2GNvZVFNdPGBYrQdUTMqLdhS4sKYh1wVsPsIvppgM2Fh)

[https://techstartups.com/…/new-updates-dr-vladimir-zelenko…/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftechstartups.com%2F2020%2F04%2F05%2Fnew-updates-dr-vladimir-zelenko-cocktail-hydroxychloroquine-zinc-sulfate-azithromycin-showing-phenomenon-results-900-coronavirus-patients-treated-must-watch-video%2F%3Ffbclid%3DIwAR2-swRDZv374-IKAlEAJFOp0Tfly9H8_a1564oQAy2A1ed2YjIEeW5UaiM&h=AT2OIdVnNYAogujNrVMwZVp8wdryWuqdUhJFLb9SBJumCUZ4ClEulBCEe9MajeIN7gn8pcEAbBOmYuRSOAKsyFnBdn3Kht9i6jD4FhjLOXI2belEsNhYySbfb4b2jQoG7GVzJMipQ68H87ergJGoCzfVPI_xHpgQxuhJ8SePIrO_)

[https://cathyclr.wordpress.com/…/ftc-shuts-down-dr-brownst…/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcathyclr.wordpress.com%2F2020%2F05%2F15%2Fftc-shuts-down-dr-brownsteins-blog-for-explaining-how-he-was-curing-covid-19-patients%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FYvLsLJ4iFcvcyLsKCgWz78xdL0jIahruKXJ8mG3-nbNSBK4FaKP4_HY&h=AT3M8LiBACPr7dZb01LmigGVvU8GSr7W41VuHwVFcqb39OQ5Oi_LSnLFb3j_3BJLsv0xCHvmI-MDiqLsUMJv_joj0OQIn_6GYN8TLosV8wygc1_dbcCwORevabgCPAygNNk68uWBR2QwWMXki-iL8fkmSDIZbXE)

[https://m.limburger.nl/…/inspectie-huisarts-moet-stoppen-me…](https://m.limburger.nl/cnt/dmf20200408_00155572/inspectie-huisarts-moet-stoppen-met-experimentele-behandeling-coronapatienten?fbclid=IwAR3S7wP3b8nef5vB21q9E2-OtRQghf8QNlqbZoMJzy27quBdRmPJc-ilTM4)

[https://www.instagram.com/p/CDBwVpUHICG/](https://www.instagram.com/p/CDBwVpUHICG/?fbclid=IwAR24M3XT0BLrRyaZoFTRPKsCVbl6kvML_98xAQY8OvsbUdgGkxgsQGOxx4s)

[

https://www.facebook.com/mario.o.martinez.75

](

https://www.facebook.com/mario.o.martinez.75?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCynNDTtrnVzm2M9YmyfVEVNJc9hNe_AsrEuylfQQpqw5lixNevHTZaM6U2BRH59BTgifnq2rQa8wRX&dti=765721220857205&hc_location=group

)

[

https://www.facebook.com/pvanaarle

](

https://www.facebook.com/pvanaarle?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA60VJdJkWxKJxAVkRYUuDFEI-p8nIvzW57JMmJaXalXhLpzuDyEaHMVkLGVCcEj1_fwmTJma6Edaqh&dti=765721220857205&hc_location=group

)

[https://www.facebook.com/622199035/posts/10158549399684036/?extid=dHVf6KFeermGRkDC&d=n](https://www.facebook.com/pvanaarle/posts/10158549399684036)

[https://www.facebook.com/100000167841681/posts/3849642728384617/?extid=7JFqC1oU2ADwzWSI&d=n](https://www.facebook.com/dennis.vessies/posts/3849642728384617)

[https://www.amc.nl/…/de-amsterdamse-ziekenhuizen-liggen-nie…](https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/de-amsterdamse-ziekenhuizen-liggen-niet-vol-met-coronapatienten-.htm?fbclid=IwAR3izg3TyzFhanGlUnU9kV-DdhjNwsDCzdUjq0vBsHyR-tWX4LVAwKLebhs)

[https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=ktFDN5cBFgw](https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=ktFDN5cBFgw&fbclid=IwAR3VmgFl5TGkVXxhtwZXE-6YcHkaaA42GTfI-ikSJvOrccpV5V3ow4GJu4M)

