Nederland in de uitverkoop?

Nederland, een land dat (wederom) opgebouwd is door mensen met eelt op de handen. Nederlanders die door hard werken welvaart afdwongen. De magere jaren 50 en 60 waar tijdens mensen hard werkten doch maar weinig te besteden hadden, liggen reeds achter ons.

Nu anno 2018 wordt Nederland door lui die wellicht nog nooit een slag echte arbeid hebben verricht, in de uitverkoop gedaan. De zieke linkse doordrammers en gelukzoekende migranten maken de dienst uit. Karrevrachten geld gaan de grens over.

Nederland wordt “geleid” door zieke politici. Politici die zich vooral bezighouden met mooipraterij en leugens. Een premier die leugen op leugen stapelt en daar, althans tot op heden, mee weg komt. Er wordt met goochelwoorden gestoeid als “marktwerking” en “participatiemaatschappij”. Woorden die weliswaar hoopvol klinken, doch feitelijk drogredeneringen van de bovenste plank zijn. Door de marktwerking en de enorme toename van gelukzoekende immigranten is de zorg voor de gewone Nederlander onbetaalbaar geworden.

Een bank wordt, met belastinggeld, gered terwijl een ziekenhuis omvalt. En de burgers worden met drogredeneringen het riet in gestuurd. De zo gehete participatiemaatschappij is feitelijk niet meer dan het door de overheid afschuiven van verantwoordelijkheden. Mensen moeten, volgens de politiek, deel blijven uitmaken van de maatschappij. Feitelijk is die zogenaamde participatie een ordinaire kostenbesparing van de overheid.

De overheid heeft, ten koste van de burgers, de door de burgers betaalde verworvenheden weggestolen. Als wij de ernstig gestoorde politici hun gang laten gaan, dan wordt Nederland een “provincie” van de Europese kliek. De Europese bodemloze put. Onbegrijpelijk dat het de zittende zieke politieke kliek kennelijk toch telkens lukt om de burgers zand in de ogen te strooien. Alhoewel volkomen buitenwettelijk, vormt de huidige politiek een cordon sanitair ten aanzien van de P.V.V.

Burgers die een volkstraditie beschermen worden veroordeeld, terwijl Turken Rotterdam “platlegden” en daarvoor niet werden vervolgd.

Deze door en door zieke politieke klungelaars moeten zo snel als mogelijk op een zijspoor worden gezet. D66 rechters moeten zo snel als mogelijk uit het ambt gezet worden. Kortom,…er is nog een lange weg te gaan, ……maar deze “toren van Babel” zal een keer omvallen.

(Kan haast niet wachten) Hans Wortel

Loading