VOORKOM VERKIEZINGSFRAUDE.

Aan; De P.V.V., het F.v.D en dhr. Van Haga,

In aansluiting op mijn e-mailbericht van medio oktober vraag ik u,  wederom aandacht voor het volgende.

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is er in de Verenigde Staten van America stemfraude gepleegd. Alhoewel de zittende president zulks kennelijk al had voorzien en derhalve maatregelen had genomen, zullen de verkiezingen wellicht sowieso in chaos eindigen.

De verkiezingen in Nederland zouden mogelijkerwijze eenzelfde kant op gaan als er, wederom, wordt gekozen voor een traditionele manier van stemmen. In mijn vorige bericht pleitte ik om de stemming in maart 2021 digitaal te laten verlopen. Drie datacentra en wel middels blockchain (ze mijn eerdere bericht aan u).

De huidige situatie van censuur, manipulatie en het ontnemen van burgerrechten is geen toeval. Neen, deze zaken maken deel uit van een groter plan. Wellicht denkt u nu dat ik een complottheorie-denker ben en dat klopt inderdaad. Hetgeen zich nu afspeelt, is het gevolg van een (wereldwijd) complot.

Zelfs een nieuw op te starten omroep, namelijk Ongehoord Nederland, zal niet de vrijheid worden gegund om een eerlijk geluid te ventileren. Al bij het begin, greep minister Slop in en verhoogde de drempel voor het ledenaantal voor deze nieuwe omroep. Nu moet, zo de omroep wordt toegelaten, er een aansluiting worden gemaakt met bestaande omroepen. Het resultaat van deze handelwijze behoeft naar ik aanneem geen verder betoog. Een blad als Gezond Verstand, waaraan mensen van goede naam en faam meewerken verspreidt, althans volgens de heersende politiek, fake-nieuws en als het aan hen ligt, dan zou het uit de schappen van de boekhandels en winkels verdwijnen.

De spoedwet prevaleert, zoals bekend, boven de grondwet en heeft de artikelen 11 en 12 nagenoeg geheel uitgeschakeld. De draconische zogenaamde Corona-maatregelen zouden slechts lachwekkend zijn indien deze niet zo mensonterend en mens ondermijnend zijn. Door deze maatregelen immers, zijn er ouderen in eenzaamheid gestorven, zijn er vele bedrijven failliet gegaan en hebben vele burgers niet de geneeskundige zorg gekregen die zij nodig hadden. Stap voor stap wordt het midden- en kleinbedrijf gesloopt. De “avondklok” is slechts een kwestie van tijd. Ondanks een IFR van nog geen kwartprocent, laat het zich evenwel toch gemakkelijk raden waarom deze maatregel wellicht toch zal worden ingevoerd. Ook de mondkapjes, die ook volgens De Jonge een schijnveiligheid bieden, zijn al op vele plaatsen verplicht. En een algehele verplichting behoort zeker tot de mogelijkheden. Zoals Rutte stelde;…. deze kunnen een “gedragsverandering” teweegbrengen.

In herinnering breng ik dat de ABN-AMRO wel met belastinggeld werd geholpen, doch bijvoorbeeld het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, niet. Slechts een paar miljoen euro zouden genoeg zijn geweest om dit ziekenhuis dat een “sleutelrol” vervulde, overeind te houden.

Maar neen, daarvoor was geen geld. Wel heeft dit kabinet ruim 90 miljard euro, zogenaamd voor steunpakketten, tevoorschijn getoverd. Meer dan acht ziekenhuizen zijn omgevallen en de zorg is ruim een derde gekrompen door bezuinigingen en onverantwoorde besluiten van dit kabinet.

De komende verkiezingen zijn doorslaggevend voor Nederland. Als er nu al geen maatregelen worden genomen teneinde de stemming in maart te laten plaatsvinden, zo deze al niet op basis van oneigenlijke gronden bijvoorbeeld “de kans op het verspreiden van besmetting” wordt uitgesteld, dan zal Nederland een chaotische, dictatoriale staat worden. Een mensonterende chaotische dictatuur. De kans dat zulks zal eindigen in een volksopstand met vele slachtoffers, zal niet slechts denkbeeldig zijn.

Laten wij nu niet de fout maken om te denken dat het allemaal wel zal meevallen, want de kans dat mijn “voorspelling” uitkomt, is niet vergezocht doch reëel. Zie wat er in andere landen gebeurt. Kijk naar Canada, Australië met de “interneringskampen”. Kijk naar de opstanden in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland etc. etc..

Dat uiteindelijk de verantwoordelijken verantwoording zullen moeten afleggen, zal een feit zijn. Echter de weg daarna toe, kan bespoedigd worden door een eerlijke stemming.

Vriendelijke groet,

Hans Wortel,  November 2020

Loading