Neem de tijd, En check dit. Klopt het of klopt het niet?  DELEN WORDT ZEER GEWAARDEERD

DE RESULTATEN VAN 10 JAAR RUTTE – OP WIE STEMT U? • 53 ziekenhuizen gesloten • 77.000 zorgmedewerkers wegbezuinigd • 21.940 ziekenhuisbedden wegbezuinigd • 281 IC-bedden wegbezuinigd • Verzorgingstehuizen gesloten • Oekraïne verdrag doorgedrukt ondanks referendum • AOW leeftijd verhoogd van 65 naar 67 • Pensioenindexering geblokkeerd • Terroristische organisaties gefinancierd • Sleepwet doorgedrukt ondanks negatief raadgevend referendum • Meer dan 16.000 strafzaken geseponeerd • Gigantische prijsverhoging energie en brandstof • Jarenlange uitkeringsfraude Polen en Turken • Aantal daklozen verdubbeld • Gigantische huurverhogingen • Belastingdeals met multinationals (Nul) • Record immigratie (stijging 55,49%) • Nederland tot grootste netto betaler van de EU gemaakt • BTW verhoging van 19% naar 21% doorgevoerd • Recordaantal afgetreden bewindspersonen • 1.000 Miljard Euro aan klimaatplannen • 11,4 Miljard Euro aan ombouw energiecentrales naar biomassa • Grootste ontbossing in de geschiedenis ten behoeve van biomassa • Bezuinigingen op Justitie en Veiligheid ( o.a. Politie) • Uitholling van defensie en defensiepersoneel • Gestuntel met het MH17 dossier • Gestuntel met dividendbelasting En nu komt daar nog bij………. • Samenzwering tegen het Nederlandse volk • Georganiseerde samenzwering met het oogmerk de democratische rechten van de Nederlandse burgers in te perken • Het ondermijnen van de vrijheid van de journalistieke pers • Het buiten werking stellen van de Wet Openbaarheid van Bestuur • Het in georganiseerd verband deelnemen aan financiering, productie, marketing en doorvoering van verplicht gebruik voor de Nederlandse burgers van dubieuze en zelfs gevaarlijke medische behandelingen • Samenzwering in georganiseerd verband met het oogmerk de Nederlandse burgers middels digitale volg- en registratiesystemen te registreren en te controleren • Georganiseerde samenzwering met het oogmerk de Nederlandse burgers valselijk te informeren met het oogmerk hen angst aan te jagen • Het saboteren van het bestaansrecht van honderdduizenden Nederlandse ondernemingen • Georganiseerde samenzwering en activiteiten met als gevolg de vrijheidsberoving van de Nederlandse burgers door verplichtte opsluiting in hun huizen en onderkomens. • Ouderen en zieken op grote schaal in eenzaamheid en afzondering laten sterven • Het ontnemen van het recht van de Nederlandse burgers op het onderhouden van sociale contacten, familiebijeenkomsten, sportactiviteiten, andere gezondheid bevorderende activiteiten, • Het ontnemen van werk en inkomen van miljoenen Nederlandse burgers.

Bron is onbekend (tekst van Facebook) juni 2023

 

Loading