Record aantal overlijdens en ernstige schade door COVID-vaccinaties De Andere Krant.

Datum: 2021-10-11
Karel Beckman, Martijn Bloem, Toine Rongen

Per 1 oktober 2021 zijn er in de EU 25.969 sterfgevallen gemeld na coronavaccinatie. Daarnaast is er melding gemaakt van bijna twee miljoen gevallen van “zwaar letsel” na een van de vier COVID-19 vaccins (Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca), waarvan 677.423 nog niet waren hersteld per 1 oktober. Dat blijkt uit cijfers van EUdraVigilance, de instantie die de bijwerkingen van geneesmiddelen bijhoudt. Deze aantallen zijn nooit eerder voorgekomen bij eerdere vaccinatiecampagnes.

Bij het Lareb, het officiële meldpunt van de Nederlandse overheid voor vaccinatieschades, zijn tot en met 26 september 532 sterfgevallen gemeld en ruim 147.000 overige schades, waarvan 3364 gevallen van “ernstige” bijwerkingen. Dit zijn gevallen die leiden tot opname in het ziekenhuis of tot een levensbedreigende situatie. Een voorbeeld is het ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ dat 36 keer werd gemeld, waaronder 6 sterfgevallen.

Het aantal meldingen van schade aan het hart lag in Nederland half september op 3868. Alleen al bij het Pfizer vaccin werden 98 hartinfarcten, 96 ontstekingen aan het hartzakje, 45 hartstilstanden en 43 hartfalens gemeld. Het aantal schades aan het “voortplantingsstelsel” (veelal menstruatiestoornissen) en borsten bedroeg 3888. Ook waren er 186 meldingen rond zwangerschap, waaronder meer dan 100 spontane miskramen. Opvallend is dat meer dan driekwart van de meldingen vrouwen betreft tegenover minder dan een kwart mannen. Meer dan 95% van de meldingen kwam van de gevaccineerden zelf, terwijl minder dan 5% door zorgverleners werd gemeld.

De Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie (BPOC), een particulier initiatief van Pieter en Jade Kuit, is in augustus een eigen meldpunt vaccinatieschades gestart (meldpuntvaccinatie.nl). Per 3 oktober waren bij dit meldpunt 2100 sterfgevallen gemeld, vier keer zoveel als bij het Lareb, en 2723 gevallen van ernstige schade. Dagelijks melden zich gemiddeld 25 nieuwe gevallen bij het BPOC meldpunt.

De BPOC is het meldpunt gestart omdat volgens Pieter Kuit meldingen bij het Lareb niet gebruiksvriendelijk zijn. “Het invullen van een Lareb-melding is een intensieve bezigheid”, zegt hij. “De gebruiksvriendelijkheid is dik onvoldoende. Burgers hebben geen zin in die enorme vragenlijst, bovendien is het veel te ingewikkeld. Verder kunnen de slachtoffers zowel anoniem als met naam en toenaam de vragenlijsten invullen. Wat de vraag oproept wie die anoniemen dan zijn en of het Lareb-meldpunt mogelijk is vervuild.”

Een melding bij het BPOC-meldpunt omvat het invullen van 5 pagina’s, veel beknopter dan bij het Lareb. In tegenstelling tot het Lareb zijn de meldingen bij het BPOC niet anoniem en mogen alleen eerstegraads familieleden een melding doen. Daarnaast dienen een doktersverklaring en in geval van sterfte een overlijdensbericht overlegd te worden. Dat verreweg de meeste meldingen bij het Lareb afkomstig zijn van gevaccineerden en niet van zorgverleners verbaast Pieter Kuit niet. “Veel huisartsen zijn huiverig voor het Lareb,” zegt hij. “Ze zijn bang hun BIG-registratie te verliezen en daardoor als arts uitgeschreven te worden. Zodoende komen hun meldingen sneller bij ons.”

