De trein dendert voort.

Carnaval en voetballen. Fantastisch toch. Vele mensen zetten zich in om deze festijnen tot een geweldige gebeurtenis te maken.

Intussen worden onze vrijheden en rechten telkens meer en meer ingeperkt. Het Haagse schorem strooit met gif middels door de belastingbetaler “gefinancierde” reclamespotjes om toch maar snel de gifspuit te nemen.

Ambulances rijden af en aan maar de oversterfte wordt niet onderzocht. Natuurlijk niet want de oorzaak is, ook bij de Haagse criminelen, genoegzaam bekend.

Zolang wij, het volk, lijdzaam toekijken en volgzaam gehoorzamen aan die psychopaten zal de trein voort denderen totdat;   “YOU OWN NOTHING AND BE HAPPY”.  En dan is het alsnog afgelopen met carnaval en voetbal. Dan is het afgelopen met de “vrije mens”.

Miljarden belastinggeld worden weggesluisd. Hardwerkende mensen komen in ernstige financiële problemen, met uiteindelijk doel,….. totale afhankelijkheid van de Haagse criminelen, of beter verwoord,… van de slechts circa 2000 psychopaten, waaronder het World Economic Forum.

Zolang wij ons laten afleiden door oeverloos gewauwel van politieke partijen die in de pas lopen en meewerken aan de GREAT RESET, zal de trein voort denderen net zolang totdat ontmenselijking een voldongen feit is.

Hans Wortel nov. 2022

Loading