OPWARMING VAN DE AARDE

De opwarming van de aarde is business, big business.
“Geleerden” en vooral politici willen ons doen geloven dat de opwarming van de aarde het gevolg is van de mensen die de aarde bewonen.
Echter je behoeft beslist geen professor te zijn om deze voorgeschotelde onzin naar het rijk der fabelen te verwijzen.
Als je naar de verhouding water en land kijkt, dan is dat 71,9% water waarvan 2% zoet en 29,1% land.
Circa 2% van de aarde, inclusief water, is bewoond.
Dat steden en dorpen vervuild raken door, bijvoorbeeld, te veel verkeer en derhalve teveel uitstoot, is een voldongen feit.
Echter dat zijn lokale problemen.
Dat die problemen moeten worden opgelost is voor de hand liggend.
Maar de ongebreidelde onzin die de zogenaamde milieubewuste mensen ons op de mouw spellen, is klinkklare onzin.
Stel je een bak met water vol ijs voor en aan die bak wordt een theelepel heet water toegevoegd.
En dat zou voor een verhoging van de temperatuur in die grote bak water zorgen?
Neen, het gaat om geld en wel om heel veel geld.
Het is een “uitstekende” drogredenering waar vele mensen intrappen.
Er wordt een beroep gedaan op schuldgevoelens en vanuit die gedachten kunnen belastingen worden verhoogd en varen er velen wel bij, beter verwoord…worden er rijk mee. Het is de burger die de klos is en die de prijs betaalt voor die onzin.
De plastic soep is van een andere orde van grootte.
Plastic wordt helaas in vele wateren en oceanen gevonden en komt zo in onze voedselketen terecht.
Dat er milieuactivisten zijn, juich ik toe, maar de onzin die vele van hen verkondigen is een regelrechte aanslag op elk gezond verstand.
Indien de aarde opwarmt of dat er juist een ijstijd opkomst is, is het gevolg van evolutionaire processen. Processen waaraan wij mensen niets kunnen veranderen.

Hans Wortel

Loading