Tweeduizend drieëntwintig.

 

Vooraf aan 2020, november 2019,  was er de generale repetitie in de Johns Hopkins University om te bekijken hoe mensen gemanipuleerd zouden kunnen worden. De naam van dit “evenement” was Covid-19.

Maart 2020 het begin van de grote manipulatie van het volk. Corona, een SARS-coV-2-virus dat feitelijk te vergelijken is met de ons zo bekende jaarlijkse griep. Om de bevolking extra onder druk te zetten werd de gewone griep “verbannen” en niet meer genoemd. Alles was, althans volgens het Haagse tuig, Corona. Mensen werden in isolatie gedwongen en vele ouderen stierven eenzaam omdat het Haagse tuig, contact verbood. “Patiënten” werden aan een longmachine gezet om dat toch zo besmettelijke virus een halt toe te roepen.

En vele artsen en ziekenhuizen gingen mee in de leugen. Immers een patiënt die Covit-19, een gedeponeerd handelsmerk, had levert vele pecunia extra op. Kort samengevat is het een wereldwijde genocide. Een genocide waaraan vele artsen, bewust of onbewust, deel aan hebben genomen. Maar om het plan, namelijk agenda 2030 goed uit te voeren moest er een “vaccine” worden gedistribueerd. Een vaccine dat feitelijk de naam vaccine niet mag dragen omdat het een R-DNA- experimenteel is. Grafeenoxide blijkt één van de meerdere mens vernietigende onderdelen te zijn die in het vaccine zit.

Het Haagse tuig echter zette alle middelen in om burgers te dwingen om toch maar de gifspuit te nemen. Uitsluiting als men de gifspuit niet nam, was één van de middelen. Hugo de Jonge kopieerde de tekst van het The World Health Organisation en verkondigde; … “van wijk tot wijk, van huis tot huis, van deur tot deur en van arm tot arm”. Hugo de Jonge, een man die, zoals hij zelf zei…..”Ik laat mij zelf graag regisseren”, is net als Mark Rutte, een pion van het World Economic Forum, beter verwoord World Economic Schorem. De opperaap van die fascistische organisatie is Klaus Schwab, een man die regelrecht uit een nazie-gezin komt.

De zogeheten “Nieuwe Wereldorde” waarvan de blauwdruk al voorspeld was door Kalergi en verwoord door John D. Rockefeller, is feitelijk al volkomen mislukt. Burgers zijn de maatregelen beu en geloven niet langer de leugens die door Den Haag worden gedoceerd. De door hen in de strijd geworpen Omikron-variant werkte niet meer zo schrikwekkend als  de Corona-leugen. En de Apenpokke-variant werd door de burger als lachwekkend afgedaan. Nu zijn wij inmiddels circa drie jaren verder en het schurkenkabinet en de meelopers, ook wel het kartel genoemd, zijn in paniek. Op allerlei manieren probeert het tuig de schade te herstellen.

Een partij als het Forum voor Democratie en andere tegenstanders van het schurkenregime willen zij verbieden. Inmiddels zijn er ook wetswijzigingen doorgedrukt, die vrijheid beperkend zijn voor de burgers. Maar uiteindelijk zal blijken dat alle pogingen gedoemd zijn te mislukken. Het is een voldongen feit dat het kabinet en hun handlangers zich schuldig hebben gemaakt aan hoogverraad. Wereldwijd komen mensen in opstand tegen de mensonterende krankzinnige maatregelen.

Wereldwijd worden er processen voorbereid en al reeds gevoerd tegen het globalistisch tuig. Door intimidatie is geprobeerd de burger fatalistisch te maken, maar het tegendeel is de uitkomst. Elke dag worden er en wel wereldwijd, meer mensen wakker en zien de gevaren van een totale controle maatschappij.

Ook 2023 zal een moeilijk jaar worden want het schorem is in paniek en zal er alles aan doen om de burger af te leiden zodat zij zich maar niet met de daadwerkelijke situatie bezighouden.

Maar zoals gezegd, zij hebben de strijd reeds verloren.

 

Hans Wortel. Dec. 2022

Loading