DE RESULTATEN VAN 10 JAAR RUTTE – OP WIE STEMT U?

Quiryn Valkenet

 • 53 ziekenhuizen gesloten
 • 77.000 zorgmedewerkers wegbezuinigd
 • 21.940 ziekenhuisbedden wegbezuinigd
 • 281 IC-bedden wegbezuinigd
 • Verzorgingstehuizen gesloten
 • Oekraïne verdrag doorgedrukt ondanks referendum
 • AOW leeftijd verhoogd van 65 naar 67
 • Pensioenindexering geblokkeerd
 • Terroristische organisaties gefinancierd
 • Sleepwet doorgedrukt ondanks negatief raadgevend referendum
 • Meer dan 16.000 strafzaken geseponeerd
 • Gigantische prijsverhoging energie en brandstof
 • Jarenlange uitkeringsfraude Polen en Turken
 • Aantal daklozen verdubbeld
 • Gigantische huurverhogingen
 • Belastingdeals met multinationals (Nul)
 • Record immigratie (stijging 55,49%)
 • Nederland tot grootste netto betaler van de EU gemaakt
 • BTW verhoging van 19% naar 21% doorgevoerd
 • Recordaantal afgetreden bewindspersonen
 • 1.000 Miljard Euro aan klimaatplannen
 • 11,4 Miljard Euro aan ombouw energiecentrales naar biomassa
 • Grootste ontbossing in de geschiedenis ten behoeve van biomassa
 • Bezuinigingen op Justitie en Veiligheid ( o.a. Politie)
 • Uitholling van defensie en defensiepersoneel
 • Gestuntel met het MH17 dossier
 • Gestuntel met dividendbelasting

En nu komt daar nog bij……….

 • Samenzwering tegen het Nederlandse volk
 • Georganiseerde samenzwering met het oogmerk de democratische rechten van de Nederlandse burgers in te perken
 • Het ondermijnen van de vrijheid van de journalistieke pers
 • Het buiten werking stellen van de Wet Openbaarheid van Bestuur
 • Het in georganiseerd verband deelnemen aan financiering, productie, marketing en doorvoering van verplicht gebruik voor de Nederlandse burgers van dubieuze en zelfs gevaarlijke medische behandelingen
 • Samenzwering in georganiseerd verband met het oogmerk de Nederlandse burgers middels digitale volg- en registratiesystemen te registreren en te controleren
 • Georganiseerde samenzwering met het oogmerk de Nederlandse burgers valselijk te informeren met het oogmerk hen angst aan te jagen
 • Het saboteren van het bestaansrecht van honderdduizenden Nederlandse ondernemingen
 • Georganiseerde samenzwering en activiteiten met als gevolg de vrijheidsberoving van de Nederlandse burgers door verplichtte opsluiting in hun huizen en onderkomens.
 • Ouderen en zieken op grote schaal in eenzaamheid en afzondering laten sterven
 • Het ontnemen van het recht van de Nederlandse burgers op het onderhouden van sociale contacten, familiebijeenkomsten, sportactiviteiten, andere gezondheid bevorderende activiteiten,
 • Het ontnemen van werk en inkomen van miljoenen Nederlandse burgers.

 

 

 

 

Loading