Ik vertrouwde de overheid.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er vele mensen op transport gezet en afgevoerd naar vernietigingskampen. Burgers zagen het gebeuren maar geloofden niet dat deze mensen vergast werden. Immers, grote aantallen mensen vergassen,… wie verzint zoiets? Kennelijk was die massaslachting toentertijd zo onwezenlijk dat dat voldongen feit het gezonde verstand te boven ging en dus werd afgedaan als onzin-berichtgeving.

Datzelfde geldt voor de periode waarin wij nu verkeren. Juist omdat de agenda die nu wordt uitgerold bijna wereldwijd gebeurt, geloven velen niet dat de opzet is om de wereldbevolking te decimeren. Een land als Rusland die niet meedoet aan de Great Reset krijgt geen aandacht. Immers zo’n land past niet in het plaatje. Ook al is inmiddels genoegzaam bewezen dat vaccinaties meer schade aanrichten dan dat deze bijdragen aan gezondheid, toch blijven vele mensen geloven in hetgeen de farmacie propagandeert, namelijk meerdere keren je laten vaccineren. Dat de farmacie slechts geïnteresseerd is in het grote geld, speelt voor velen niet mee. Dat de leveranciers van de vaccins niet verantwoordelijk zijn voor gevolgschade, deert niet.

Maar hoe kan het dat mensen met een goede opleiding “onderdeel uitmaken” van het plan dat nu wordt uitgevoerd. Een plan dat al tientallen jaren geleden voorbereid is.

Er zijn artsen en vele wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat vaccins goed zijn en dat de maatregelen die door het kabinet zijn genomen om een virus met een Iinfection fatality rate van nog geen kwart procent, bijdragen aan de volksgezondheid. Maar juist hierin zit de denkfout. Het feit dat een persoon met goed gevolg een studie kan afronden, zegt niets over intelligentie. Een definitie van intelligentie is het kunnen leggen van verbanden. Met een goed geheugen is men in staat om menig studie succesvol af te ronden. Maar staat een hoop kennis gelijk aan intelligentie?

Dat er vele mensen, waaronder zeker ook dierbaren, binnen afzienbare tijd zullen sterven zou zomaar waarheid kunnen zijn. Uit ervaring weet ik dat het bijna onmogelijk is om mensen ervan te overtuigen en te bewegen om zelf op onderzoek uit te gaan. Zelfs als je hen wijst op rapportages/onderzoeken van wetenschappers van goede naam en faam, dan nog wordt er geen geloof aan gehecht maar volgen mensen, gehersenspoeld, de “bevelen” op van onze, in middels bewezen, onbetrouwbare overheid.

Dat het moment komt dat er velen ons zullen ontvallen is een feit. Maar hoe nu hiermee om te gaan. Immers het zullen mensen betreffen die ons dierbaar zijn.

Feit is dat, hoe dierbaar bedoelde mensen ook zijn, zij weliswaar, veelal onbewust, mee hebben gedaan aan de uitwerking van het plan zoals verwoord in agenda 2030. Een plan dat bovendien helder en duidelijk te lezen is als de site van the World Economic Forum bezocht wordt. Er wordt niet eens een geheim van hun snode plannen gemaakt, neen je kunt het gewoon lezen. Realiseer je goed dat het de mensen zijn die gemakkelijk gemanipuleerd konden worden, die er mede voor hebben gezorgd dat er wereldwijd een situatie is ontstaan waarin onze burgerrechten beetje bij beetje worden afgenomen en onze kinderen een dodelijk gevaar lopen om “verplicht” meerdere keren per jaar te worden ingeënt.

De keuze is aan ons. Dat mensen vroegtijdig zullen sterven, daaraan kan niets veranderd worden want het kwaad is reeds geschied. Maar de mensen die zich niet hebben laten misleiden zullen verder leven. Verder leven met het gemis van dierbaren. Bedenk dat uiteindelijk de mensen overblijven die niet te manipuleren zijn en derhalve zorg zullen dragen voor een gezonde maatschappij waarin kinderen niet verplicht gevaccineerd zullen/kunnen worden. Wat er nu gebeurt is kennelijk een “noodzakelijk kwaad”.

Blijf zelf op onderzoek uitgaan en blijf kritisch.

Hans Wortel, 24 mei 2021

Loading