WAT ALS …DE REDDING AL DIE TIJD IN ONS WAS

Zo’n vijf maanden geleden schreef ik een post over het wondervaccin dat onze enige uitweg was naar “het oude normaal”. Althans, dat was de boodschap die we elke keer hoorden van de mensen die het voor het zeggen hadden en nog steeds hebben. Aangezien we nu aan de vooravond staan van de uitrol van deze wondervaccins leek het me goed om mijn woorden van toen nog eens te laten horen. Nou, hier gaat ie dan…

Heb je ooit wel eens op een bewegend doel geschoten? Is moeilijk te raken, toch? Zeker als je niet weet waar het heen gaat. Nou, laten we die vergelijking nu eens toepassen op de “enige echte oplossing” volgens onze welgeleerde autoriteiten, ingefluisterd daarbij door de inmiddels wereldbefaamde WHO. Ik heb me laten vertellen door mensen die het schijnen te weten, dat SARS-COV 2 een virus is dat heel snel muteert. Oftewel het verandert voortdurend. Naar links, naar rechts, naar boven, naar onder. Dat kreng blijft nooit stilstaan. Nu is men in een flink aantal laboratoria over de hele wereld in allerijl (ik heb begrepen zo’n honderd zeventig plekken) bezig om zo’n vaccin te ontwikkelen. Natuurlijk gefinancierd mede met ons belastinggeld. Een zevental daarvan schijnen gesponsord te zijn door de grote financier die ook nog een enorme weldoener voor de mensheid is, en die toevallig ook de grootste sponsor (lees: eigenaar) is van diezelfde WHO. Maar dat even ter zijde…

Nu zegt mijn gezonde verstand me dat dit nooit gaat werken. Want als men nu een vaccin ontwikkelt dat men over een paar maanden in ons lichaam gaat injecteren, dan is dat virus toch al lang weer veranderd? Dan hebben we toch talloze varianten van dat kreng over de gehele wereld in omloop, dus op welk doel gaan we dan schieten? Of is dit al te veel logica om te verwerken…

Je kunt een bewegend doel alleen maar raken als je precies weet waar het naar toe beweegt en als je weet hoe snel het gaat. De enige andere kans is dat je heel slecht schiet en het dan toevallig raakt. Als we ervan uitgaan dat de wetenschap zich niet uitsluitend door toeval laat leiden (of “geluk” zoals de heer van Dissel het noemt als er iets gebeurt wat hij niet conform zijn eigen theorieën kan verklaren), dan blijft alleen nog de eerste mogelijkheid over. We moeten dus precies weten hoe het virus zich gaat ontwikkelen en welke varianten zich op welke momenten bevinden, en in welk deel van de wereld. Met mijn simpele verstand lijkt me dat “a hell of a job…”

Nu hebben onze virologen en epidemiologen die regelmatig gevraagd en ongevraagd onze huiskamers binnentreden, nou niet bepaald blijk gegeven van een feilloos inzicht in de ontwikkeling van het virus. Even een korte opfrisser van enkele punten die me te binnen schieten. Eerst vertelde men ons dat het beter was, en in sommige landen zelfs noodzakelijk, om allemaal binnen te blijven, om dan vervolgens doodleuk een paar weken later te beweren dat het buiten veel veiliger is. Eerst vertelde men dat mondkapjes totaal geen effect hebben, eerder een nadelige werking, om dan een paar weken later doodleuk ons te adviseren en in sommige gevallen te verplichten om ze te gebruiken, zoals in het OV (natuurlijk geen medische maskers want die werken te goed) en in contactberoepen (behalve bij de dames en heren van plezier), de horeca, et cetera…

En dan heb ik het nog niet over al die verkeerde modellen die miljoenen doden voorspelden, de “fout-positieven”, de zogenaamde “Covid-doden” die helemaal niet zijn overleden door het virus maar vermoedelijk met het virus, en de verkeerde aannames over hoe besmetting veelal plaatsvindt. Zoals middels voorwerpen en oppervlakten wat naar nu blijkt nagenoeg niet voorkomt, en de ontkenning van de grote invloed van aerosolen, temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie. Al met al geeft mij dit niet echt een goed gevoel over het “scherp zijn” van deze specialisten die onze leiders informeren. Of moet ik zeggen “domineren…”

Daarom voel ik me geroepen hierbij een oproep te doen aan alle top helderzienden, paragnosten en intuïtieve mediums, om zich te melden. Misschien kunnen jullie zien waar het virus heen beweegt, hoe het muteert, en waar het is op elk moment in de tijd. We hebben jullie keihard nodig nu. Anders zijn we reddeloos verloren. Dan zijn we helemaal op ons zelf aangewezen. Op ons eigen immuunsysteem. En dat is toch echt niet meer te vertrouwen in deze tijd…

