KLOKKENLUIDER HUIG PLUG; ZAAK LISA.

Huig Plug wil het bewijs in de zaak van Lisa openbaren. Men spande een kort geding tegen hem aan, om hem de mond te snoeren. De rechter wilde de openbare zitting achter gesloten deuren houden, maar als gevolg besluit een emotionele Huig Plug het schokkende bewijsmateriaal op een andere wijze naar buiten te brengen.

Huig Plug, klokkenluider binnen justitie, moest deze week voor de rechtbank verschijnen. De aanleiding was een protestactie voor het huisadres van een Leidse raadsvrouw, die dat intimiderend vond en een kort geding tegen hem aanspande. Volgens Huig Plug maakt de raadsvrouw deel uit van een ’corrupte Minerva-kliek’. Ze is getrouwd met een man die zijn eigen dochter Lisa heeft misbruikt en haar baby heeft begraven in de Scheveningse Bosjes.

Het verhaal van het misbruikte meisje Lisa is door Argos naar buiten gebracht en ook bij Café Weltschmerz besproken. Nadat Huig Plug in contact kwam met haar moeder Marlies van Muiswinkel is hij ook in haar dossier gedoken. Landsadvocaat Sikke Kingma noemt de beweringen van Huig Plug “waanzinnige verhalen over een Haags pedocomplot, waarvoor elke onderbouwing onderbreekt.” Kingma eist dat deze beschuldigingen stoppen, eist een rectificatie op Twitter en dat Huig Plug de Leidse raadsvrouw niet meer thuis lastig valt, op straffe van een forse dwangsom. [1]

Huig Plug wilde in de rechtbank aantonen dat er veel bewijzen zijn, die zijn claims onderbouwen. Volgens hem zou de raadsvrouw met haar collega’s binnen justitie die bij het misbruik betrokken zijn, ervoor zorgen dat hun misdaden onbestraft en afgedekt blijven.

Pedonetwerk in Den Haag

Argos maakte een reportage over het zwaar misbruikte meisje. Lisa wees niet alleen haar vader aan als een van de daders, maar ook een aantal andere (top)ambtenaren binnen justitie. Ze noemde ook Joris Demmink als een van haar verkrachters. Haar getuigenissen zijn als kluisverklaring bij de notaris ondergebracht. Lisa’s moeder, Marlies van Muiswinkel, voert al jaren vergeefs strijd tegen haar ex-man en andere betrokkenen binnen justitie. [2] [3]

Marlies van Muiswinkel heeft deze notaris-verklaring van 120 pagina’s, inclusief kindertekeningen van alle mensen die erbij betrokken waren, al in 2015 bij de hoofd procureur-generaal ingediend. Het is volgens haar allemaal van tafel geveegd, omdat een “bepaald groepje in Den Haag,” een “pedofielennetwerk in Den Haag,” meedoet aan het misbruik, zo stelt de moeder van Lisa.

“Ik wordt hier achter gesloten deuren afgeserveerd. Ik wil de kinderen beschermen. Mijn kleinkind ligt al dood in het bos, moet de rest daar bij komen? Dit kan toch niet?!”

MARLIES VAN MUISWINKEL, MOEDER VAN LISA

Bewijs van kinderhandel

Marlies van Muiswinkel is juriste en staat Huig Plug bij in het kort geding. Ze zegt veel bewijzen te hebben dat het verhaal van Lisa geen complot(theorie) is. Een van de meest schokkende bewijsstukken die ze in handen heeft is een online bestelformulier. “Er is handel in kinderen.” Ze toont in onderstaande video een formulier uit 2002: “Dit is de prijslijst van kinderen.” Haar dochter heeft websites uit tien landen genoemd. “Ik wil dit onderzocht hebben. Ik word hier tegengehouden. Ik ben jurist en heb hier recht op. Ik heb 24 bewijsmiddelen en ik wil een serieus onderzoek.”

