HET MONDKAPJE … DOET IE HET… OF DOET IE HET NIET

Steeds meer lijkt het mondkapje gemeengoed te worden in ons “nieuwe abnormaal.” In het OV, in de winkel, en wellicht binnenkort op straat en bij de kapper. Er ontbreekt straks nog wellicht EEN plek, en dat is ons eigen huis. Maar ik sluit niet uit dat in de nabije toekomst ook daar op zal worden gehandhaafd. Uiteraard voor onze eigen bestwil. En dat van onze medemens…

Nu heb ik heel wat gelezen over de al of niet wetenschappelijke basis van een masker als bescherming tegen een virus. En hoe meer informatie ik tot mij neem, hoe diffuser het plaatje wordt. Die studie zegt dit, het andere artikel weer dat. Er is geen touw aan vast te knopen. Mijn conclusie is dan ook dat de wetenschappers het gewoon niet weten.

En als ze het wel zouden weten, waarom moesten we dan niks dragen tijdens de piek van de “Pandemie”? Toen was het toch het ergst qua besmettingen? En wat is de logica dat het dan nu wel ineens moet terwijl er nauwelijks nog enige dreiging is, de ziekenhuizen vrijwel ‘COVID-leeg’ zijn, en er op een enkeling na niemand meer aan het virus overlijdt? Snap jij het nog…

De hele discussie rondom maskers is dan ook geen wetenschappelijke, noch een rationele, doch een puur politieke. En wat de politici willen, daarbij ondersteund door de opvallend loyale media, wordt met de dag duidelijker. Onze vrijheid verder inperken … onze levensadem letterlijk afknijpen … en ons monddood maken.

Sorry dat ik het zo recht voor zijn raap zeg. Maar als ik kijk naar al dat censureren van alles wat niet strookt met “het uitgedragen plaatje” op de mainstream media en ook sociale media, dan kan ik gewoon geen andere woorden ervoor vinden. En als ik dan ook zie welke dwang en druk er wordt uitgeoefend op het volk, en alle boetes die worden uitgeschreven als we ‘stout zijn’, dan begint mijn maag zich toch lichtelijk om te draaien. Kijk ook maar eens wat er over de grens in België momenteel gebeurt…

Er is een oorlog ontketend tegen de VREUGDE! Overal waar mogelijk wordt het plezier in het leven ontnomen. Alle menselijk contact. Alle feestjes, concerten, en iets grotere dan Micky Mouse evenementen worden verboden. En dat kan echt niet zijn vanwege de algehele gezondheidssituatie in het land. Studies omtrent de “superspread-events” tonen immers aan dat besmetting van grote groepen mensen vrijwel uitsluitend BINNEN plaatsvinden. Kortom, BUITEN is veilig.

De oplettende mens wist dit al langer, want dagen zoals Hemelvaartsdag en de grote BLM- demonstratie op de Dam, en talloze andere voorbeelden, hebben ons geleerd dat zelfs bij grote evenementen buiten er helemaal niets is gebeurd. En dat kun je niet afdoen als “puur geluk,” zoals de heer Van Dissel in een van zijn minder sterke momenten deed. En trouwens, sinds wanneer is “geluk” een onderdeel van de wetenschappelijke benadering…

Dat brengt me vanzelf bij onze fijnbesnaarde RIVM, die toch beetje bij beetje een terugtrekkende beweging lijkt te gaan maken. Misschien beginnen ze toch wat nattigheid te voelen, en willen ze straks niet de gebeten hond zijn. Voorwaar een positief teken voor de strijders van de waarheid en de vrijheid.

Enfin, zij hebben tot op heden vol gehouden dat, ondanks dat de WHO die 180 graden draai al heeft gemaakt, mondkapjes geen afdoende bescherming bieden. Nog voor de drager, noch voor de medemens. Aangezien de keuze echter nu een puur politieke is en het er alle schijn van heeft dat men het volk kennelijk toch nog wat verder onder druk wil zetten, zal de politiek dus met andere argumenten moeten komen.

Dus wat doe je dan? Dan ga je andere specialisten erbij halen die vanuit hun eigen discipline het gebruik van mondkapjes rechtvaardigen. Denk bijvoorbeeld eens aan gedragswetenschappers die “het vergeetachtige volk” eraan herinneren dat we met zijn allen weer wat meer bewust moeten worden van het gevaar van de onzichtbare vijand.

“We zijn het een beetje beu. We nemen het niet meer zo nauw. En we gedragen ons ook wel erg laks en onverantwoordelijk jegens onze medeburgers.” Ziedaar de boodschap die je van mijlen ver ziet aankomen. Als een klein kind worden we toegesproken, met het vermanende vingertje opgeheven. Het gevaar ligt immer nog steeds op de loer. De tweede golf. Zie daar het psychologische spel…

Ik weet niet wat deze “specialisten” hebben geleerd in hun studie omtrent het beïnvloeden van menselijk gedrag, en vooral over het in hun eigen kracht zetten van mensen. Maar bij hoge uitzondering zou ik het in dit geval niet heel erg vinden als zij de eersten (en hopelijk ook de laatsten …) zijn die zo’n mondkapje verplicht gaan dragen. En dan graag een beetje strak aantrekken, zodat ze niet langer dit soort nonsens blijven verkopen. Want dat is het. Een goedkoop verkooppraatje. Pure indoctrinatie. Ingehuurd om ons, ’het domme volk,’’ de al lang geplande draai in het mondkapjes-beleid uit te leggen. En het dan vervolgens ook te gaan handhaven met de broodnodige surveillance, kliklijnen, en boetes. Maar dat spreekt inmiddels al bijna voor zichzelf…

Mijn welgemeende excuses voor degenen die mijn laatste paar zinnen wat al te heftig vinden. En ik bedoel het ook niet persoonlijk, naar wie dan ook. Nee, ook niet naar onze gedragswetenschappers en anderen die zich op een schandelijke manier laten gebruiken in dit mediacircus. Ik wens voor eenieder dat men frisse lucht op een ongehinderde manier tot zich kan nemen. Dat is overigens ook goed voor de gezonde werking van ons verstand … onze longen … en ons immuunsysteem.

