Voorbeeldbrief op brief van Femke Halsema

DOWNLOAD Onderstaande tekst kunt u downloaden en desgewenst aanpassen als reactie op de leugenachtige en ontwijkende brief van Femke Halsema.

=================================================

===================================================

Mevr. F. Halsema, burgemeester

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Geachte mevr. Halsema,

Met verbazing heb ik kennisgenomen van uw antwoord op mijn brief m.b.t. de gebeurtenissen op het Museumplein.

U heeft het over noodzakelijke maatregelen om bedoeld virus te bestrijden. Nu kunt u mij veel proberen wijs te maken maar ook u weet heel goed dat de IFR beneden de kwart procent is. En tevens weet u dat dit niet hoger, zelfs lager is in vergelijking met andere (griep)infecties. Van een pandemie is derhalve dan ook beslist geen sprake. Bedoeld virus maakt dan ook geen onderdeel uit van de A-status.

Over het werkelijk mensonterende optreden van de “ordetroepen” zijn inmiddels talloze filmpjes voorhanden. U als burgemeester bent medeverantwoordelijk voor bedoeld optreden en ook u zal zich, te gelegener tijd, moeten verantwoorden.

De maatregelen zijn dan ook niet, zoals u doet voorkomen ter bescherming van de volksgezondheid, doch veeleer om de bevolking te onderdrukken en dat neem ik u zeer kwalijk. Tijdens de Black Live Matters demonstratie werd er geen anderhalve meter afstand gehouden en zoals u heel goed weet, is er geen explosie van besmettingen ontstaan.

Uw bewering dat de demonstranten de grenzen m.b.t. de volksgezondheid overtreden is een drogredenering. Burgers die vreedzaam op de grond zitten worden door schorem-Romeo’s in elkaar geslagen. Een waterkanon wordt ingezet om burgers weg te spuiten. Burgers worden ingesloten en afgevoerd. Er wordt op vrouwen even hard ingeslagen als op oude van dagen en jonge mannen. Intimidatie is inmiddels gemeengoed geworden bij het tuig dat zich voor “handhaver” uitgeeft.

U maakt onderdeel uit van een plan, namelijk 6uild 6back 6better. Of u bent zo dom dat u zulks niet in de gaten heeft, of u deugt niet.

Maar mevr. Halsema, een demonstratie is, zoals u zelf verwoordde, een burgerrecht en hoeft  niet eens aangevraagd te worden. De strijd is nog niet gestreden, maar alle mensen die zich hebben gekeerd tegen de burgers, met leugens en het aanjagen van angst en het inperken van burgerrechten zullen zich uiteindelijk moeten verantwoorden.

De “handhavers” en de personen die daartoe opdracht gaven en zich direct of indirect schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van onschuldige burgers, zullen terecht staan.

Uw argument dat een demonstratie onbeheersbaar zou zijn als er niet wordt ingegrepen, is eveneens een drogredenering. Als de “handhavers” zich menselijk zouden opstellen, dan is er niets aan de hand. In meerdere landen is er een kerende tendens. Handhavers kiezen de kant van het volk. In Nederland is zulks helaas nog niet aan de orde. Er worden zelfs Engelssprekende “handhavers” ingehuurd om het volk af te tuigen.

Groetend,

 

Loading