[https://www.facebook.com/1717488167/posts/10208484456505085/?extid=RpkmhxbVOVSrPsLn&d=n](https://www.facebook.com/evavanzeeland/posts/10208484456505085)

[https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LkPtLnFu9qA](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DLkPtLnFu9qA%26fbclid%3DIwAR056KSM5UCqN9_iap5V34amIbY0v30EhdZ5DwEOO8UsleXLNwEeoFtd0KA&h=AT1bUzxjC5YmmGAjzvcmK2TRsJj4VMVY4NaEFBN9zysPT7VnDmUmc2aLsQrfACew1a27YxslHUhAsq8b4CfpWRb21UVu-fxjH2Jt9jWb6GvcR90JDDV_fwx57pxwh_-vvq9kbNtRveyiCHxhofZqWHt3xrDfcJo)

[https://www.facebook.com/156260237895045/posts/1542702525917469/?vh=e&extid=nuAJcfksrKorc7V2](https://www.facebook.com/meldpuntnederland/posts/1542702525917469)

[https://www.facebook.com/groups/ForumvoorDemocratie/permalink/769909390421659/](https://www.facebook.com/groups/ForumvoorDemocratie/permalink/769909390421659/)

[https://www.facebook.com/hartvannederland/videos/324981355341824/](https://www.facebook.com/hartvannederland/videos/324981355341824/?fref=gs&dti=765721220857205&hc_location=group)

[https://www.bitchute.com/video/43kczPmQDeq6/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bitchute.com%2Fvideo%2F43kczPmQDeq6%2F%3Ffbclid%3DIwAR0AA4qL5uj6OG_hjOPhItTXEubfXlyhymjlPFe6oiKW-BvCy7YGMghSIk4&h=AT2PnDEvf1-MuWt0XJgOHY1iTKzwJBrBVV6brsyZ6qyFC-g5_Az4_cZ4wPZsFerNLIWqakut3IplzQmi9KLqmBcrWPIWn1qvxp1_Tqj0IRPvwT_QC5iL15uIJKYEzRvF8jt9SwP6Pd2AHL-Ebjdd6WWrSLcLTHI)

[https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MdyLfoPHOnE](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DMdyLfoPHOnE%26fbclid%3DIwAR27EtGjlOtSqPDe7hKC9cEU0mucn06UMnZtKpUIGbM1lxkA87Sf2aF24HE&h=AT0fPG7i_jfZp6_a78Q4CXy96w-Qw3ak5avC8_ysQYwSXkPuI86bH895IxerWYYe2fvHlNXE29aSvVx_8f7k4PVhdAOR5Crh5AsqqYFPa4JlAbf9DnxLidX01WC0eXZRRpMzleBGlFuRa3QP-FyVSfNNNbfZwNY)

[https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=lkS0ki6G4ec](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DlkS0ki6G4ec%26fbclid%3DIwAR1uSKtt5XpJsKsCEp6VCzJ5__2X1ymIfERRVYz_kaMa0DB0qg9jROunqpY&h=AT3odommXJuxpWL4WoBrkq7qtbDx3gD_he58Z2P4WXu3IY8flXdAE3-ykdyywe8PyC6tp3btyRmlKa1W3FSZyUYVDZJcPmCmcjgJz9lVoNrFRGcQ9Y_toLs16ufQOCGgC_TmK1BjxVAqQ8FNVW_lt95gLoVX-nw)

[https://www.facebook.com/lenakaym/videos/10222974230973480/](https://www.facebook.com/lenakaym/videos/10222974230973480/?fref=gs&dti=765721220857205&hc_location=group)

[https://youtu.be/0R5f3fz8JTA](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0R5f3fz8JTA%3Ffbclid%3DIwAR2p3lyBgmr73H8DB_OAyspy6I1kxDLJ3cd8YGie0o5807afqoFld_9895w&h=AT1bV4Q4ZyMJl7fNCztq2QE9R6SrX4uD2jx38TKWMyEV9rnTqyeIC5Pl5A6p019k3hyPs_JkmCOx7oiMHj75VAEKwFPSrY15XmwnNV6qGmGRuUj3AR_3T_iJI-LGhYheCFuk2V78lBh0K5_jTp8HDGptZcYqscY)

Loading