Een rechter die volksverraad pleegt, moet worden vervolgd.

Zoals bekend heeft Viruswaanzin, later genoemd Viruswaarheid twee rechtszaken verloren. De vrouw die voor rechter speelde liet evenwel zo duidelijk merken dat zij “gekleurd”, beter verwoord “corrupt” was dat elke illusie op een neutrale uitspraak, water naar de zee dragen zou zijn geweest. De hoop was dan ook gevestigd op een rechter die niet corrupt is.

Maar wat blijkt, niet slechts de voorgaande rechter is corrupt, doch mr. H.J Vetter is ook een corrupte, volks-verradende rechter. Feit is dat Viruswaarheid helder en duidelijk aangetoond heeft dat de PCR-test niet bedoeld is om aan te tonen of een persoon besmet is of niet. Maar deze volksverrader heeft met zijn uitspraak ons wel duidelijk gemaakt dat het nu echt tijd is om de corruptie in Nederland aan te pakken. Een man als Vetter is een grote schande voor de rechtspraak. Ook deze man moet, zodra het Haagse kaartenhuis is ingestort, vervolgd en berecht worden.

Citaat uit het vonnis;   “Met dit alles heeft de Staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat de PCR-test voldoende betrouwbaar is om te worden ingezet bij het testbeleid. Gelet op deze betrouwbaarheid, omdat de PCR-test internationaal gezien geldt als “gouden standaard” en de Staat internationaal gezien ook niet alleen staat in het door hem gekozen testbeleid en de inzet van de PCR-test heeft de Staat in redelijkheid kunnen besluiten de PCR-test in te zetten”.  Einde citaat (Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Vetter en in het openbaar uitgesproken op 9 december 2020).

Zelfs de uitvinder van de test, Kary Mullis, heeft helder en duidelijk gesteld dat zijn test niet geschikt is om vast te stellen of iemand met Corona besmet is.

Dat één druppel wijsheid meer is dan een vat geleerdheid, was mij bekend. Maar dat Vetter, ondanks dat hij zijn “opleiding” kennelijk heeft afgemaakt, nog niet eens doorheeft dat hij niet alleen zijn eigen toekomst, doch ook die van zijn nakomelingen, voor zover hij die heeft, aan het ondermijnen is, getuigt van grote stommiteit.

Inderdaad, er moet een Great Reset komen, maar dan niet zoals, al tientallen jaren geleden, gepland door The World Economic Forum bij monde van de psychopaat Klaus Schwab, maar een grote opruiming van alle corrupte politici, rechters, ambtenaren, burgemeesters, politie en nog vele anderen die zich hebben gekeerd tegen het eigen volk.

Maar, ook al laat de Mainstream Media alleen maar leugens en bedrog zien, het tij keert. Wellicht is America leidend in de (goede) “Great Reset”. Dat Trump wederom nog vier jaren de president van America zal zijn, daarover is geen twijfel. Dat ook het (vooralsnog) corrupte Nederlandse-kaartenhuis uiteindelijk zal instorten en dat de volksverraders zich zullen moeten verantwoorden, ook daarvan ben ik overtuigd. Het is gewoon een kwestie van tijd. Zoals ik al eerder verwoordde,…. De waarheid kun je uitstellen, doch nooit afstellen.

Hans Wortel,  11 december 2020

 

 

 

 

Loading