Prijslijst en bestelformulier om kinderen te bestellen

Een doofpot die al een halve eeuw voortduurt

De getuigenverklaringen van Lisa zijn zes jaar geleden — toen er een onderzoek naar Demmink liep — al ingediend bij de rechtbank. Er is destijds niets mee gedaan. Demmink werd uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd, omdat er in zijn zaak onvoldoende bewijs zou zijn.

Ook de rechtszaak die Robert van de Luitgaarden onlangs in een zaak tegen de staat aanspande, leidt niet tot een nieuw strafrechtelijk onderzoek. Hij eiste een nieuw onderzoek, omdat hij de laakbaarheid én betrokkenheid van justitie bij het afdekken van georganiseerd misbruik zegt aan te kunnen tonen. Joris Demmink had in die periode de leiding. Ook die eis is afgewezen. [4]

Toen de rechtbank in Rotterdam afgelopen week dreigde om de openbare zaak tegen Huig Plug achter gesloten deuren te voeren en daarmee het bewijs in de Lisa- en Demmink-zaak wederom niet geopenbaard zou worden, was voor Huig Plug de maat vol. Hij is boos de rechtszaal uitgelopen. De enorme doofpot vraagt juist om transparantie zodat duidelijk wordt wat er werkelijk gaande is. Marlies van Muiswinkel: “We kunnen niet akkoord gaan met achter gesloten deuren.” [3]

“Het is al vijftig jaar aan de gang!”

Monddood gemaakt

Huig Plug heeft een machtiging om namens Lisa het woord te voeren. Hij leest boos de namen op van de door haar genoemde verkrachters. Hij is zichtbaar geëmotioneerd. “Deze mensen kunnen nu à la minute een strafzaak tegen me opstarten, maar dán komt het échte bewijs naar buiten. Dus u bent van harte welkom. Kom maar op!”

Dat een dergelijke provocatie kan leiden tot zeer repressieve maatregelen vanuit justitie hebben we gezien in de Bodegraven-zaak. Het doet er niet toe of klokkenluiders en slachtoffers terecht (of niet) de namen van daders noemen, want justitie toont geen enkele interesse om ernstige zedenzaken en kindermoord te onderzoeken. Desnoods sluit justitie hen op, onder het mom van ‘opruiing’ of zelfs ‘terrorisme’, hetgeen de aanklagers in de Bodegraven-zaak is overkomen.

Terwijl de aanklagers monddood gemaakt worden, blijft een strafrechtelijk onderzoek naar het vermeende misbruik of kindermoord uit. Het is steeds hetzelfde patroon. De genoemde daders gaan vrijuit. Tegelijkertijd hoor je vaak dezelfde namen in zaken van georganiseerd misbruik, zoals in de Lisa-, Demmink- en Bodegraven-zaak en andere zaken die nog niet in de publiciteit zijn gekomen. De frustratie dat deze vorm van misbruik ongestraft blijft voortbestaan is dan ook groot.

Huig Plug wil onder ede getuigen

Huig Plug citeert Lisa en leest voor uit het dossier: “Drie meisjes zijn in het bos bevallen van een baby, misschien wel meer, waaronder ik.” Lisa is niet het enige kind dat in het bos bevallen is. “Een blank meisje kreeg een blanke baby. Tim stak zijn piemel in de baby. (…) De baby bloedde. Het meisje had een doekje bij zich en probeerde het bloeden te stoppen, maar de baby ging dood.” Huig Plug is zichtbaar aangeslagen terwijl hij de getuigenverklaring van Lisa voorleest.

Machtiging waardoor Huig Plug de notarisverklaring van Lisa mag voorlezen.

Huig Plug houdt rekening met ernstige repressie van de Nederlandse staat. “Als ik gearresteerd word en ik sterf … ze zijn in staat tot het opmaken van valse verslagen. Ik heb namen genoemd, omdat ik het kan aantonen.” Hij heeft veel documenten verzameld en wil onder ede door de Tweede Kamer gehoord worden, maar men heeft geen interesse om zijn verhaal te onderzoeken.

