ALLEEN WIJ KUNNEN HET DOEN … ALLEEN WIJ!

ALLEEN WIJ KUNNEN HET DOEN … ALLEEN WIJ!

Ik ben altijd heel voorzichtig om iets als ‘leugen’ te bestempelen. En zeker om iemand als ‘leugenaar’ weg te zetten. Ook heb ik vaker geschreven dat we moeten oppassen om niet in ons eigen gelijk vast te blijven zitten. Op dat moment sluit je je namelijk af voor alle andersoortige informatie die jouw gelijk wel eens onderuit zou kunnen halen. Kortom, dat sceptische stemmetje in mijn hoofd dat zegt “oh, is dat zo, weet je dat wel heel zeker?” is ‘alive and kicking’…

Maar, zelfs dat stemmetje moet langzamerhand erkennen dat het toch echt zo is dat de waarheid flink wordt verdraaid, en in sommige gevallen volledig wordt achtergehouden. Door de media … door politici … door (als ik dat zo stellig mag zeggen) niet onafhankelijke medici, wetenschappers, professoren, en noem maar op. Door al diegenen die, naar het lijkt, een pact hebben gesloten met zij die, naar het lijkt (ja, dat sceptische stemmetje is er nog steeds) maar een ding voor ogen hebben. Totale controle over de mensheid. Ja, over jou … over jouw kinderen … over mij … en over iedereen die zich als een mak lammetje naar de slachtbank laat leiden…

Ik realiseer me dat dit heel heftig klinkt. En ik ben helemaal geen type om dit soort heftige uitspraken te doen. Die innerlijke scepticus is daar namelijk faliekant tegen. Maar de waarheid moet gezegd worden. De tijd is over om alles met fluwelen handschoentjes aan te pakken. En ja, er zullen mensen zijn die heel boos over zo’n uitspraak worden. En ook mensen die het zeer onverstandig vinden. Ook zullen sommigen zeggen dat zo’n uitspraak nooit uit een liefdevol hart kan komen. En toch zeg ik dit zonder enige boosheid te voelen. Met mijn volle verstand. En met liefde in mijn hart voor alles en iedereen…

Ik ben er niet op uit om gelijk te krijgen. Of om mensen tegen me op te zetten, of om mij van mensen af te zetten. Integendeel, ik wil niets liever dan dat we weer bij elkaar komen en elkaars hand vastpakken, en niet langer meer tegenover elkaar staan. Ik wil weer kunnen praten met iedereen, zonder op mijn teentjes te moeten staan en elk woord te wikken en te wegen. Ik wil weer samen kunnen zijn met iedereen, ongeacht de afwijkende gedachten die dwarrelen door ons hoofd. Kortom, ik wil met iedereen weer door dezelfde deur kunnen lopen, simpelweg omdat we allemaal mensen zijn. En dat is wat ons allen verbindt…

De aanleiding voor dit schrijven was gisteren, toen ik keek naar een persconferentie van de president van Amerika die het volk toesprak over zijn standpunt omtrent de hele verkiezingen-soap. En alle zenders (op een na) stopten vrij snel met het uitzenden van de toespraak. De nieuwszender MSNBC al na 10 seconden! Voor mij was dit de druppel die de emmer deed overlopen, en een symbool dat de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in “the land of freedom” toch ook tot een einde was gekomen…

De verkiezingen gaan zoals het ernaar uitziet uitmonden in een gevecht in de rechtbank. Velen verwijten de president dat hij een slecht verliezer is. Anderen wijzen op de aanwijzingen van fraude die (al dan niet legitiem) steeds meer lijken op te duiken. Ik weet niet wie er gelijk heeft, maar een ding weet ik wel; het is een zwarte dag voor eenieder die de democratie een warm hart toedraagt. En ik vrees dat ongeacht de uitslag er een golf van onrust en protest door het land gaat stromen. En ik hoop allen maar dat we niet weer die rellen en geweld zien die de afgelopen maanden in veel steden al tot een waar inferno hebben geleid…

En niet alleen in de VS gebeuren dit soort vreselijke toestanden. In delen van Australië mag je 1 uurtje naar buiten per dag, alleen wel te verstaan. Quarantaine kampen zijn in diverse landen al operationeel. De politie en in sommige landen de militairen worden ingezet als strijdmacht tegen het volk. In Frankrijk mag je de straat niet meer op zonder een certificaat te kunnen overleggen, en ook slechts voor 1 uur. In Slowakije zijn alle inwoners verplicht getest, op straffe van het verlies van hun baan en inkomen. Avondklokken klinken alsof er een oorlog is. De censuur van de traditionele media alsmede sociale media is tot ongekende hoogte gerezen. Steeds grotere delen van Europa gaan weer in lockdown, de economie wordt nog verder verwoest, en het leven wordt nog meer uit elk individu geperst…

