De wereldbevolking bestaat uit ruim acht miljard mensen.

Er wordt geschat dat er slechts twee tot drieduizend psychopaten zijn die de wereldbevolking willen beheersen en onderwerpen.

Je zou zeggen dat drieduizend idioten het nooit voor elkaar zullen krijgen om de gehele wereldbevolking aan hun mensonterende grillen te onderwerpen.

En dat is ook een voldongen feit want, gehele onderwerping van de wereldbevolking is nog nimmer in de geschiedenis gelukt.

Immers er zijn landen die niet meedoen aan de plannen van de psychopaat Klaus Schwab van het World Economic Forum.

Maar dat tuig komt wel een heel eind.

De “blauwdruk” van het plan dat nu, bijna wereldwijd wordt uitgevoerd, is al ruim honderd jaren geleden geschreven door Jhon D. Rockefeller.

Ook het in 1923 ontworpen Kalergi-plan dat door de Oostenrijkse Richard Coudenhove werd geschreven, is de moeite van het lezen waard.

Beiden krankzinnige toekomstvisies vertellen het verhaal van/over een relatief zeer kleine groep, ook wel “elite” genoemd.

Een groep die het aan niets ontbreekt als je gezond verstand buiten beschouwing laat.

Een groep mensen die zo door en door ziek is doordat zij geen enkele empathie voelen voor de medemens, wil dat de wereldbevolking als slaaf voor hen werkt.

Om dat doel te bereiken willen zij de wereldbevolking het liefst terugbrengen tot circa twee miljard mensen.

Immers acht miljard mensen is niet of nauwelijks “in de hand te houden”.

Vooreerst moeten er derhalve veel mensen worden “opgeruimd”.

En die “opruiming” is en wel bijna wereldwijd, in volle gang.

De m-RNA-gifspuit werd geïntroduceerd.

Maar om mensen ertoe te bewegen om die spuit te nemen, moest er eerst een angstcultuur worden gecreëerd.

Corona was het sleutelwoord.

Corona, een virus dat al vele honderden jaren bestond, werd in een nieuw jasje gehesen.

Mensen kregen beelden te zien van personen die ad hoc dood neervielen.

Ook werd er sociale druk uitgeoefend op mensen die de prik weigerden.

Zij werden in vele gelegenheden geweigerd en werden veelal in een sociaal isolement gemanoeuvreerd.

Een door de psychopaten, van tevoren opgezette, strategie zorgde ervoor dat er een forse tweedeling in de maatschappij ontstond.

Geprikte- tegenover niet geprikte mensen.

Ook, geheel volgens plan, werden mensen in groepen ingedeeld om zo nog meer onderlinge strijd te bevorderen.

Omdat, zoals gebleken, het inboezemen van angst uitstekend werkt, volgden er voortdurend angstcampagnes om mensen in blijvende onzekerheid te laten verkeren.

De gender-idioterie die nu gelanceerd is, maakt ook onderdeel uit van het plan om de homogeniteit die er onder de verschillende volken bestaat, uiteen te rukken.

Maar om die krankzinnige doelen te bereiken moeten er, vooral bruikbare idioten gerekruteerd worden.

Door te infiltreren in, onder andere, de landelijke bestuursorganen zoals in Nederland de Eerste en de Tweede Kamer, de handhavende macht zoals politie, leger en Boa’s en de rechtspraak, worden de criminele plannen ten uitvoer gebracht.

Een man als Mark Rutte, iemand die voortdurend de (grond)wet met voeten treedt wordt bijgestaan door land- en volksverraders als Hugo de Jonge, Attje Kuiken, Sigrit Kaag, Jan Paternotte en vele anderen, kortom het hele kartel.

Deze mensen realiseren zich totaal niet dat zij meehelpen aan de ondergang van het vrije mensdom.

Zij realiseren zich niet dat zij de toekomst voor zichzelf maar ook voor het nageslacht volkomen ondermijnen.

Het is, onder andere, door deze criminele idioten dat het relatief kleine groepje psychopaten zover komt.

Uiteindelijk zal ook dit plan van hen niet slagen.

Als je Nederland als voorbeeld neemt, dan kun je nu al reeds zien dat hun plannen niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn.

Steeds minder mensen trappen in de angstporno die door Den Haag wordt verspreid en door ons, belastingbetalers, wordt betaald.

De bereidheid om nog gifspuiten te nemen, neemt ook zienderogen af.

Maar het Haagse tuig is nog niet uitgespeeld.

Er wordt nu druk aan gewerkt om de voedselvoorziening om zeep te helpen.

Als de boeren onteigend zijn en de visserij gesloopt, dan is Nederland afhankelijk van import.

En import kan gemakkelijk worden gefrustreerd.

Op deze wijze kan Den Haag grote voedseltekorten creëren om burgers in hun greep te krijgen.

“You own nothing and be happy” is de slogan van het World Economic Forum.

Ook daaraan wordt door Den Haag flink gewerkt.

Als onroerend goed in box 3 wordt geplaatst, zoals men van plan is, dan is het een kwestie van korte tijd of alle huizenbezitters zijn hun huis kwijt.

In het begin zal er wellicht een extra belastingdruk komen van een paar procent.

Vele huizenbezitters zullen daardoor hun inkomsten volledig zien wegsmelten.

Maar de genadeklap voor elke huizenbezitter komt pas daarna.

De box 3-belasting zal beetje voor beetje worden opgevoerd totdat men de belasting niet meer kan betalen met beslaglegging door de Staat als gevolg.

Kortom, mensen die hard hebben gewerkt om een huis te kopen en af te betalen, worden in feite onteigend en blijven met schulden achter.

Ook het door Den Haag stimuleren van leaseauto’s maakt onderdeel uit van het duivelse plan.

De bijna drieduizend euro subsidie moet burgers over de streep trekken zodat zij gaan huren en het eigenautobezit afgeschaft kan worden.

De uiterst vervuilende elektrische auto (denk aan de productie van de batterijen) moet het straatbeeld gaan bepalen.

Immers een elektrische auto kan met de huidige technologie op afstand worden stilgezet.

Dit in combinatie met de Smart Cities zal ervoor zorgen dat de Overheid optimale controle krijgt over de burgers. Surveillance Monitoring Analyses Reporting Technology.

De op het internet geplaatste AFP Fact Check vermeldt dat SMART voor iets heel anders staat. De aangepaste uitleg…” Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden”

is wellicht om mensen gerust te stellen.

Maar de 15-minutensteden bewijzen echter het tegenovergestelde.

Steden als Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Barcelona, Buenos Aires, Melbourne, Milaan etc. experimenteren al reeds met de menselijke vrijheid beperkende maatregelen.

Gelukkig is er wel sprake van een grote ontwaking bij de mensen die in die steden wonen.

Zoals bekend verondersteld zijn er in China al regionen waar S.M.A.R.T. wordt toegepast.

Mensen worden volledig in hun vrijheid beperkt middels een pasjessysteem.

De vraag blijft….wanneer wordt de massa wakker en worden de psychopaten en hun aanhangers terechtgesteld?

Bedenk goed dat, indien het W.E.F. in de plannen zou slagen, het volk tot slavernij zal worden gebracht terwijl het de “elite” aan niets zal ontbreken.

Zij bezitten huizen, landgoederen, auto’s, vliegtuigen, etc..

De elite die het gewone volk sprinkhanen en andere ongezonde troep wil laten eten, zullen zelf vlees, vis en onbespoten groenten nuttigen.

Daarom…. de hoogste tijd om het tij te doen keren.

 

Hans Wortel,  april 2023

 

Loading