STEM FORUM VOOR DEMOCRATIE

Zoals bekend verondersteld is agenda 2020 niet gehaald omdat er inmiddels teveel mensen zijn die de kwaadaardige einddoelen, van de relatief kleine groep psychopaten, doorhebben. Derhalve wordt er nu gestreefd om agenda 2030 erdoorheen te jassen.

De krankzinnige drogredeneringen, zoals de opwarming van de aarde als gevolg van mensen en de zogeheten Green Deal, worden door echte wetenschappers terecht als complete onzin afgedaan. (De aardbol wordt door slechts wee procent mensen bewoond).

Ook het absurde wereldwijde sterftecijfer als gevolg van de prik, is niet of nauwelijks uit de (alternatieve) media te houden. Mensen worden wakker en geloven het narratief niet meer.

Alhoewel de politieke keuzen voor een te groot deel afhankelijk zijn van mensen die als brave idioten alles uitvoeren wat hen is opgedragen, komen burgers langzaamaan in verzet. Immers  “You’ll own nothing and be happy” en de vijftienminuten-steden willen mensen natuurlijk niet.

Maar de strijd is nog lang niet gestreden.

De recentelijke Europese verkiezingen hebben geen zetel opgeleverd voor de nagenoeg enige politieke partij die er echt voor de burger is, namelijk het Forum voor Democratie. De reden dat deze partij geen zetel kreeg is voor de hand liggend, namelijk fraude. Deze partij is een groot gevaar voor de zittende politici en zij zullen er alles aan doen om het FvD de mond te snoeren.

De door het Forum gewenste referenda zullen er niet komen zolang burgers niet in overgrote meerderheid hun stem uitbrengen op het FvD.

Helaas blijkt dat velen er telkens intrappen en hun stem geven aan een gecontroleerde oppositiepartij zoals de PVV en BBB. En dat terwijl het toch heel eenvoudig is om het stemgedrag van bedoelde partijen te bekijken om vast te stellen dat zij er niet voor de burger zijn maar juist voor die relatief kleine groep psychopaten.

Ervan overtuigd ben ik dat uiteindelijk vele ogen worden geopend en dat het FvD de grootste partij zal worden. Helaas is er nog een (te) lange weg af te leggen en deze weg zal nog vele slachtoffers kosten.

Hans Wortel, juni 2024

Loading