Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus, hierna te noemen “Freddie”.

Volgens Freddie is het staatsrechtelijk niet mogelijk om de Coronaboetes die opgelegd zijn, nietig te verklaren. Immers mensen hebben  zich niet aan de Coronaregels gehouden. En mensen die zich niet aan deze regels houden zijn aso’s, hetgeen impliceert dat ook een strafblad terecht is. Maar kennelijk mag een minister, die deel uitmaakt van de totstandkoming van bedoelde absurde regels, zichzelf aan die regelgeving onttrekken. Immers zijn bruiloftsfeest was kennelijk niet aan de stringente regelgeving onderhevig. En dat, tot in tegenstelling tot een kinderfeestje dat wreed verstoord werd door een interventiemacht van circa tien politiemensen.

Freddie, laat het helder en duidelijk zijn;Jouw handelwijze is asociaal. Asociaal niet omdat je de absurde regelgeving overtrad, maar asociaal omdat je burgers wel sanctioneert als zij die regels overtreden. Echter het is geenszins onbegrijpelijk dat deze nep-minister op zijn plaats mag blijven zitten. Immers zijn broeders in het kwaad Mark en Hugo, spelen hetzelfde verderfelijke spel en dekken elkaar. Eerst burgers bang maken, hen overstelpen met fakeberichten en dan beetje voor beetje hun vrijheden inperken. Dat ten gevolge van hun wanbeleid er mensen in eenzaamheid gestorven zijn, mensen niet de medische behandeling kregen die nodig was, vele bedrijven ten onrechte failliet zijn gegaan, er karrevrachten belastinggeld naar het buitenland zijn gegaan, deert dit soort criminelen niet. Hun persoonlijk belang prefereert ook al gaat dat ten koste van mensenlevens. Maar het einde van dit soort volksverraders is in zicht. Soms lijkt het erop dat deze onmensen ongestoord hun gang kunnen gaan, maar uiteindelijk zullen zij worden afgerekend op hun daden. En die dag, zie ik met veel plezier tegemoet.

Hans Wortel, 3 september 2020

Loading