Kijkt u ook wel eens naar de journalistieke bullshit van Hart-van-Nederland?

En,….heeft u kennisgenomen van het oneigenlijke politiegeweld? Vreedzame burgers die uiteen werden geslagen en waarop een waterkanon werd gericht.

De man op de fiets die in zijn rug werd aangevallen door een laffe ME-er. De man die van zijn scooter werd getrokken en werd gearresteerd. De vreedzaam demonstrerende burgers, waaronder vrouwen en kinderen, die ten onrechte gearresteerd werden. De man die binnenkort geopereerd moet worden omdat hij ernstige botbreuken heeft overgehouden aan zijn arrestatie. Neen hè, er werd met geen woord over gerept. Maar wel wordt uitgemeten meegedeeld dat de als boeren verklede politiemensen (die weerloze burgers in elkaar sloegen) zich bedreigd voelen.

Ook werd er geen woord gerept over de politiemensen die, als hooligans vermomd, een relletje onder vreedzame betogers forceerde om “legitiem” te kunnen ingrijpen. Ja volgens een woordvoerder….”zij hebben jonge gezinnen”. En de mensen die door dat tuig in elkaar werden geslagen,… hebben die geen jonge gezinnen? Inderdaad, niet alle in elkaar geslagen en ten onrechte opgepakte burgers hebben jonge gezinnen.

Er waren burgers bij die al op hoge leeftijd zijn en slachtoffer werden van dat tuig. Is de politie sowieso tuig? Nee, natuurlijk niet. Zoals in elk beroep zijn er goede en slechte. Maar een slechte timmerman huur je niet in, doch een NSB-agent overkomt je, je kunt je daar niet of nauwelijks tegen wapenen.

En als het jouw dierbaren of jezelf overkomt, is een gang naar de rechter tegenwoordig geen enkele garantie dat er ook recht wordt gesproken. Daarom kan ik mij zo goed voorstellen dat, onder andere, de boeren “name and shame” toepassen en dat dat tuig bekend wordt gemaakt.

Als de leiding van die korpsen erger wil voorkomen, ontsla en vervolg dat politietuig dan. Als er niet wordt ingegrepen dan is het zeker niet slechts denkbeeldig dat burgers het recht in eigen hand nemen.

Wellicht zijn er naïeve burgers die deze tekst als “aanzetten tot geweld” ervaren. Echter het tegendeel is waar. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als dit tuig ongestoord onschuldige burgers kan arresteren en in elkaar kan slaan, dan is de grens verre overschreden en zal er een situatie komen dat burgers “persoonlijk” (laten) afrekenen met die idioten. En het excuus dat je “opdracht kreeg”, is geen reden om zo’n opdracht ook uit te voeren.

Als de opdracht in strijd is met je geweten en menselijkheid, dan meld je je ziek. Een “psychisch argument” is evengoed als een “lichamelijk argument”.

Juli 2020, Hans Wortel

Loading