Ontwikkelingswerk?

Ontwikkelingswerk is een gevoelig onderwerp. Als je tegen bent, dan kun je op flinke tegenstand rekenen van vooral mensen die feitelijk geen flauw benul hebben van hetgeen er werkelijk aan de hand is. Als voorbeeld bedoeld, onderstaande theorie.

De dode katjestheorie.

Er was eens een gezin bestaande uit vader, moeder, kind en een poes. Het gezin kon maar net rondkomen van het geld dat vader verdiende. Echter poes ontsnapte en kwam zwanger terug. Na enige tijd werden er vier katjes geboren. Vader, die begreep dat hij niet of nauwelijks de kosten kon opbrengen om de beestjes van voedsel te voorzien, stelde voor om de vier katjes te laten inslapen. Maar zowel zijn vrouw als dochter, waren het daarmee niet eens. Pasgeboren katjes laten inslapen, dat is schandalig en mag niet gebeuren! Vader ging overstag en het gezin had nu vijf katten. Later ontsnapte er drie katten en kwamen zwanger terug. De drie katten kregen elk vijf jongen. Dezelfde discussie werd wederom gevoerd en vader ging wederom overstag. Nu had het gezin twintig katten. Vader kon onmogelijk zijn gezin en de twintig katten van voedsel voorzien. De katten raakten ondervoed en stierven één voor één.

Het intrappen van een open deur.

Als bekend verondersteld mag worden dat veel van het zo goedbedoelde geld dat door middel van collectes wordt opgehaald, nimmer de mensen bereikt waarvoor het werd opgehaald. Organisaties hebben veelal grof betaalde directeuren die aan het hoofd staan van dure organisaties. Om zoveel als mogelijk geld op te halen wordt er juist op het gevoel van de burgers ingespeeld in plaats van dat er naar reële oplossingen wordt gezocht. De wereldwijde armoede is verveelvoudigd sinds de beschaafde landen zich ermee gingen bemoeien.

Goed realiseer ik mij dat het heel gemakkelijk praten is wanneer jouw bedje op een goede plek stond. Een plek van welvaart. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het armoedeprobleem en dus ook het tekort aan voedsel niet opgelost kan worden door middel van het ophalen van geld dat min of meer gedistribueerd wordt door organisaties die het er zelf goed van nemen.

Hans Wortel

Loading