Brief aan fracties (AOW)

Aan; de respectievelijke politieke partijen, zoals onderaan vermeld.
L.s.,
Graag uw aandacht voor het volgende. Zoals u weet is de (AOW) partnertoeslag, afgeschaft. Echter alsof dit nog niet genoeg is, heeft de politiek ook nog eens besloten om mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, nog meer te korten indien zij een partner hebben.

Zo heeft een alleenstaand persoon die bijvoorbeeld in 1950 is geboren, recht op € 1.104,95 per
maand. Maar indien je een partner hebt, dan heb je nog maar recht op € 762,88 per maand. De politieke gedachte die hier achter zit is dat de partner van de pensioengerechtigde, indien deze zelf nog niet pensioengerechtigd is, maar moet gaan werken.
In mijn situatie betekent het dat mijn vrouw, die op het moment dat ik 65 jaren oud ben, zelf 60 jaren oud is.

De eveneens politieke demagogische gedachte om dit op te lossen is dat deze vrouw dan maar moet gaan werken. Men behoeft geen professor te zijn om te weten dat dit een drogredenering is. Mensen van circa 50 jaren oud vinden al geen werk laat staan als je 60 jaren oud bent. Deze schandalige politieke beslissing zorgt ervoor dat veel mensen, na een arbeids-vol leven, op het moment dat zij pensioengerechtigd zijn, gemiddeld de helft van hun inkomen verliezen totdat hun partner eveneens pensioengerechtigd is.
Het is volkomen krankzinnig dat pensioengerechtigden, die veelal een lang arbeidsverleden hebben,
op hun oude dag bestolen worden door de overheid.
Politici die zich hebben ingezet om deze diefstal te regelen, moeten zich heel diep schamen. Het wordt tijd dat de politiek zich eens gaat realiseren dat het de belasting- en AOW-betaler is die ervoor zorgt dat Nederland “overeind” blijft. Aan u de vraag, of beter verwoord de opdracht, om uw collegae de ogen te doen openen.

Uw antwoord zie ik graag tegemoet.
Vriendelijke groet,
H.S. J. Wortel
Deze brief is 30 juni 2014 verzonden naar;
www.vvd.nl/contact, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, pvv.publiek@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl
www.cda.nl/contact, d66@tweedekamer.nl
christenunie@tweedekamer.nl, groenlinks@tweedekamer.nl
sgp@tweedekamer.nl, www.partijvoordedieren.nl, 50plus@tweedekamer.nl

Loading