Hugo de Jonge, een man die een ministersrol speelt.

Hugo de Jonge, een man die een ministersrol speelt.

Inderdaad, speelt want wij mensen spelen een rol in het leven en dat geldt ook voor Hugo.

Alleen heeft Hugo totaal niet door welke schade hij, de maatschappij, de burgers en zichzelf aandoet. Hugo leeft in een wereld waarin hij zichzelf belangrijk acht. Een wereld waarin hij macht denkt te hebben over burgers en Hugo geniet ten volle van die aandacht en macht.

Het gezegde “Een druppel wijsheid is meer dan een vat geleerdheid” is veelal een waarheid als een koe, doch niet van toepassing op Hugo. Immers Hugo behoort nu niet bepaald tot de “geleerden”. Neen, Hugo heeft een Hbo-opleiding en mag derhalve lesgeven op een school. Overigens is met lesgeven niets mis. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Maar zeker in het geval van Hugo geldt “schoenmaker houd je bij je leest”.

De rol die Hugo nu speelt is een rol met wellicht een uitwerking waarvan Hugo geen weet heeft. Hugo is zich totaal niet bewust van een eventueel gevolg van het gevaarlijke spel waar hij deel vanuit maakt. Neen Hugo leeft in een bubbel en ziet geen gevaar. En hiermee is meteen helder en duidelijk dat Hugo nu niet bepaald intelligent is. Immers als hij dat wel zou zijn, dan speelde hij dit gevaarlijke spel niet mee maar kwam daartegen juist in opstand. Hugo denkt wellicht dat, als de agenda is uitgerold, hij buiten schot blijft. Maar dat is natuurlijk een denkfout. Stel dat er een sociale uitsluiting komt voor mensen die zich niet laten vaccineren, dan zal dat op den duur vrijwel alle burgers treffen. En Hugo zal niet de rest van zijn leven de rol vervullen van minister. Neen, ook aan deze periode komt een einde. En als dat einde werkelijkheid is geworden, dan moet ook Hugo eraan geloven en zal de negatieve effecten ondervinden van zijn wangedrag. Hugo zal wellicht ook zijn kinderen niet kunnen beschermen want ook zij zullen, op grond van sociale uitsluiting, verplicht worden om gevaccineerd te worden. Domme, domme Hugo. Vooralsnog zal hij, te gelegener tijd, zich moeten verantwoorden voor de misdaden die hij, tezamen met Mark Rutte en de mensen die hen steunen, heeft gepleegd.

En, denk je nu echt dat “het kwaad” dat aan de touwtjes trekt, dit soort “trekpoppen” zal gaan sparen? Een mooie toekomst voor jou en jouw kinderen Hugo,….. goed gedaan…!

Hans Wortel,  nov. 2020

Loading