Het risico van het spuitje in de arm waar niemand over praat

Het risico van ‘het spuitje in de arm’

Dit artikel gaat niet over de bijwerkingen ná het prikje in je bovenarm en ook niet over de ‘paar’ mensen die kort na de prik overlijden, het gaat wat mij betreft over een veel groter risico waar je niemand over hoort …

Eerst een korte, eenvoudige uitleg van hoe vaccinaties tot nu toe werkten en dan informatie over het coronavaccin waarbij dat heel anders gaat:

Vaccinaties tot nu toe

Tot nu toe werd bij een vaccinatie een verzwakt virus ingespoten waardoor je lichaam een vergelijkbare maar zwakkere prikkel krijgt als onder natuurlijke omstandigheden bij een echte infectie. Omdat het virus verzwakt is, word je niet of nauwelijks ziek en kan je lichaam toch mooi oefenen om antistoffen aan te maken die een eventuele echte ziekte in de toekomst de kop in kunnen drukken. Best een mooi idee eigenlijk.

Hoe maakt je afweersysteem antistoffen aan tegen een virus?

Alle cellen in de natuur (je eigen cellen, bacteriën, virussen, schimmels) zijn aan de buitenkant herkenbaar aan allerlei eiwitten die op hun celoppervlak uitsteken. Elke cel heeft daarbij een ander patroon van uitsteeksels en is op die manier dus ook specifiek herkenbaar. Je kunt dat vergelijken met hoe wij elkaar als mens ook herkennen aan ‘de buitenkant’, aan de vorm van de neus, de mond, ogen, haren, etc.

Elk virus is dus herkenbaar aan zijn buitenkant door een heel eigen patroon van uitsteeksels (eiwitten) op zijn celoppervlak. Wanneer een afweercel in je lichaam zo’n virus tegenkomt herkent het deze direct aan zijn buitenkant: ‘Dit is virus xx, die hoort hier niet!’ en dan maakt het immuunsysteem antistoffen aan die zich op die uitsteeksels kunnen hechten en het virus daarmee uitschakelen. Vergelijk het maar met hoe de douane met behulp van gezichtsherkenning een crimineel herkent en uitschakelt.

Het coronavaccin werkt heel anders

Ook al worden de ‘coronavaccins’ vaccinaties genoemd, in feite zijn het geen vaccinaties zoals wij die kennen en zoals ik die hierboven beschreven heb. Het coronavaccin is een experimentele methode waar we nog nauwelijks ervaring mee hebben en waarvan we dus niet weten wat het op termijn met ons lichaam doet.

Coronavaccins maken geen gebruik van een verzwakt virus maar van zogenaamd mRNA. RNA is een keten van ribonucleïnezuren en de ‘m’ ervoor staat voor messenger oftewel boodschapper. mRNA is dus een ‘boodschapper-stofje’ en het lichaam stuurt door middel van deze mRNA’s vrijwel alle processen in het lichaam aan.

Het mRNA dat in het coronavaccin wordt gebruikt zet cellen in ons eigen lichaam aan om een uitsteeksel te produceren dat zich ook op het celoppervlak van het coronavirus bevindt. Ook geeft dit mRNA de cel de instructie dit uitsteeksel vervolgens op het eigen celoppervlak te zetten.

Even samenvatten: het mRNA in het coronavaccin wordt – als je daarvoor kiest – in je lichaam gespoten, gaat vervolgens je lichaamscellen in en geeft daar de opdracht om een eiwit-uitsteeksel aan te maken dat identiek is aan een eiwit-uitsteeksel dat op het celoppervlak van het coronavirus staat. Dit corona-identieke-uitsteeksel wordt vervolgens door je lichaam op het celoppervlak van je eigen cellen geplaatst. Daar komen je afweercellen het vervolgens tegen. Die herkennen dat het daar niet hoort en beginnen antistoffen aan te maken. Dat wordt immuun-respons genoemd en daar heb je in het nieuws waarschijnlijk wel over gelezen: het Pfizer/BioNTech vaccin heeft een immuun-response van 95%, dat wil zeggen dat het afweersysteem bij 95% van de mensen die het vaccin ingespoten kregen, antistoffen begint aan te maken.

Dat klinkt goed, maar het is eigenlijk heel erg eng

Waarom? Bij de vroegere vaccins waarin verzwakte virussen zitten, maakt je immuunsysteem niet één antistof aan tegen één uitsteeksel-eiwit maar tegen het hele patroon van uitsteeksels op het celoppervlak van het desbetreffende virus. In het eerdere voorbeeld van de douane wil dat zeggen dat de herkenning en uitschakeling van de crimineel plaatsvindt op basis van zijn hele gezicht en niet alleen op zijn neus of mond.

Bij het coronavaccin gaat het om slechts één corona-identiek-uitsteeksel dat op je eigen cellen staat. En op jouw cel staan nog een hele hoop andere uitsteeksels, namelijk die van jouzelf. Nu maakt de natuur doorgaans geen antistof aan tegen één uitsteeksel maar tegen een heel patroon van uitsteeksels.

