VOLKSTRIBUNAAL OF NEDERLANDSE RECHTSPRAAK.

Parlementaire onschendbaarheid.

Zolang ministers en onder andere, staatssecretarissen in functie zijn, kunnen zij burgers veel ongenoegen en frustratie bezorgen. Dit criminele kabinet is daar een goed voorbeeld van. Tegen beter weten in hebben zij rechten van burgers ingeperkt, met dramatische gevolgen. Het Corona-virus, een virus dat voor het eerst in 1964 werd geconstateerd door Wetenschapper June Almeida, was toentertijd geen killer-virus en is dat nu ook niet. En toch wordt dit virus (SARS-Co-2) in dezelfde groep ingedeeld als Ebola, namelijk in groep-A van de Wet Publieke Gezondheid. Dat Covid en Ebola niet in dezelfde groep thuishoren moge blijken uit het aantal slachtoffers dat Ebola en Corona eisten. Corona is, zoals vele virologen hebben uitgelegd, te vergelijken met een middelzware griep. Als je het aantal slachtoffers dat Corona eiste vergelijkt met de slachtoffers van het influenzavirus van 2017 en 2018, dan is meteen duidelijk dat Corona in de lijn ligt, voor wat betreft aantal doden, met 2017 en 2018.

Maar toch heeft deze regering ervoor gekozen om burgers te beperken in hun (grondrechtelijke)vrijheden. Met behulp van de Mainstream Media is ervoor gekozen om burgers angst in te boezemen met dramatische gevolgen. Inmiddels is het, althans dat geldt voor vele wakkere burgers, bekend dat het regeringsbeleid niets met een virus te maken heeft doch alles met onderdrukking. Stapsgewijs wordt de middenklasse de nek omgedraaid en worden burgers meer en meer afhankelijk van de overheid. Alhoewel er steeds meer barsten in het “fundament” van deze bedrieglijke regering komen, volharden zij nog aldoor in hun snode plannen om burgers monddood te maken door middel van angst. Maar zoals ik eerder schreef, de waarheid kun je uitstellen maar niet afstellen. Ook deze volksverraders zullen, op het moment dat zij hun macht kwijt zijn, verantwoording moeten afleggen. Immers parlementaire onschendbaarheid heeft grenzen. En de grenzen van, met voorbedachten rade, maatregelen nemen waarvan je weet dat deze catastrofaal zijn voor de burgers die je als regering zou moeten beschermen, zijn vele malen ruimschoots overschreden. Een verdediging van “dit wisten wij niet” zal ongetwijfeld falen. Immers het mond doodmaken van wetenschappers, waaronder artsen en virologen die aantoonbaar kunnen bewijzen dat bedoelde maatregelen slachtoffers zouden eisen, resulteert niet in een eeuwig zwijgen van hen. Neen, zij zullen zodra de tijd rijp is, opstaan en wederom hun goed onderbouwde betogen voor de rechter uitspreken. Goed kan ik mij voorstellen dat er velen zijn die, gevoed door de valse media, zich onzeker, fatalistisch en uitgeput voelen. Maar neem de VS en de valse media als voorbeeld. Trump wordt wederom voor vier jaren de president van Amerika. En daar doen de fake-media helemaal niets aan. Ook voor ons Nederlanders geldt,…. Het is slechts een kwestie van tijd en de waarheid zal voor gerechtigheid zorgen.  Houdt moed,…. Het komt goed, geloof me !

Hans Wortel,  19 nov. 2020

 

Loading