Vers van de persconferentie! Het begint los te komen.

 

Presse Team AUSTRIA

“De Europese adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie voor immunisatie, voormalig vice-president professor Christian Perronne, zei gisteren dat alle gevaccineerde personen tijdens de wintermaanden in quarantaine moeten worden geplaatst, anders riskeren ze een ernstige ziekte.

Perronne is gespecialiseerd in tropische pathologieën en opkomende infectieziekten. Hij was voorzitter van het Comité van Deskundigen Overdraagbare Ziekten van de Hoge Raad Volksgezondheid.

De infectieziektedeskundige bevestigde de snel verslechterende situatie in Israël en het VK en verklaarde: “Gevaccineerde mensen moeten in quarantaine worden geplaatst en geïsoleerd van de samenleving.”

Hij vervolgde: “Niet-gevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; Gevaccineerde mensen zijn gevaarlijk voor anderen. Het heeft zich nu bewezen in Israël – ik heb contact met veel artsen in Israël – ze hebben grote problemen, ernstige gevallen in de ziekenhuizen zijn onder degenen die zijn ingeënt, en er is ook een groter vaccinatieprogramma in het VK en daar zijn ook problemen.”

De huidige werkgroep over de COVID-19-pandemie in Frankrijk zou “volledig in paniek” zijn geraakt na ontvangst van het nieuws omdat ze bang zijn voor een pandemie als ze de instructies van de experts opvolgen.

De Israëlische arts Kobi Haviv vertelde Channel 13 News: “95% van de ernstig zieke patiënten wordt gevaccineerd. Volledig gevaccineerde mensen zijn goed voor 85-90% van de ziekenhuisverblijven. We openen steeds meer COVID-vestigingen.

De effectiviteit van vaccins neemt af of verdwijnt.”

NB “Elke boosterprik zal dit 10X erger maken!

Graag doorgeven aan zoveel mogelijk mensen.

We zijn er zeker van dat dit de mainstream media niet zal halen.

Persconferentie MFG: ‘Gedreven jacht op niet-gevaccineerde mensen’

  1. Wodarg: Gevaccineerde mensen lopen het risico op een gevaarlijke overreactie van het immuunsysteem in de winter
  2. Wolfgang Wodarg is een van de kritische artsen die sinds het begin van de zogenaamde pandemie onvermoeibaar de wetenschappelijke informatie en achtergronden ter tafel heeft gebracht die door de farmaceutische industrie, de politiek en de media worden onderdrukt. Op 18 oktober publiceerde “Planet Lockdown” – een filmproject waarvoor al tal van internationale experts zijn geïnterviewd – een video-interview met hem: daarin bekritiseert hij niet alleen de enorme belangenconflicten in de vermeende “pandemische strijd”, maar ook waarschuwt voor mogelijk ernstige gevolgen van de Covid-vaccinaties in de winter.
  3. Meteen aan het begin wijst Wodarg er nogmaals op dat de zogenaamde coronapandemie eigenlijk een testpandemie is: de huidige crisis heeft weinig te maken met de oorspronkelijke definities van ‘pandemie’ en ‘epidemie’, want in plaats van daadwerkelijk zieke mensen vandaag tel “casenummers”. Deze zijn gebaseerd op tests die geen werkelijke infecties of ziekten aantonen, en ook niet echt specifiek zijn. De arts bekritiseert het feit dat de PCR-tests heel goed reageren op andere coronavirussen: Volgens Wodarg moeten de makers van deze tests volkomen duidelijk zijn dat ze door middel van testen zeer hoge aantallen “gevallen” kunnen genereren. Uiteindelijk werd en wordt in de vermeende pandemie alleen de testactiviteit gemeten, niet de besmettingsgraad.

Gigantisch belangenconflict tussen lobbyisten voor vaccinatie
De belangstelling van de farmaceutische industrie en haar investeerders bij het beëindigen van de vermeende pandemie zou eigenlijk naar nul moeten gaan: Wolfgang Wodarg wijst erop dat er “nieuwe markten” nodig zijn om geld te kunnen verdienen met vaccins. Als de uitbraak van een ziekte te snel wordt gestopt, kan er geen vaccin worden ontwikkeld, goedgekeurd of verkocht. Iedereen die geld verdient met vaccinaties heeft natuurlijk geen belang bij het stoppen van een ziekte: mensen die verbonden zijn met de farmaceutische industrie zouden helemaal niet moeten worden betrokken bij vragen over “pandemieën bestrijden” – er is hier een enorm belangenconflict.

