Zij hebben de strijd alreeds verloren

Wereldoverheersing is een door en door zieke gedachte die al heel lang bestaat. De Romeinen deden al verwoede pogingen om dit te bereiken. Maar het lukte zowel de Romeinen als Napoleon en Hitler niet om die totale overheersing te bereiken. Ook het psychopaten groepje dat, naar schatting uit circa 3000 idioten bestaat, zal het niet lukken. Die strijd hebben zij al ruimschoots verloren. Werelddelen als Rusland, China en het op Azië na grootste werelddeel Afrika, doen niet mee. Eigenlijk hebben wij te maken met een herhaling van zetten en niet veel meer. Ook toentertijd kostte die waanzin vele mensenlevens en zulks is ook nu het geval. De reeds 100 jaren geleden door John D. Rockefeller geschreven tekst waarin hij, onder andere verwoordde  “We will keep their lives short and their minds weak while pretending to do the opposite”, is nog aldoor actueel. Maar helaas hebben velen, tot op de dag van vandaag, dit nog niet door en hechten zij geloof aan de valse beloften van hun verraderlijke leiders. Mensen als Mark Rutte, Hugo de Jonge, Wobke Hoekstra en nog vele andere stromannetjes voeren uit wat hen is opgedragen door de psychopaat van het World Economic Forem, Klaus Schwab. Deze, uit een nazi-gezin voortkomende idioot heeft net als Napoleon en Hitler, ook als hoogste gedachtengoed een totale overheersing van alle mensen op aarde. Echter om dat doel te bereiken moet de wereldbevolking worden teruggebracht naar circa één derde deel van de huidige circa acht miljard mensen die nu de planeet bevolken. Om dit doel te bereiken moeten er mensen worden vermoord en de uitvoering van deze zieke gedachte is inmiddels, nagenoeg wereldwijd, in volle gang. Vooral mensen die afhankelijk zijn van hulpinstellingen en mensen die intellectueel niet in staat zijn om zelf op onderzoek uit te gaan, zijn slachtoffer. Doormiddel van een dodelijk vaccinatieprogramma worden zij letterlijk “uit de weg geruimd”. Kijk naar wat er op dit moment aan oversterfte is en vergelijk dat met voorgaande jaren. Kijk naar de ingrediënten van de DNA-veranderende injecties. Maar hoe in en in triest deze voldongen feiten ook zijn, die wereldoverheersing zal ook deze keer volkomen mislukken. Feitelijk hebben de psychopaten en hun handlangers de strijd al verloren. Buiten de werelddelen die sowieso al niet in hun snode plannen meegaan, zullen er mensen overblijven die nu al niet meelopen met het WEF en zich niet laten volspuiten met graveenoxide, aluminium en andere verwoestende ingrediënten. En deze zeer grote groep van bewuste mensen die doorhebben wat er zich op dit moment voltrekt, zijn de “overblijvers”. Uiteindelijk zal de gezonde menselijke spirit overleven en zullen de volk- en landverraders terecht staan. Maar voor het zover is zullen er nog vele slachtoffers vallen. De psychopaten zullen er alles aan doen om hun “executie” zo lang als mogelijk uit te stellen. Immers het verlies van deze strijd is ook hun persoonlijke einde. De oversterfte zal worden geweten aan nieuwe virussen maar mensen zullen deze onzin niet meer slikken. Het zal duidelijk worden waaraan de vele doden zijn gestorven. De plannen van het WEF zullen voor iedereen die het wil weten en onderkennen, bekend worden. Het bewustzijn groeit met de dag. De tegenstand groeit met de dag. De fatalistische houding die er helaas nog bij vele mensen is zal omslaan in volkswoede. Uiteindelijk zullen vele “meelopers” zowel in de politiek als het bedrijfsleven, trachten het vege lijf te redden en het WEF de rug toekeren. Er zullen gerechtelijke processen worden gevoerd. De op dit moment, althans voor een groot gedeelte, corrupte rechtelijke macht zal “gezuiverd” worden. Het is gewoon een kwestie van tijd. Wanhoop niet maar heb vertrouwen in de goede afloop. Inderdaad, het wordt een grote zuivering. Maar niet zoals door Klaus Schwab ”gedroomd” van de wereldbevolking, maar juist een zuivering, beter verwoord een eliminering van het kwaad.

Juni 2022, Hans Wortel

 

Loading