In de eerste jaren dat je kind wordt gevaccineerd krijgt het de volgende stoffen geïnjecteerd:

 • 17,500 mcg 2-phenoxyethanol (antivries)
 • 5,700 mcg aluminium (neurotoxine)
 • Onbekende hoeveelheden foetaal kalfsserum ( bloed van geaborteerde kalfjes)
 • 801,6 mcg formaldehyde (carcinogeen, balsemmidel)
 • 23,250 mcg gelatine (vermalen slachtafval)
 • 500 mcg albumine (menselijk bloed)
 • 760 mcg monosodium L-glutamaat (veroorzaakt diabetes & obesitas)
 • Onbekende hoeveelheden WI-38 cel residuen (geaborteerde cellijnen van embryo meisje)
 • meer dan 10 mcg neomycine (anti-biotica)
 • meer dan 0,075 mcg polymyxine B (anti-biotica)
 • meer dan 560 mcg polysorbaat 80 (carcinogeen)
 • 116 mcg kaliumchloride (wordt gebruikt in dodelijke injectie)
 • 188 mcg kaliumfosfaat (vloeibare meststof)
 • 260 mcg natriumbicarbonaat (baking soda)
 • 70 mcg natriumtetraboraat (Borax, gebruikt als bestrijdingsmiddel insecten)
 • 54,100 mcg natriumchloride (tafelzout)
 • Onbekende hoeveelheden natriumcitraat (voedingsadditief)
 • Onbekende hoeveelheden natriumhydroxide (gevaarlijk)
 • 2,800 mcg natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
 • Onbekende hoeveelheden monobasisch natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
 • 32,000 mcg sorbitol (niet voor injectie gebruiken)
 • 0,6 mcg streptomycin (anti-biotica)
 • Meer dan 40,000 mcg sucrose (rietsuiker)
 • 35,000 mcg gisteiwit
 • 5,000 mcg ureum (afvalproduct van menselijk urine)
 • Andere chemische residuen

Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccinaties de volgende chemicaliën, hulpstoffen,conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen kunnen bevatten:

* aluminum hydroxide

* aluminum phosphate

* ammonium sulfate

* amphotericin B

* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen

* arginine hydrochloride

* hondennier en/of apennier

* tweebasich kaliumfosfaat.

* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.

* kalfs (bovine) serum

* betapropiolactone

* foetaal runderserum

* formaldehyde

* formalin

* gelatine

* gentamicin sulfate

* glycerol

* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal weefsel)

* hydrocortisone

* gehydroliseerde gelatine

* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel

* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)

* eenbasisch kalium fosfaat

* neomycine

* neomycine sulfaat

* nonylphenol ethoxylate

* octylphenol ethoxylate

* octoxynol 10

* phenol red indicator

* phenoxyethanol (antivries)

* kalium chloride

* kalium difosfaat

* kalium monofosfaat

* polymyxine B

* polysorbaat 20

Ramon Walter

26 mei om 21:12  ·

Loading