Desalniettemin is Emer Cooke al heel lang een farmaceutisch lobbyist aan het roer van het Europees Geneesmiddelenbureau, en wordt Bill Gates gezien als een expert in het bestrijden van ziekten die miljoenen en miljarden dollars aan geld kunnen opleveren. Anthony Fauci, op zijn beurt, dient Joe Biden als topadviseur, maar maakte vóór het begin van de Corona-crisis geen geheim van het feit dat hij het “langzame” systeem van vaccinontwikkeling en goedkeuring van de grond af wilde revolutioneren en versnellen en dat burgers waren bang genoeg om de ziekte te laten vaccineren tegen …

Vaccinatie is zinloos

Voor dr. Wolfgang Wodarg is al te zien aan de goedkeuringsstudies – bijvoorbeeld aan het kleine aantal positieve “gevallen” (geen ziekten!) Onder de niet-gevaccineerde proefpersonen bij Pfizer / BioNTech. De arts vestigt de aandacht op het feit dat coronavirussen geenszins nieuw zijn voor het immuunsysteem, maar onderdeel zijn van de jaarlijkse griep. Vanwege kruisimmuniteiten zijn veel mensen al lang immuun voor SARS-CoV-2.

Cytokinestorm bedreigt gevaccineerden

De vaccins houden op hun beurt ernstige risico’s in: er zijn onvoldoende toxicologische onderzoeken uitgevoerd en veel aspecten van het werkingsmechanisme van de nieuwe vaccins zijn nog onbekend. Het is wetenschappelijk bewezen dat alleen het spike-eiwit zorgt voor de vorming van bloedstolsels – maar vaccins die de vorming van dit eiwit in het lichaam veroorzaken, worden nog steeds kritiekloos aangeprezen. De beweringen dat het spike-eiwit, dat door de vaccinatie wordt gevormd, “onschadelijk” is dankzij modificatie, kunnen worden betwijfeld, omdat de waarneembare bijwerkingen van het vaccin exact overeenkomen met het bewezen werkingsmechanisme van het eiwit en daarmee de angst bevestigen van artsen en wetenschappers zoals Dr. Wolfgang Wodarg en dr. Sucharit Bhakdi.

Normaal gesproken komt het spike-eiwit van het coronavirus dankzij ons immuunsysteem niet in ons bloed terecht. De bewering dat het vaccin in de spier in het gebied van de punctieplaats achterblijft en dat het gevormde spike-eiwit zich niet in het lichaam zou verspreiden, kan inmiddels als weerlegd worden beschouwd: als spike-eiwitten door de vaccinatie in de bloedbaan komen, Wodarg zorgt voor die ernstige ziekteverloop. Dit heeft ook ernstige gevolgen voor de toekomst van de getroffenen: als bijvoorbeeld een gevaccineerde met een overeenkomstig voorgespannen immuunsysteem in contact komt met een normaal wild virus, kan dit leiden tot een mogelijk levensbedreigende ontsporing van het immuunsysteem – een zogenaamde cytokinestorm. Dit leidt tot uitgebreide weefselbeschadiging (mogelijk tot orgaanfalen).

Dus als er komende winter coronagevallen worden geteld, zegt dr. Wolfgang Wodarg van het grootste belang om de vaccinatiestatus van de betrokken personen correct vast te leggen. De arts gaat ervan uit dat vooral onder gevaccineerden ernstige ziekten voorkomen.

Mensen hebben goede redenen om achterdochtig te zijn
Wodarg gelooft niet in het geneesmiddelenbewakingssysteem, d.w.z. het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen: naar zijn mening moeten bijwerkingen van de vaccins volledig onafhankelijk van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van het vaccin worden geregistreerd en onderzocht. Voor hem is het huidige systeem gebaseerd op ernstige belangenverstrengeling. Bijwerkingen worden in de doofpot gestopt – dus mensen hebben goede redenen om achterdochtig te zijn. Sterker nog, de onderzoeken van een onafhankelijk meldpunt in Nederland lieten in zeer korte tijd grote afwijkingen zien met het officieel gepubliceerde aantal bijwerkingen van de overheid.

Volgens Wodarg werd de bevolking deelgenoot gemaakt van een gigantisch, ongecontroleerd en totaal ondoorzichtig experiment – en dat onder het voorwendsel van een ‘noodsituatie’ waarin alles is toegestaan ​​en die voortdurend moet worden uitgebreid.

De dokter is heel duidelijk: er is geen reden om je te laten vaccineren. De vaccins helpen niet, beschermen niet en zijn door natuurlijke (kruis)immuniteit ook niet nodig. De vaccinatie maakt je ook niet vrijer: “Je wordt toch gecontroleerd”, waarschuwt hij met betrekking tot de vaccinatiepaspoorten. Dit alles gaat niet over gezondheid.

Hij constateert echter ook dat hersenspoeling in de mainstream media werkt. Hij bekritiseert niet alleen degenen die geld verdienen aan vaccinatie en het lijden van talloze mensen, maar ook journalisten die zwijgen in plaats van kritisch te rapporteren.

Voor Wolfgang Wodarg is het duidelijk: Wat er gaande is in de nasleep van de vermeende pandemie is een misdaad.

 

Loading