“Hoe lang zullen de gevaccineerden leven?”

Het antwoord van de uitvinder van grafeenoxide zal je doen gruwelen

november 9, 2021

Generaals van de duivel: Gates, Schwab, Merkel, Canderian. Iedereen weet wie Bill Gates is. Meer en meer mensen weten wie Klaus Schwab is. Merkel heeft geen informatie nodig. Maar weinig mensen weten wie Dr. Mylo Canderian is. En waarom ik hem heb geplaatst in de rijen van de generaals van de duivel die Great Reset worden genoemd, dat, beste lezer, zult u aan het eind van dit artikel kunnen beantwoorden, schrijft Michael Mannheimer.

Canderian is – ik anticipeer hier, net als Gates, Schwab, Soros, Merkel, Spahn, Fauci en honderden anderen – een van de generaals van de duivel die Great Reset heet. In de openingsalinea van het artikel (op de website van Dr. Henry Makow), schrijft auteur Steven Fishman over Canderian:

“Eerlijk gezegd is Dr. Canderian wat ik zou noemen een “genocidale globalist” die de zelden besproken leus van de Georgia Guidestones volgt, namelijk “Wees geen kankergezwel op de aarde; laat ruimte voor de natuur.” Dr. Canderian is van mening dat 95 procent van de wereldbevolking “nutteloze parasieten” zijn die zo snel mogelijk moeten worden geëuthanaseerd.” ∼ Steven Fishman, 22 juli 2021, in: https://www.henrymakow.com/2021/07/how-long-do-vaccinated-have-to.html

Dat Fishman naar Canderian verwijst als “zijn vriend” is iets wat ik absoluut niet kan begrijpen. Deze vriendschapsverklaring werpt een donkere schaduw over Fishman’s interview met Canderian, dat hieronder te lezen is. Ik vind het nog minder begrijpelijk dat iemand iemand zijn vriend noemt die beweert een vurig voorstander te zijn van de plicht en de verplichting van de vrijmetselaars om de wereld te bevrijden van de “plaag der mensheid”. En in de zin van deze pestdefinitie, die oorspronkelijk van de Vrijmetselaars afkomstig is, werkt hij overduidelijk aan een wereldwijde genocide, en heeft hij de uitvoering van de richtlijnen van de Georgia Guidestones: de reductie van de mensheid tot 500 miljoen mensen tot zijn levenswerk gemaakt.

Wat weinig mensen waarschijnlijk zullen weten: de Georgia Guidestones werden in 1980 opgericht door de grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard. Het doel van de ontvolking van 500 miljoen mensen was om de planeet te reserveren voor Scientologen. Hubbard, die zichzelf als “de antichrist” beschouwde, hield persoonlijk toezicht op de bouw onder de naam Robert C. Christian. Bill Gates was een scientoloog die depopulatie ter harte nam (bron). Scientology is een wereldwijd opererende, streng hiërarchisch gestructureerde US-Amerikaanse sekte van een nieuw type en waarschijnlijk de grootste particuliere geheime dienst ter wereld. Scientology werkt met verfijnde psychologische manipulatiemethoden, sommige ontwikkeld door de CIA en het Tavistock Instituut (mkUltra), om mensen specifiek op één lijn met Scientology te brengen. Het is zeer waarschijnlijk dat Scientology een belangrijk onderdeel is van de Amerikaanse Deep State en nauw verbonden is met de Illuminati, de superloge die de Coronaplaag creëerde en voorstander is van de massamoord op 90 procent van de mensheid door middel van vaccinatie met een serum dat door de meeste vooraanstaande virologen al lang met onweerlegbaar bewijs is gepresenteerd als een dodelijk biowapen.

Prof. Edinger: Prikken, Grafeen en 5G – hoe we onszelf kunnen beschermen en vaccinatieschade kunnen beperken

Canderian heeft een bijna duivels instrument ontwikkeld voor deze wereldwijde genocide, dat wij hebben leren kennen als grafeenoxide en dat veel meer is dan het zoveelste giftige ingrediënt in het Covid-19 serum. Grafeenoxide is als het ware de moleculaire klok waarmee men het tijdstip van overlijden van de gevaccineerde op het jaar kan instellen. Hoe dit werkt, verneemt u uit de mond van Canderian in het onderstaande interview.

