De criminelen zijn betrapt

‘De criminelen zijn betrapt, alle maatregelen zijn ongeldig’

in Binnenland 11 juni 2021 06:00 78 Reacties

Is corona juridisch gezien een A-ziekte? Die vraag is niet geheel onbelangrijk, aangezien heel veel vrijheidsbeperkende maatregelen die zijn genomen hun grondslag in de Wet publieke gezondheid (Wpb) hebben. En de juridische grondslag daarvoor is corona als A-infectieziekte.

Eerste Kamerlid Alexander van Hattem confronteerde zorgminister Hugo de Jonge vorige maand met een wetsvoorstel waarin staat dat er op 28 januari 2020 een ministeriële regeling in de Wpg is opgenomen met daarin corona als groep A. Dat wetsvoorstel is bij de Tweede Kamer blijven liggen: op 27 augustus is er voor het laatst iets mee gebeurd.

Van Hattem vroeg hem vervolgens of corona juridisch gezien een A-ziekte is. De Jonge zei van wel. Auteur Tjerk de Haan omschreef de reactie van de minister als volgt: “Op het moment dat Van Hattem hem die vraag stelt, zie je hem in één keer in een ijspilaar veranderen. Zijn mapje met stukken heeft hij beet en hij gaat naar de grond staren. Hij was betrapt, ik zeg met de broek op de enkels.”

Deze zaak stinkt

De Jonge beweerde ook dat de wet nog op behandeling wacht. Volgens Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) is dat een leugen. “Nee, Hugo de Jonge, de wet wacht niet op behandeling; de Tweede Kamer wacht al méér dan een jaar op uw antwoorden op de schriftelijke vragen, omdat de behandeling daarna pas kan worden voortgezet,” schreef hij op Twitter.

De Jonge is hier in mei over geïnformeerd. Op 20 februari 2020 heeft de regering het wetsvoorstel ingediend. Op 18 maart heeft de commissie verslag uitgebracht. Tot op heden is het verslag nog niet door de regering beantwoord. “Deze zaak stinkt,” aldus Van Meijeren.

Alle maatregelen zijn ongeldig

Hij wees er in de Tweede Kamer op dat dit zo spoedig mogelijk moet worden behandeld. VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil zei daarop: “Daar zit de VVD wat anders in. Voor ons hoeft het niet voor het zomerreces.”

Van Meijeren: “Als ik mijn ambtsgenoot van de VVD hoor zeggen ‘voor ons hoeft het allemaal niet voor de zomer’ dan is dat een onrechtmatige aanpak van dit wetsvoorstel.”

Viruswaarheid-voorman Willem Engel reageert: “De criminelen zijn betrapt. Alle maatregelen zijn ongeldig’.

Loading