En dan nu even een totaal andere insteek…

Het is duidelijk dat de mensen die het momenteel voor het zeggen hebben geen blijk geven ook maar enig inzicht te hebben in ons mens-zijn. We worden gereduceerd tot een fysiek wezen dat moet worden beschermd tegen een indringen van buitenaf. Dit materialistische mensbeeld is zeer schadelijk voor de keuzes die nu en in de komende tijd worden gemaakt. Het geeft namelijk vrij spel aan de farmaceutische industrie om al hun producten zonder enige belemmering over ons uit te strooien…

Sterker nog, ons wordt op het hart gedrukt dat we zonder hun wondermiddelen niet meer normaal kunnen leven. En dat geldt voor ons persoonlijke leven, ons sociale leven, ons economische leven en zelfs ons spirituele leven. De ziel is dood, lange leve Big Pharma. Medicijnen en vaccins zijn ons nieuwe fundament voor een gezond leven. Om ook te zorgen dat we in ons mentale en emotionele leven niet meer terug naar normaal kunnen, wordt er ook nog eens een stortvloed aan angst en waanideeën over ons uitgestort, waardoor velen in een staat van collectieve psychose zijn beland. Alleen de hypnotiseur heeft de macht. De rest is machteloos…

Niet alleen het denkvermogen van de mens wordt zo beïnvloed, maar ook zijn geweten. Ook daar heeft de hypnotiseur namelijk toegang toe. En dat is het meest gevaarlijke. Als immers de mens niet meer ervaart dat hij meer is dan alleen maar een lichaam en een brein, als hij niet meer weet dat het hart naast een fysieke functie ook een spirituele dimensie heeft, dan weet hij niet meer wie hij is. Dan voelt hij niet dat hij een onderdeel is van een veel groter geheel. Dan denkt de golf dat hij slechts een klein, miserabel golfje is en niet de hele oceaan…

Als dat gebeurt, is de mens niet meer dan een mechanische robot. Een gemakkelijke prooi voor eenieder die weet hoe hij robots moet programmeren. Kijk naar de ontwikkelingen op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie). Kijk naar de toepassing van nieuwe technologieën, waarbij microchips nu al worden geïmplementeerd in het lichaam van mensen. En kijk dat men nu roept dat in het nieuwe vaccin de mogelijkheid moet worden geschapen om genetische manipulatietechnieken toe te passen. Zie je waar de agenda naar toe leidt…

We creëren een probleem, een variant van een elk jaar terugkerend virus, en we zeggen dat dit de grootste bedreiging is voor de mensheid sinds de Tweede Wereld Oorlog (we hebben het ze horen zeggen, nietwaar, een oorlog noemden vele regeringsleiders het). We houden dat probleem intact, ook als de dreiging niet meer acuut is, gewoon door in te spelen op de angst van mensen voor eventuele nieuwe golven (we hebben het ze horen zeggen, nietwaar, staat zelfs in een nieuwe voorgestelde wet, afstand houden, anders komt de…). We onderdrukken elk mogelijke oplossing zoals een medicijn of technieken om ons immuunsysteem te verbeteren waardoor we beter beschermd zouden zijn. We zien het gebeuren, nietwaar…

Uiteindelijk komen we zelf met de enige echte oplossing voor het probleem dat we zelf gecreëerd hebben. We krijgen toegang tot ieders lichaam, en als men niet wil meewerken, dan maken we het leven gewoon onmogelijk (geen reizen, geen school, geen sportwedstrijden, et cetera). We stoppen er een vaccin in, wat uiteraard niet voorkomt dat mensen ziek worden, maar waarin een “code” zit dat ons totale controle geeft over iedereen. Waar ze zijn, wat ze doen, wat ze in hun lichaam stoppen. En in de nabije toekomst, zelfs wat ze denken en voelen…

Dit is geen Science Fiction meer. Dit heet “Body and Mind Control”. En het is een mogelijke realiteit die voor onze deur staat. Mogelijk, ja, het is geen zekerheid. Daar hebben wij namelijk nog wat over te zeggen. De cruciale vraag derhalve is of wij met zijn allen bereid zijn om te zien wat er gaande is. Of wij moedig genoeg zijn om tegen de hypnotiseur te zeggen “No way”. Om tegen onze politieke leiders te zeggen “No way…”

En om dan vervolgens andere mensen op te zoeken waarmee wij ons verbinden. Om een bewustzijnsverandering op gang te brengen die ons weer terugbrengt naar het volledig mens zijn. Naar het besef dat wij spirituele wezens zijn met een tijdelijke, menselijke ervaring. Dat wij Big Pharma niet nodig hebben om gezond te zijn. Dat wij Big Media niet nodig hebben om goed geïnformeerd te zijn. En dat wij Big Money niet nodig hebben om verantwoordelijk en vrij ons leven in te richten. Ik wil namelijk geen robot worden. Jij toch ook niet…

 

Angelo Meijers,  20 nov. 2020

 

Loading