Karen Kingston, een voormalig medewerkster van Pfizer, bevestigde dat grafeenoxide aanwezig is in de Covid-vaccins. “Het is heel moeilijk om die informatie te vinden,” zei ze in de Stew Peters Show. Op de vraag van Peters of er grafeenoxide aanwezig was in de Corona-vaccins, antwoordde zij ondubbelzinnig: “100 procent, het is onweerlegbaar.”

Kingston vermoedt dat dit ingrediënt niet in de octrooien van de vaccins wordt vermeld omdat het giftig is voor de mens en omdat het letterlijk verbinding kan maken met het internet. “Ze onderzoeken hoeveel ze mensen kunnen inspuiten voor ze sterven. Wij zijn de proefkonijnen.” Als het geactiveerd wordt, kan schade en de dood het gevolg zijn. De voormalige Pfizer-werkneemster legde uit dat grafeen elektriciteit kan geleiden. Als grafeen een positieve lading heeft, vernietigt het alles waarmee het in contact komt. Op dit moment zijn de deeltjes neutraal geladen. Als zij worden geactiveerd door een elektromagnetisch veld (MM: Dit is waarschijnlijk de reden voor de enorme uitbreiding van de G5-antennes, die juist dit elektrische veld kunnen uitzenden), kan schade en de dood optreden. Het hangt ervan af hoeveel nanodeeltjes er in het lichaam zitten en waar ze zich bevinden, zei Kingston. Toen ze de informatie las, huilde ze overvloedig. “Ik wist niet dat een vrouw zo kon huilen,” zei ze. “Dit zijn biowapens. Het is een geplande genocide.” (Bron)

Interview met een psychopaat

Lees verder voor een zeer onthullend interview met de uitvinder van grafeenoxide en aantoonbaar een van de belangrijkste wetenschappers van de Nieuwe Wereldorde op het gebied van de ontwikkeling van massa-dodelijke vaccins. Dr. Canderian (van wie geen foto kan worden gevonden) onthult in al zijn verklaringen dat hij psychologisch een psychopaat is (dit zijn mensen die elk mededogen, elke wroeging en elk verantwoordelijkheidsgevoel voor hun daden ontberen en die onevenredig veel onder zware misdadigers en seriemoordenaars worden aangetroffen). Als psychopaat is hij een geschikte kandidaat en medewerker voor satanische organisaties, zoals we die in onevenredig grote aantallen aantreffen in de NWO, het WWF, de WHO, de Bill&Melinda Gates Foundation en honderden andere suborganisaties – zoals de hierboven genoemde “Scientology Church”. Door hun meedogenloosheid, gekoppeld aan hun hoge intelligentie, worden psychopaten zeer vaak aangetroffen in economische en politieke leidende posities. Ik hoef de overeenkomstige namen van Duitse politieke psychopaten hier niet te noemen. Ze liggen voor de hand: iedereen die het patroon van psychopaten herkent, zal ze vinden: en ze staan helemaal bovenaan in de politiek…

Dr. Luis Marcelo Martínez: “Het spike-eiwit is niets anders dan grafeen in je lichaam en het spiket je”

Hoe lang zullen de gevaccineerden leven?

Een bericht van Steven Fishman, 22 juli 2021,
https://www.henrymakow.com/2021/07/how-long-do-vaccinated-have-to.html

Ik krijg vaak de vraag: “Als ik het vaccin neem, hoe lang leef ik dan?” Ik stelde deze vraag aan een vriend van mij, Dr. Mylo Canderian, Ph.D. [geboren Milos Iskanderianos, Corfu, Griekenland, 1938], die in 2015 het patent ontwikkelde voor grafeenoxide voor gebruik als hematologisch biowapen.

Dr. Canderian is medisch officier bij de Wereldgezondheidsorganisatie en is ook een voorstander van Klaus Schwab en de “Great Reset” om de digitale wereldvaluta in te voeren, wat een secundair doel van de WHO is voor 2022.

