NEP PANDEMIE FRONTNIEUWS

Terugblik: toen de EU een onderzoek instelde naar de WHO omdat zij een neppandemie had uitgevonden om totaal overbodige vaccins te promoten

mei 17, 2021

Europese gezondheidsleiders ontdekten reeds eerder dat het in het belang van de grote farmaceutische bedrijven en de WHO was een pandemie uit te roepen om nationale paraatheidsplannen in gang te zetten, met inbegrip van de aankoop van vaccins.

In 2010 stelde de EU een onderzoek in tegen de WHO omdat zij tijdens de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 een neppandemie had gecreëerd om een lucratieve internationale vaccinmarkt voor Big Pharma te creëren.

In januari 2009 was er een kleine uitbraak van varkensgriep in Mexico-Stad. De griep trok in april de aandacht toen zij opdook in Californië, en in juni had de WHO een “pandemie” uitgeroepen ondanks het kleine aantal gevallen wereldwijd. Toen de pandemie in augustus 2010 officieel eindigde, waren er 491.382 bevestigde gevallen en 18.449 sterfgevallen. Ter vergelijking: het jaarlijkse aantal sterfgevallen als gevolg van seizoensinfluenza bedraagt volgens de WHO wereldwijd ongeveer 250.000 tot een half miljoen.

In januari 2010, een jaar na de pandemie toen er wereldwijd nog maar weinig gevallen waren, stelde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) een onderzoek in naar de ongepaste beïnvloeding door big pharma en de WHO om een pandemie in scène te zetten en zo een wereldmarkt voor vaccins te creëren.

Wijziging van de definitie om gemakkelijker een pandemie uit te roepen

Onder leiding van Dr. Wolfgang Wodarg, voorzitter van het gezondheidscomité van PACE, werd in het onderzoek verklaard dat “om hun gepatenteerde griepmedicijnen en -vaccins te promoten, farmaceutische bedrijven wetenschappers en officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de normen op het gebied van de volksgezondheid hebben beïnvloed om regeringen over de hele wereld te alarmeren om beperkte gezondheidsmiddelen te verspillen aan ondoeltreffende vaccinstrategieën en miljoenen gezonde mensen onnodig bloot te stellen aan het risico van een onbekend aantal bijwerkingen van inadequaat geteste vaccins.

Volgens een Forbes-artikel uit februari 2010, getiteld “Why WHO faked a pandemic“, had Wodarg verklaard dat de neppandemie “een van de grootste medische schandalen van de eeuw” is, en noemde ook Dr. Ulrich Kiel, directeur van het samenwerkende centrum voor epidemiologie van de WHO in Munster, Duitsland, de pandemie een hoax en dat “we getuige zijn van een gigantische verkwisting van middelen in termen van volksgezondheid”.

Forbes Magazine in 2010: “Waarom heeft de WHO een pandemie in scène gezet?” – en waarom is dat artikel verwijderd?

Tijdens de hoorzitting getuigde Wodarg dat de WHO, toen nog onder leiding van de Chinese directeur-generaal Margaret Chan (2007-2017), de definitie van pandemie opzettelijk heeft veranderd en de criteria heeft verlaagd om er gemakkelijker een te kunnen uitroepen.

VK meldt 25 nieuwe gevallen van zeldzame bloedstolsels in verband met AstraZeneca vaccins

De oude definitie die als internationale norm werd gehanteerd luidde: “Een influenzapandemie is een wereldwijde epidemie, veroorzaakt door een nieuwe virusstam, die leidt tot infectie- en sterftecijfers die enkele orden van grootte hoger liggen dan de seizoensgebonden maar even hevige griepgolven. Een eerste vereiste voor een influenzapandemie is het ontstaan van een virussubtype dat nog niet in de menselijke populatie heeft gecirculeerd of dat zich zo lang geleden heeft voorgedaan dat er geen residuele immuniteit in de populatie is overgebleven, en dat in staat is ernstige ziekte te veroorzaken en zich op doeltreffende wijze van mens tot mens te verspreiden”.

De nieuwe definitie verlaagde de criteria tot de simpele verklaring dat er sprake moest zijn van een virus dat zich over de grenzen verspreidde en waartegen mensen geen immuniteit hadden. Een pandemie hoeft dus niet langer vele ordes van grootte groter te zijn dan de seizoensgriep en de sterke griepgolven, en kan veel milder zijn dan de seizoensgriep, die nog steeds een sterfte van maximaal een half miljoen per jaar veroorzaakt.

Zoals Dr. Ulrich Keil getuigde, was de ernst van de ziekte niet langer relevant voor het uitroepen van een pandemie. Toen hij Dr. Krause van het Robert Koch Instituut in Berlijn vroeg: “Wat zou er kunnen gebeuren als de WHO volgend jaar niezen als een pandemie zou definiëren? Zou men dan ook een inentingscampagne starten?” Dr. Krause antwoordde met “Natuurlijk! Ja”.

Waarom heeft de WHO de definitie van pandemie veranderd?

WHO-verklaring leidt tot nationale koopgolf vaccins

Volgens Europese gezondheidsleiders was het in het belang van de grote farmaceutische bedrijven en de WHO om een pandemie uit te roepen en zo nationale paraatheidsplannen op te starten, met inbegrip van de aankoop van vaccins. Regeringen hebben contracten met vaccinproducenten gesloten waarin zij vooraf bestellingen krijgen en de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de veiligheid van de vaccins, en zodra de WHO een pandemie afkondigt, activeren zij deze lucratieve contracten.

Laffe, Hersendode, Ranzige Rotzakken

Tijdens de pandemie van 2009 waren er echter aanzienlijk minder gevallen dan geraamd, zodat de regeringen uiteindelijk over grote overschotten vaccinvoorraden beschikten. Groot-Brittannië alleen al had meer dan 20 miljoen doses vaccin van GlaskoSmithKline en Baxter over, hetgeen de Europese Raad toeschreef aan de ongepaste invloed van grote farmaceutische bedrijven met banden met WHO-wetenschappers.

Omdat de vaccins overhaast werden toegediend en niet volledig op veiligheid werden getest, liepen veel mensen ook hersenletsel op. Volgens de American Medical Association werd het vaccin tegen de Mexicaanse griep (H1N1) in verband gebracht met het syndroom van Guillian-Barre, een neurologische aandoening waarbij het immuunsysteem van het lichaam de zenuwen aanvalt, wat vaak tot verlamming leidt.

Anderen lijden aan verschillende soorten hersenbeschadiging, zoals narcolepsie en kataplexie, en de Britse regering heeft uiteindelijk 100 miljoen dollar betaald als schadevergoeding voor mensen die door vaccins gewond zijn geraakt.

Nu, met de Covid-19 pandemie en de wedloop naar een ander “wondermiddel”, dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Het macabere plan lijkt deze keer echter beter voorbereid, want er wordt enorm geïnvesteerd in propaganda, media, laboratoria, universiteiten en zelfs dezelfde Europese regelgevende instantie voor geneesmiddelen die zouden moeten waken over de “veiligheid” van vaccins, terwijl de waarschuwingen van gekwalificeerde deskundigen over de gevaren van deze injecties worden genegeerd.

 

Loading