Ik ben VOOR individuele vrijheid. Dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken. Vind ook dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. En niet voor een ander. Als mensen zich kwetsbaar voelen en een mondkapje om willen zodat ze zichzelf veiliger voelen, dan is dat helemaal oké. Maar iedereen verplichten, zelfs gezonde mensen die nergens last van hebben of mensen die er medisch gezien net veel last van hebben, dat is niet oké. En dat zou niet als “normaal” mogen worden beschouwd. We zijn toch geen “monddode” maatschappij … geen tweede China? Volgens mij zijn de meeste Nederlanders echt niet op hun mondje gevallen…

Ik hoop dat ik het mis heb, maar de logica gebiedt mij te zeggen dat dit hele ‘’mondkapjes-gedoe’’ een volgende schakelt is in een misselijk makend psychologisch schaakspel. En ik vraag me af hoe veel langer we nog bereid zijn dit over ons heen te laten komen. En hoe veel verder onze vrijheid nog moet worden ingeperkt voordat we massaal gaan zeggen “GENOEG NU!”

Laten we het echt zover komen dat we straks dagelijks ook nog recordaantallen moeten gaan publiceren omtrent al die mensen die in het ziekenhuis belanden met ernstige klachten VANWEGE die mondkapjes? Echt waar… De boeren hebben hun stem al luid laten horen. De horeca doet het nu ook. In de rechtszaal zijn ook vergeefse pogingen ondernomen. Wie is de volgende aan zet…

Het is volstrekt helder dat, ook al is het ‘’wonder vaccin’’ er straks, we nooit honderd procent van alle besmettingen kunnen voorkomen. Zelfs onze jaarlijkse griepspuit is daar bij lange na niet toe in staat. Dus waarom zou dat nu, bij dit razendsnel muterende virus, dan wel het geval zijn…

We blijven dus zitten met de “Caseload,” welke door de media gretig en genadeloos wordt gerapporteerd sinds de ziekenhuisopnamen en de “Covid-doden” nagenoeg tot stilstand zijn gekomen. En mocht dit virus ooit weg gaan, ligt het dan niet voor de hand dat er weer een ander virus opstaat? Welke dan weer gebruikt kan worden om ons blijvend te onderdrukken…

Kortom, als wij zo door blijven modderen, dan gaat onze 1.5 meter (of 1 meter, of 2 meter…) samenleving nooit meer weg. Onze mondkapjes gaan nooit meer af. En onze vrijheid komt nooit meer terug.

Nee mensen, dit is geen doemdenken. Dit is geen complot-denken. Dit is de realiteit van vandaag de dag! En als we een andere realiteit voor morgen willen creëren, dan zullen we toch massaal “NEE” moeten gaan zeggen. Anders dendert de trein door. Zijn we allemaal ingeënt, want anders kunnen we niet eens maar naar ons werk, naar school, naar de supermarkt, laat staan op vakantie. Dragen we braaf overal ons maskertje. Raken we elkaar nooit meer aan. En kunnen we gezellige feesten, braderieën, en evenementen op onze buik schrijven. En is onze vrijheid nog slechts een onbegrepen hoofdstuk in de geschiedenisles van onze kleinkinderen.

MAAR … en hier komt een glimp van hoop! Ik geloof in de kracht van de liefde. Ik geloof in de kracht van het volk. Ja, samen kunnen we het tij keren. Het zal niet van vandaag op morgen gaan. En het wordt waarschijnlijk eerst nog een stukje heftiger. Immers, voordat er ruimte komt voor het nieuwe, moeten oude structuren eerst afbrokkelen, tot aan de grond.

Heb dus geduld. Kijk waar je jouw talenten kunt inzetten. Verbind je met mensen die jou in je kracht zetten. Probeer zo min mogelijk energie te verspillen aan het verzetten TEGEN datgene wat je vandaag niet kunt veranderen. En laten we SAMEN werken aan een strategie om een andere, mooiere, toekomst te creëren. Een wereld waar jij en ik VOOR willen gaan. Dan gaan het lukken. Daar geloof ik heilig in…

En als onze kleinkinderen dan later hun geschiedenisboek erop naslaan, dan lezen ze dat er in 2020 een enorme chaos optrad in de wereld, geïnitieerd door een vermeende “Pandemie.” En dat dit de doorbraak inluidde naar een andere dimensie, een hoger bewustzijn, een mooiere samenleving. De nieuwe “FCK” wereld, waarin onze droom hun werkelijkheid is geworden.

FREEDOM … CONNECTION. … KINDNESS.

Elke grote verandering begint met een droom. Bij voldoende helderheid wordt het een visie. Bij voldoende draagkracht wordt het een missie. En bij voldoende daadkracht wordt het een realiteit.

Ja, ik ben een dromer

Ja, ik heb een visie

Ja, ik ben op een missie

En ja, we gaan een nieuwe realiteit creëren…

28 juli 2020, Angelo

Loading