Eerlijk gezegd is Dr. Canderian wat ik zou noemen een “genocidale globalist” die de zelden besproken leus van de Georgia Guidestones volgt, namelijk: “Wees geen kankergezwel op de aarde; laat ruimte voor de natuur.” Dr. Canderian is van mening dat 95% van de wereldbevolking “nutteloze parasieten” zijn die zo snel mogelijk moeten worden geëuthanaseerd…

“Kijk naar de binnenstad van Chicago, Baltimore of Los Angeles,” zei hij, “en je zult duidelijk zien waarom de nutteloze parasieten moeten worden geëuthanaseerd als hondsdolle honden.” ∼ Dr. Mylo Canderian

Hij heeft zijn minachting uitgesproken voor “besmettelijke pedagogen” die de kritische rassenleer propageren en is ervan overtuigd dat het “vaccin” een einde zal maken aan “de menselijke kanker op aarde”.

Dr. Canderian is een vurig voorstander van de plicht van de Vrijmetselaren om de wereld te bevrijden van de “plaag der mensheid”. Dus vroeg ik het aan Mylo:

“Hoe kunnen de “gevaccineerden” met zekerheid weten hoe lang ze nog te leven hebben na vaccinatie?”

Canderian gaf me de informatie genaamd de “End of Cycle Formula”. Hij legde uit hoe eenvoudig de berekening was.

Is grafeenoxide de oorzaak dat de Japanse autoriteiten Moderna’s verontreinigde covid-vaccins hebben opgeschort?

“De kracht van de eenvoud,” zei hij. “Er is een maximale cyclus van tien jaar vanaf de injectie tot het einde van de cyclus” [of de dood], legde hij uit. “En het is heel eenvoudig om die waarde te bepalen.”

Hij zei dat elke hematoloog het binnen enkele seconden onder een microscoop kan zien, en nog gemakkelijker onder een elektronenmicroscoop.

“Het percentage bloed dat is aangetast [of verontreinigd] door of met grafeenoxide is de reciproke van de berekening aan het einde van de cyclus,” onthulde hij. ∼ Dr. Mylo Canderian

Hoe hoger de grafeenoxideconcentratie in het bloed, hoe sneller de dood intreedt

Met andere woorden, een “geïnoculeerde” [zoals hij iedereen noemt die is geprikt met het Experimental Use Authorisation Eugenics Depopulation Lethal Injection Bioweapon = grafeenoxide;] die wordt aangetroffen met 20% grafeenoxide-verval in zijn bloed, kan, afgezien van andere toelatingscriteria, 8 jaar leven. [10 jaar min 20%]. Iemand met een bloedbeeld van 70% grafeenoxide concentratie zal niet langer dan 3 jaar leven. [10 jaar minder dan 70%].

Dr. Jane Ruby werd onlangs geïnterviewd door Stew Peters op zijn podcast en toonde voorbeelden van hoe aangetast bloed eruit ziet wanneer het wordt blootgesteld aan grafeenoxide. Grafeenoxide, voor degenen die het niet weten, is het bestanddeel van boodschapper-RNA spike-eiwitten en prionen die met het hart, de longen, de hersenen en het bloed vechten om zuurstof. Grafeenoxide is een zuurstofspons die het lichaam de nodige zuurstof ontneemt en vele complicaties veroorzaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, anafylactische shock, giftige bloedstolling, fatale longverlamming, mitochondriale kanker en endotheelkanker.

Ik vroeg Mylo wat het effect is van tweede en derde doses en boosters en hoe dit de grafiek aan het eind van de cyclus verandert. Mylo antwoordde:

“Alles kan gemeten worden met hematologische tests. Hoe meer injecties en boosters de stommelingen krijgen, hoe slechter hun bloed er onder de microscoop uitziet en hoe sneller ze in mest veranderen.” ∼ Dr. Mylo Canderian

Tenslotte vroeg ik hem hoe de samenzwering om zoveel miljarden mensen te doden zo geheim kon worden gehouden door zo’n groep elites… Zijn antwoord was: “Je weet niet veel van de vrijmetselarij, is het niet, Steve?”

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Volg Frontnieuws op Telegram

Loading