Ook in Nederland overweegt men nog strengere maatregelen, terwijl als je kijkt naar de ziekenhuisopnames en sterftecijfers er weinig ongewoons aan de hand is. Tijdens de start van een griepseizoen lopen de aantallen altijd wat op, en het feit dat er een tekort aan capaciteit dreigt heeft alles te maken met de enorme bezuinigen in de zorg de afgelopen jaren, plus het feit dat een deel van het personeel thuis zit te wachten tot hun quarantaine af is. En dit gebaseerd op een PCR-test die totaal onbetrouwbaar is doordat men de CT-waarde (aantal cycli waarmee men het genetisch materiaal vermenigvuldigt) hoger heeft gezet dan de norm waarbinnen men zou moeten blijven…

Hetzelfde is overigens gebeurd in de rest van de wereld. Er is een “Test-epidemie” gecreëerd, waarmee alle maatregelen worden goedgepraat. En ondertussen wordt het volk niet eerlijk en transparant geïnformeerd (zoals over de verhoging van die CT waarde bij de PCR-test), in een wurggreep van angst gehouden (kijk maar naar de dagelijkse “besmettingen” en alarmerende berichtgeving in de media), en zelfs monddood gemaakt (denk maar aan de censuur en de mondmaskers die hun opmars maken)…

Politici die kritische vragen stellen worden soms gewoonweg genegeerd en met een smalend glimlachje gelachen. Alternatieve media met een ander geluid worden als een gevaar voor de volksgezondheid weggezet, en men adviseert zelfs dringend om bepaalde bladen (denk aan “Gezond Verstand”) niet meer te verkopen. En mensen die kritisch denken en zich uiten, worden met de grond gelijk gemaakt en als asocialen en complot dwazen in een strafhoekje gezet. De Noodwet bekrachtigde het formeel, maar al veel langer is ook in ons land de democratie helaas verloren geraakt…

Als het waar is wat ik vermoed (ja, ik hou nog altijd een kleine slag om de arm, de scepticus, weet je wel…), zijn we misschien wel getuige van de grootste leugen jegens de mensheid ooit. Een virus, in combinatie met een onbetrouwbare test, wordt dan gebruikt als wapen om de hele wereld te terroriseren en onze vrijheid af te nemen. En misschien wel voorgoed. Onze leiders en met hen “de gewillige dienaren van het systeem” laten zich in dat scenario gebruiken voor een donkere, zeer donkere, agenda. De media is dan inderdaad verworden tot niet meer dan een propaganda machine voor de stem van angst en verderf. En een groot deel van het volk is dan misschien wel zo gehersenspoeld, dat het niet langer meer in staat is om te zien wat er werkelijk gaande is. Ik hoop echt dat ik ongelijk heb, maar ik vrees van niet…

Als dit nu waar blijkt te zijn, wat staat ons dan te doen? Zijn we dan reddeloos verloren?

Nee! Dat weiger ik te geloven. Wij zijn verreweg in de meerderheid als volk, en kunnen onze leiders dus dwingen van koers te veranderen. En als ze dit niet doen, kiezen we gewoon andere leiders. Als er de leugen een halt toe willen roepen, zullen we moeten stoppen te luisteren naar diegenen die deze leugens verspreiden. We zullen de TV moeten uitzetten. We zullen de kranten niet meer moeten lezen. En we zullen moeten ophouden om alles maar voor zoete koek aan te nemen. We zullen moedig moeten zijn, ons met elkaar verbinden, en dan heel duidelijk laten merken dat we een andere koers willen inslaan…

En laten we ophouden te verwachten dat de hulp van buitenaf komt. Of dit nu de huidige leiders zijn, of individuen die zich als nieuwe leiders opwerpen, we zullen onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ieder mens voor zich. Wij zijn het volk, en wij zullen in onze kracht moeten gaan staan. Gedreven door het hart van de liefde, verbonden door de stem van de waarheid, en vastberaden op de weg die we willen bewandelen…

Wij zijn het licht … wij zijn de waarheid … en wij zijn de weg!

Alleen wij kunnen het tij doen keren. Wij zijn niet alleen. Wij zijn met velen. En samen kunnen wij alles realiseren waar we onze ogen en ons hart op richten. Niet beklemd door angst, maar gedreven door liefde. Laat het licht schijnen. Laat de waarheid zegevieren. En laten we samen de weg bewandelen naar een nieuwe, mooiere wereld…

WIJ KUNNEN HET DOEN … ALLEEN WIJ!

Angelo Meijers,  6 nov. 2020

 

Loading