Vertegenwoordigers van de BPOC hebben op 9 september het Lareb bezocht om te praten over de verschillen in aantallen meldingen. Het Lareb wilde de meldingen van het BPOC echter niet in ontvangst nemen, zegt Kuit. Het Lareb wees daarbij volgens hem op de privacy van betrokkenen, maar “wij hebben onze meldingen geanonimiseerd aangeboden. Wanneer het Lareb identiteiten had willen weten, hadden wij die na toestemming van de melders gegeven. Ook dat heeft het Lareb afgewezen.”

De directeur van het Lareb, voormalig SP-kamerlid Agnes Kant, wilde de vertegenwoordigers van de BPOC niet te woord staan, hoewel zij hen voor het gesprek had uitgenodigd, zegt Kuit. Het BPOC voert een kort geding en een bodemprocedure om de vaccinatiecampagne te schorsen vanwege het grote aantal schademeldingen. Kant weigert ook de Andere Krant te woord te staan. Een email met vragen van De Andere Krant werd beantwoord met de mededeling dat Kant laat weten “geen medewerking te geven aan de Andere Krant”.

Kant verschijnt zelden in de media. Op 30 september 2021 was zij wel op de radio te horen naar aanleiding van een nieuwsbericht van NOS dat 10.000 meldingen van menstruatiestoornissen waren geregistreerd na vaccinatie. Zij beklemtoonde daarbij dat “op lange termijn is er absoluut geen enkele aanwijzing dat coronavaccinatie kan leiden tot onvruchtbaarheid”. Ze zei ook dat vrouwen “zich vooral niet teveel zorgen [moeten] maken. Ze mogen het nog echt wel melden, maar ik zeg er wel eerlijk bij dat 10.000 meldingen voor ons wel genoeg is om een goed beeld te krijgen van de situatie. Dus dat gaat niet heel veel meer toevoegen, denk ik, maar de mensen moeten vooral niet te veel bezorgd zijn hier over.” Aangezien het bij de COVID-vaccins gaat om nieuwe technologieën waarvoor slechts een tijdelijke goedkeuring geldt en waarnaar geen lange-termijnonderzoek is gedaan, is het de vraag hoe Kant weet dat er geen aanwijzingen zijn voor lange-termijnschade. Kant wilde hierover geen vragen beantwoorden.

De vraag is daarnaast hoe accuraat de schademeldingen zijn. Het Lareb stelt dat schade na vaccinatie niet hoeft te betekenen dat de schade door de vaccinatie is veroorzaakt. Daar staat tegenover dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de aantallen gemelde bijwerkingen bij geneesmiddelen standaard sterk worden ondergerapporteerd. Volgens een veelgeciteerd onderzoek van Lorna Hazell en Saad A.W. Shakir van de Britse Drug Safety Research Unit uit 2006, is de gemiddelde onderrapportage 94%. Dat zou betekenen dat het aantal sterfgevallen dat is gemeld door EUdraVigilance en Lareb slechts 6% van het werkelijke aantal is.

De Vlaamse lector Gezondheidswetenschappen Sam Brokken stelde tegenover de BPOC dat “algemeen bekend” is dat slechts 1 tot 10 procent van de sterfgevallen door vaccinatie wordt gemeld, “ofwel 90 tot 99 procent blijft onvermeld omdat nabestaanden het om allerlei redenen niet melden.” Dit zou impliceren dat er in de EU tussen de 260.000 en 2,6 miljoen mensen zijn overleden als gevolg van de vaccinaties.

Zeker is dat het aantal gemelde bijwerkingen en overlijdens van de COVID-vaccins vele malen hoger zijn dan bij welke andere vaccinatie ook. In 2009 werd het gebruik van Pandemrix – dat in 2009 met een noodtoelating op de markt kwam tegen de Mexicaanse griep – na wereldwijd 47 gemelde doden gestaakt. Bij de COVID-19-vaccins is het aantal overlijdens procentueel 53 keer zo hoog.

Grafiek: Alle doden die vanaf 1990 door de jaren heen door Vaers, het Amerikaanse Lareb, werden gemeld.

 

Loading