brandbrief aan Kamerleden

1500 medisch specialisten in brandbrief aan Kamerleden: geef jonge kinderen geen experimenteel coronavaccin

in Binnenland 14 juni 2021 10:50 28 Reacties

De Gezondheidsraad heeft afgelopen week geadviseerd om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren tegen corona. Het wachten is nu op een advies over het vaccineren van gezonde kinderen.

Het Artsen Covid Collectief (ACC), waar meer dan 1500 medisch specialisten bij zijn aangesloten, spreekt in een brandbrief gericht aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar zorgen uit. “Laten we geen gok nemen met onze kinderen.”

“Het belangrijkste principe van de artseneed is: primum non nocere. Ofwel: ‘in de eerste plaats geen schade doen’. Alleen al op basis van dit principe dient te worden afgezien van het vaccineren van gezonde kinderen,” stelt de organisatie, die opmerkt dat er over eventuele nadelige gevolgen op de lange termijn nog niets bekend is.

De drama’s door het Mexicaanse griepvaccin staan helaas nog in ons geheugen gegrift

De kans dat kinderen ernstig ziek worden met corona is zeer klein; de kans te overlijden nagenoeg nul. De overgrote meerderheid krijgt meestal geen of slechts milde klachten, aldus het ACC. Voor kinderen is er dus geen enkele noodzaak.

“Als kinderen voor het eerst in de historie worden gevaccineerd ‘voor een ander’ dient de veiligheid onomstotelijk vast te staan,” benadrukt de groep medisch specialisten in de brief. “Maar die data, en daarmee die zekerheid, zijn er nog niet.”

Over mogelijke schade op de lange duur tasten we volledig in het duister, en zo wordt met gezonde kinderen een onverantwoord risico genomen. De drama’s door het Mexicaanse griepvaccin staan helaas nog in ons geheugen gegrift.”

Kom niet aan onze gezonde jonge kinderen!

“Laten we geen gok nemen met onze kinderen om de R-waarde onder de 1 te houden,” schrijft het collectief in de brandbrief. “Laten we hen niet als ‘schild’ gebruiken: wij moeten onze kinderen beschermen, en hun lichamelijke integriteit niet opofferen voor volwassenen. Dat is de omgekeerde wereld. Laten we opkomen voor het welzijn en de gezondheid van de generatie die nu opgroeit.”

Forum voor Democratie steunt de oproep van het ACC volledig. “Kom niet aan onze gezonde jonge kinderen!” schrijft Kamerlid Pepijn van Houwelingen.

Loading