Huig Plug is een erkende klokkenluider binnen justitie die misstanden in het gevangeniswezen aan de kaak stelde, onder andere over de veiligheid en angstcultuur. In een recente Tweet schrijft hij: “Volgens Rutte worden klokkenluiders in Nederland beschermd. De politie stond echter drie keer aan m’n huisdeur, ik werd drie keer op het Binnenhof gearresteerd en 1x werd ik door de politie en een onbekende eenheid van de weg af geplukt.” [5]

Huig Plug heeft ook veel kennis over de Demmink-zaak. Hij probeerde al in 2014 Kamerleden over te halen om Kamervragen te stellen. Doordat invloedrijke mensen geen actie hebben ondernomen, zijn er nog meer kinderen en baby’s verkracht, gemarteld en vermoord, stelt Plug. “Ik kom hier alleen maar om de waarheid te vertellen. Grijp nou in!”

Lisa: “Huig, vertel mijn verhaal. Mijn baby is vermoord.”

Slachtoffers krijgen weinig steun van justitie

Lisa’s moeder houdt een tas omhoog met de grondwet en de Bijbel. “Hier … de grondwet, maar niemand houdt zich eraan. Je mag niet aan een kind z’n lichaam komen. Dit kan niet!” Ze vervolgt: “Waar zijn ze toe in staat? Ik vind het doodeng! Als je over de grens van kinderen heengaat … Moet je even bedenken, er is een kind soms zo klein … ” ze wijst de lichaamslengte van een peuter aan “… en dan nog wat groter, 15 was te oud, dan konden ze gaan praten.”

“Waar is het recht in Nederland?”

MARLIES VAN MUISWINKEL

“Dat verkrachten ze, drogeren ze. Het gaat ze om dat lichaampje. Dat is wat ze doen, dat is waar ze lol aan hebben. Dat moet ons regeren. Dat zit ook in onze regering.” Haar dochter werd ook gemarteld. Zo had Lisa wonden aan haar voeten. Later bleek dat de daders het leuk vonden “om zuur op haar voeten te doen.” Marlies van Muiswinkel: “Zolang mijn dochter niet mag praten, zal ik het woord voor haar doen!”

Justitie en de LEBZ (Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken) beweren dat er geen bewijzen zijn dat deze vorm van georganiseerd ritueel misbruik überhaupt bestaat. Marlies van Muiswinkel: “Zo lang ze mijn bewijs niet accepteren, bestaat het zogenaamd niet. Maar het is er: artsen, psychologen, medisch (bewijs) … getuigen zijn er, nieuwe slachtoffers, omdat ze die hele Demmink niet in bedwang gehouden hebben.”

Van Muiswinkel is ook in contact met andere kinderen die slachtoffer zijn van ernstig misbruik. “Sommige kunnen niet meer lopen, die komen in rolstoelen bij me thuis, die zijn zó verkracht. Eén heeft een hele nieuwe heup nodig, zo zijn ze uit elkaar verkracht.” Volgens haar zijn er zeker 200 slachtoffers, maar zij worden niet geaccepteerd als nieuwe getuigen. Deze slachtoffers zitten ondergedoken, omdat ze geen enkele bescherming krijgen.

“Het gaat nu naar buiten komen. De waarheid is verschrikkelijk. Jullie vonden het verschrikkelijk wat ik voorlas? Het is nog veel erger.”

HUIG PLUG

Het systeem deugt niet meer

Huig Plug: “Er moet een systeemverandering komen. De politiek is ziek. We hebben een prachtig land, maar de mensen die ons de wetten voorschrijven, ons beboeten en ons in de cel zetten, zij zijn de kinderverkrachters en zij hebben alles afgedekt. Iedereen moet dit weten in Nederland. Laat je niet meer de wet voorschrijven door pedofielen.”

Op 15 oktober 2021, om 14 uur, doet de rechter uitspraak in de zaak die tegen hem is aangespannen. Zijn eigen klokkenluiders-zaak ligt nog steeds onder de rechter en komt pas in 2022 voor. Gaat de rechter hem voor die tijd de mond snoeren of gijzelen zoals we ook in andere zaken hebben gezien?

 

 

Loading