ER KLEEFT BLOED AAN DE KABINETTEN RUTTE

ER KLEEFT BLOED AAN DE KABINETTEN RUTTE

Een bank wordt van de ondergang gered, maar ziekenhuizen mogen van dit kabinet omvallen. Het Slotervaartziekenhuis was volgens hen overbodig. Wederom een grote leugen. Het Slotervaart vervulde een belangrijke rol. Nu moeten ambulances uitwijken naar andere steden omdat er geen plaats is in de ziekenhuizen in Amsterdam. De wachtkamers van de andere ziekenhuizen in Amsterdam, zijn overvol. De zogeheten “marktwerking” werd bedacht om zorg-verlenende instanties met elkaar te laten concurreren. Dat dit bedacht is door onbenullen, behoeft geen betoog. Juist voor dienstverlening als verzorging, veiligheid en onderwijs en dergelijke moet de kwaliteit voorop staan en niet de onderlinge concurrentie.  Het woord “participatiemaatschappij” werd zogenaamd uitgevonden om mensen meer te laten participeren maar ook dat was feitelijk gewoon een bezuinigingsmaatregel. Er is een tekort aan verzorgingshuizen doordat er velen zijn opgeheven en zo er verzorgingshuizen zijn, dan blijkt het moeilijk om verzorgend personeel te krijgen. Ouderen die in een verzorgingshuis willen, krijgen geen plaats. In vele schrijnende gevallen verblijven ouderen in ziekenhuizen omdat zij simpelweg niet geplaatst kunnen worden in een verzorgingshuis. Dit kabinet heeft de goede zorg die in Nederland zo gewoon was, volkomen om zeep geholpen. De zorgverzekering-premie en het eigen risico zijn inmiddels dermate hoog dat mensen die minder financieel draagkrachtig zijn, veelal tweedelijns-zorg vermijden omdat zij dat niet meer kunnen betalen. Karrevrachten geld gaan er naar het moloch dat Europese Unie heet. Ministers en andere politici vullen hun zakken en voor hen, ontbreekt het aan niets, maar de belastingbetaler die feitelijk het fundament is van onze maatschappij, kan verrekken. Inderdaad er kleeft bloed aan dit kabinet.

Hans Wortel, 14-02 2020

Loading