Het grote sterven, beter verwoord de genocide, is begonnen.

Schoorvoetend geeft het journaal (NOS) toe dat er oversterfte is. De reden zou zijn dat er te laat is begonnen met de boosterprik. De ziekenhuizen liggen vol en met name oudere mensen zijn slachtoffer. Ook wordt er een “nieuw virus” in de “psychologische woordenstrijd” geworpen. Elk weldenkend mens weet natuurlijk allang dat hetgeen nu gebeurt onderdeel is van het plan om de bevolking uit te dunnen. Immers, zoals Diederik Gommers zegt, “het is een verkoudheidsvirus” en als wij meer I.C-verpleegkundigen opleiden dan zouden zij zich vervelen want er niets zo erg als……. De ziekenhuizen zullen inderdaad meer mensen/patiënten hebben dan gemiddeld. Echter dat is altijd het geval tijdens griepperioden. En vergeet niet dat tijdens het regime van Mark Rutte er tenminste vijf ziekenhuizen zijn gesloten en de zorg is afgeschaald. En zoals nu bekend is, is de Infection Fatality Rate 0,14 % en dat is gelijk aan de griep.

Wel is helaas een voldongen feit dat er vele baby’s sterven of dood worden geboren. De ziekenhuizen kunnen de overleden baby’s niet meer kwijt in de daarvoor bestemde koelcellen en gebruiken nu ook koelcellen die voor overleden volwassenen zijn bestemd.

Specialisten van over de hele wereld hebben gewaarschuwd voor dit scenario maar zijn weggezet als idioten en bedriegers door, onder andere, het regeringstuig en de mainstream media. En tot op heden gebeurt dat nog steeds. Dat er in de gifspuiten, onder andere,  grafeenoxide zit, is inmiddels bekend. Ook dat ingespoten mensen deel uitmaken van een experiment, is bekend. De grote sterfte is helaas niet meer tegen te houden, maar dat geldt ook voor het “grote ontwaken”, althans dat zal voor velen gelden. Nog nooit is voorgekomen dat een leverancier van een product niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgschade.

Er zullen Neurenberg-trials komen. Misdadigers zullen worden veroordeeld, daarvan ben ik overtuigd. Maar hoeveel mensen zullen nog geslachtofferd worden alvorens het zover is.

Hetgeen er nu gebeurt is jaren geleden voorbereid. De blauwdruk, het stappenplan lag al circa een eeuw klaar. En nog zullen er mensen zijn die, als een braaf schaap, alle drogredenen en aanwijzingen van de Haagse criminelen opvolgen. Het is een diep dal waar de mensheid doorheen moet, maar uiteindelijk zal ook deze verschrikkelijke periode zich ten goede keren. De misdadigers en de medeplegers zullen worden voorgeleid en gestraft. Helaas is dat (nog) een kwestie van tijd, een in en in trieste tijd die kennelijk moet worden “doorleefd”.

Hans Wortel nov. 2021

Loading