Pensioenbedrog

Ouderen het slachtoffer van halve waarheden en hele leugens over pensioenen.

Al geruime tijd wordt ouderen voorgehouden dat de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden of zelfs moeten worden verlaagd, omdat er anders straks niet genoeg overblijft voor de jongere generatie. Maar klopt dit verhaal wel. De grote boosdoener is de rekenrente. Omdat die rente extreem laag is, moeten de fondsen hogere bedragen reserveren voor de toekomstige uitkeringen. Zo is dat nu eenmaal door de wetgever geregeld, omdat men veiligheid voor alles stelt. Dat nu komt de fondsen eigenlijk niet slecht uit. Over enige tijd kunnen ze dan, als de rente weer is gestegen, mooie dekkingspercentages tonen en zullen de besturen zich op de borst kloppen voor hun geweldige ‘prestatie’. Maar de rente die nu wordt gehanteerd, is een kunstmatig laag gehouden rente; deze rente kan ook niet meer een marktrente worden genoemd. Die rente te nemen als basis voor de berekening naar de toekomst is welhaast pervers te noemen. De fondsen zetten hun gelden namelijk niet bij een bank op een spaarrekening tegen die lage rente, maar beleggen dat geld op een veel rendabelere manier (gelukkig maar) en 6, 7 % rendement per jaar gemiddeld is niet overdreven te noemen. Ook in het verleden behaalden de fondsen prima resultaten en overheden en veel bedrijven deinsden er toen niet voor terug om een flinke greep uit de kas van de fondsen te doen of de bijdrage aan de fondsen te verlagen. Als men dat niet gedaan zou hebben, zou de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen niet onder het vereiste minimum zijn gezakt.

Beste oudere, u bent dus twee keer gepakt: eerst in het verleden door die onttrekkingen, omdat er te veel vermogen zou worden opgebouwd om de pensioenen uit te keren en nu naar de toekomst, omdat dat het vermogen nu theoretisch niet voldoende zou renderen om de pensioenen uit te keren in lengte van jaren. Een dubbele schande dus en regelrechte diefstal! En de politiek, journalisten en jongerenorganisaties jammeren maar door dat de ouderen zich niet moeten willen verrijken ten koste van de jongeren. Men kan of wil het verschil niet zien tussen toekomstige geschatte opbrengst op basis van een kunstmatig laag gehouden rente en de reële opbrengst. Misschien is dit zelfs wel geen halve waarheid; misschien is het wel een hele leugen. Een leugen, waar de besturen van pensioenfondsen graag in meegaan om later mooi weer te kunnen spelen. De rente (en dus de rekenrente) zal de komende jaren weer naar normale niveaus stijgen, terwijl beleggingen, zoals al tientallen jaren -met zo nu en dan een fikse dip- het geval is, gemiddeld nog hoger zullen zijn. Ik voorspel u dat als de fondsen ook ‘theoretisch’ weer boven Jan zijn, de oudere niet wordt gecompenseerd voor de opgelopen achterstand in de uitkering. Nee, de indexatie wordt dan weer volledig gegeven, maar wel over het inmiddels sterk verlaagde bedrag. En wat doen we met de dan inmiddels (te) vette pensioenvermogens? Weer een nieuwe greep uit de kas????

Tot slot nog dit. Natuurlijk moeten fondsen buffers aanhouden en mogen ze niet op aanhoudend mooi weer gokken. Maar het stormt ook niet dag in dag uit. Een redelijk alternatief zou zijn om een mix te nemen van de marktrente en het gemiddelde percentage beleggingsopbrengst van de 10 grootste Nederlandse pensioenfondsen over de laatste tien jaar. Dan is het veilig en rechtvaardig t.o.v. allen, gepensioneerden en niet gepensioneerden!

Bert ten Cate

 

 

Loading