Dit is een spannende situatie want het betekent dat er een reële kans bestaat dat je immuunsysteem niet alleen antistoffen aanmaakt tegen het corona-identieke-uitsteeksel op je celoppervlak maar tegen het hele patroon (of een deel ervan) op je eigen celoppervlak. Dat zou betekenen dat het coronavaccins niet alleen een gedeeltelijke werking tegen het coronavirus heeft, maar dat het ook je eigen cellen aanvalt.

Dat laatste, die aanval op je eigen cellen, noemen we een auto-immuunziekte. De douane neemt een crimineel nu niet meer gevangen op basis van zijn hele gezicht, maar neemt alle mensen gevangen met een bepaalde vorm mond of met een bepaald kapsel.

Wetenschappers hopen …

Wetenschappers hopen nu dat de aangemaakte antistoffen in de toekomst iets zou kunnen doen tegen een eventuele infectie met het coronavirus. Ik zeg opzettelijk ‘hopen’ want wanneer je de onderzoeken van de coronavaccins bestudeert is er alleen nog maar bewijs voor een immuun-respons en is er verder nog nauwelijks tot geen bewijs voor enige significante vermindering van besmettelijkheid naar anderen toe, ernst van de ziekte en eventueel overlijden aan de ziekte bij de doelgroepen waarvoor dit het belangrijkste is. Best schokkend als je bedenkt hoe het dag in dag uit als dé oplossing voor het coronaprobleem in het nieuws wordt gebracht (een relatief eenvoudige bron om je hierover verder te informeren is een artikel van de neuroloog Jan B. Hommel: https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus ).

Hoe schokkend het ook is dat er maar zo weinig bekend is over de echte bescherming van het coronavaccin en dat het toch (versneld) wordt ingevoerd, ik vind het nog veel schokkender dat niemand praat over het risico van auto-immuunziekten terwijl die mogelijkheid reëel is op grond van wat we weten over de werking van het menselijk lichaam en zijn afweersysteem.

Het échte risico

Zoals hierboven beschreven is er een zeer reëel risico dat het immuunsysteem niet alleen antistoffen aanmaakt die een beperkt effect hebben tegen het coronavirus, maar dat het ook antistoffen aanmaakt die de eigen lichaamscellen aanvallen, waar de corona-identieke-uitsteeksels opstaan of hebben gestaan.

Daardoor zouden mensen die zich laten vaccineren op de langere termijn in meer of mindere mate een auto-immuunziekte ontwikkelen tegen hun eigen weefsels en organen waarop het corona-identieke-uitsteeksel zit of zat.

Tegen auto-immuunziekten heeft de reguliere geneeskunde eigenlijk geen andere behandeling dan medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. Door zo’n immuun-onderdrukkende behandeling zou de betrokkene niet alleen weerloos worden tegen corona, maar tegen zo’n beetje elke infectie, ook infecties die ons immuunsysteem nu makkelijk aankan, zoals een griep of verkoudheid.

Bovenstaande zijn reële gevaren op basis van onze kennis van het menselijk lichaam (en in ieder geval totdat het tegendeel bewezen is). Het betreft effecten op de middellange en lange termijn waar we zo goed als niks over kunnen zeggen omdat het coronavaccin gebaseerd is op een experimentele methode waar we nauwelijks enige ervaring mee hebben. Best ‘creepy’, vooral ook wanneer je bedenkt dat niemand erover praat (of over mag praten?)

Wetenschappers – politici – burgers

De hierboven beschreven mechanismen betreffen normale lichaamsprocessen die bekend zijn bij artsen en wetenschappers. Verstoringen van die processen door het gebruik van de experimentele mRNA-methode zijn dermate ingrijpend dat wat mij betreft (grote) terughoudendheid in het experimenteren ermee zowel fysiek als ethisch op zijn plaats is. Maar, óf de mens is te kortzichtig om iets te leren van de verregaande gevolgen van zijn decennialang roekeloos ingrijpen in de ecosystemen van de aarde (en nu dan in zijn eigen lichaam), óf de economische belangen die achter de coronavaccins ‘spelen’ zijn te groot om erover te (mogen) praten.

Gelukkig bepaalt elke burger tot nu toe nog voor zichzelf wat hij of zij goed vindt of niet. Maar dan zou het wel fijn zijn wanneer die burger ook evenwichtig wordt voorgelicht over plussen en minnen aangaande vaccinatie, de op dit moment beperkte bescherming ervan, en de onzekerheden en risico’s op de langere termijn.

Voor mijzelf

Het feit dat de experimentele ‘coronavaccins’ zich op het vlak van onze erfelijke processen en de expressie van ons DNA via mRNA begeven, plus de manier waarop deze vaccins mogelijk ingrijpen is voor mij een absolute no-go. Het is voor mij de belangrijkste reden om deze ‘behandeling’ voor mijzelf beslist af te wijzen als iets wat niet past bij mijn levensovertuiging.

Wat vind jij?
Laat hieronder je reactie achter.

Over de schrijver: Henk Fransen voert geen praktijk, stelt geen diagnose en behandelt niet. Hij informeert mensen over hun zelfgenezende vermogens via zijn blogs, artikelen, boeken en online-programma’s.

Dit bericht werd geplaatst in Bewust makend door Take Care 4 . Bookmark de permalink .

Mei, 2021

Loading