voorbeeldbrief op uitnodiging vaccinatie tegen corona

DOWNLOAD

Ook een uitnodiging vaccinatie tegen corona ontvangen ?

Door op de knop te klikken, is een antwoord op de brief van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te downloaden.

Uiteraard kan de brief geheel naar eigen wens worden aangepast.

Hans Wortel

==================================================

VOORBEELDBRIEF

Van; ????????????

Aan Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Stad, ?? ??? 2021

 

 

Betreft; uitnodiging vaccinatie tegen corona (ontvangen ?? ??? 2021)

L.S.,

Ook ondergetekende, net als vele andere Nederlanders, kreeg de brief met een uitnodiging voor bedoeld vaccin.

Als ik u schrijf dat de inhoud van de brief mij verbaast, dan is dat slechts ten dele waar. Immers het wereldwijde bedrog waar ook het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu zich schuldig aan maakt, is inmiddels bekend bij vele Nederlanders. Mensen die zich verdiept hebben in deze materie, zullen de brief m.b.t. tot het vaccin dan ook onmiddellijk vernietigen.

Echter er zijn helaas ook vele mensen die niet juist geïnformeerd zijn en deze mensen dreigen slachtoffer te worden van de niet juiste voorlichting waaraan het instituut zich schuldig maakt.

Verzuimd is aan de bevolking uit te leggen dat ruim 98 % niets of nauwelijks iets merkt van Covid19. Omdat Covid19 ten onrechte als A-status “behandeld” wordt, worden er onlogische, onzinnige en buitenproportionele maatregelen ingevoerd. Een virus met een IFR van minder dan een kwart procent, verschilt niet van voorgaande griepjaren. De gevolgen zijn, zoals bekend, desastreus. Jongeren die geen uitweg meer zien en een einde aan het leven maken. Ouderen die ten gevolge van vereenzaming de lust om te leven verloren. Het aanzetten tot een tweedeling in de maatschappij, namelijk wel of niet gevaccineerde mensen. Patiënten die door de coronamaatregelen niet, of niet op tijd een medische ingreep konden ondergaan.

Testfase.

De bewering dat het vaccin uitvoerig is getest, is een leugen. Immers het vaccin is er nauwelijks een jaar en de testfase duurt tot einde 2023. Zoals ook genoegzaam bekend, is er gedurende meer dan 50 jaren onderzoek geweest naar het griepvaccin. Dat het griepvaccin griep kan voorkomen, is tot op heden nog niet bewezen. Wel is bewezen dat het vaccin schade kan aanrichten waaronder narcolepsie.

Het door het instituut aangeboden vaccin is experimenteel. Immers mRNA techniek is nooit eerder in vaccins gebruikt.
Er wordt een stukje van de genen van het virus gebruikt (spike eiwit). Dit wordt in het lichaam geïnjecteerd. Het mRNA bevat ‘instructies’ om het spike eiwit te bouwen dat herkend is aan het oppervlak van het SARS-CoV2 virus. Dit leidt tot massa productie van het spike-eiwit, waaraan een vitale rol wordt toegekend voor besmetting. Het gevolg is dat er antibodies worden aangemaakt en dit is een doorlopend proces dat zich binnen de menselijke cellen zal gaan afspelen.

Een firma die het vaccin levert, bijvoorbeeld Pfizer, is reeds meerdere keren beboet. In 2009 voor 2,3 miljard dollar m.b.t. Bextra, een rheuma-middel. Ook is het bedrijf schuldig bevonden omdat zij artsen commissies betaalden. Op de website van de FBI kan worden gelezen dat “dochter” Pharmacia & Upjohn Compagny toegaf dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan criminele praktijken. In 2010 moest AstraZeneca een boete van 520 miljoen dollar betalen voor illegale marketing m.b.t. het middel Seroquel.

Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen.

Gemeldete Impfschäden Europa (Stand; 04/03/2021).

Astra Zeneka; 133.310

Pfizer Biontech; 127,789

Janssen;    137

Total; 272,781

Gemeldete Todesfälle durch Impfung’

Astra Zenela;   796

Pfizer Biontech; 3529

Moderna 1618

Total 5943

Zoals ook het instituut weet is het Covid- virus voor het eerst in 1964 ontdekt. De infection fatality rate is, zoals eerder vermeld,  minder dan een kwart procent. Derhalve te vergelijken met voorgaande griepjaren.

Uiteraard kan ik nog vele goed onderbouwde argumenten opsommen, maar hetgeen ik weet, weet het instituut ook. Dat minder goed ingelichte mensen worden voorgelogen, is een schande. En de slachtoffers, ten gevolge van deze vaccinatie, kunnen geen aanspraak maken op gevolgschade omdat de leveranciers op voorhand, niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Dit is nog nimmer eerder voorgekomen.

Huisartsen die vaccineren.

Zoals ook bekend hebben huisartsen de eed van Hippocrates afgelegd. Dierenartsen zoals Marjon Koopmans en Ab Osterhaus hebben die eed niet afgelegd en kunnen derhalve erop los liegen. Door huisartsen onder druk te zetten om te vaccineren maakt het rijksinstituut zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid.

Met klem raad ik u aan om juiste voorlichting te geven in plaats van mensen volkomen op het verkeerde been te zetten met wellicht ernstige gevolgen, waaronder overlijden.

En,……..” wir haben es nicht gewusst” is een slecht argument als men zich voor het strafhof moet verantwoorden.

Groetend,

 

Loading