In Vrije Vogelvlucht, onze toekomst.

Het spel wordt gespeeld en wij, het volk, trappen er nog steeds in. Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat ook de PVV, net als BBB en NSC gecontroleerde oppositie is, wordt het spelletje om de formatie van een nieuw kabinet te traineren goed gespeeld. Na een van tevoren vaststaand feit, namelijk dat de poging van Ronald Plasterk om een kabinet te vormen mislukt is, is het nu de beurt aan Kim Putters om verkiezingen zo lang als mogelijk uit te stellen. Overigens om zelf vast te stellen dat genoemden partijen gecontroleerde oppositie zijn, hoef je alleen maar naar het stemgedrag te kijken.Verbazingwekkend dat een zo simpele strategie erin gaat als koek bij de bevolking. En tijdens de lange periode van het uitstellen van eventuele nieuwe verkiezingen, dendert de agenda 2030-trein gewoon door.

De enige oprechte partij, namelijk het Forum voor Democratie, wordt door het kartel en zijn aanhangers weggezet als fascistisch. Alhoewel er niet één argument als onderbouwing van bedoelde bewering kan worden genoemd, zijn er kennelijk nog aldoor mensen die erin trappen en geen FvD stemmen. Overigens worden FvD-stemmen niet altijd meegeteld in de eindcijfers. (zie qouire.nl, digitaal stemmen).

Boeren zijn een bedreiging van elk regime. Immers als een land zichzelf kan voorzien van voedsel, dan is het lastig zo niet onmogelijk om het volk eronder te krijgen. Op het moment dat de voedselvoorziening geïmporteerd moet worden, dan kan het volk geknecht worden door de voedselvoorziening te stagneren. Maar ook in deze, wordt het spel goed doordacht gespeeld. Het regime pakt telkens een groep aan. Zodra, bijvoorbeeld, vissers en boeren één groep vormen en niet gaan onderhandelen over een niet bestaand probleem, namelijk stikstof, dan is het afgelopen voor het Haagse tuig.

Maar er wordt voortdurend ingespeeld op angst en wij, het volk, trappen daar vooralsnog steeds in. Een helder en duidelijk voorbeeld is het Coronaverhaal. Corona is, zoals wellicht bekend, een virus dat al heel lang bestaat en net zoals andere griepsoorten, gevaarlijk kan zijn voor vooral oude, verzwakte mensen. Gezonde mensen echter, hebben niet of nauwelijks problemen of zijn, net als bij andere soorten griep, even ziek en knappen daarna weer op. Evenwel het lukte het regime, om mensen in hun huis op te sluiten en hen nodeloze mondkapjes te laten dragen en hen zo bang te maken dat zij anderhalve meter afstand hielden. Om hun duivelse plannen te ondersteunen werd er de term Covid-19 bedacht. Covid-19 is een gedeponeerd handelsmerk waaraan men vaccinaties koppelde om mensen op te ruimen. En om de oversterfte, die wereldwijd nog nooit zo groot is geweest als nu, te verdoezelen, worden cijfers van het CBS gemanipuleerd en weggemoffeld.

Dat de (R)Overheid een verlengstuk is van het World Economic Forum is, moge blijken uit de maatregelen die zij erdoor hebben gedrukt. Maatregelen die veelal buiten grondwettelijk zijn. De autonomie van Nederland is inmiddels uit handen gegeven aan criminele organisaties zoals het WEF en de World Health Organization. Van het WEF is bekend dat de “leider” Klaus Schwab uit een Nazi-nest komt en zelf ook een nazi is. Zijn uitspraak “wij zijn gepenetreerd in regeringen van vele landen” is inmiddels bekend. En datzelfde geldt voor “You’ll own nothing and be happy”. Zelf bezit dat schorem alle luxe en weelde die je je maar kan voorstellen, maar door gebrek aan empathisch vermogen, mogen andere mensen niets bezitten en moeten tot slaaf worden gemaakt.

En zoals genoegzaam bekend, werken de demissionaire regering en hun criminele aanhang, daar volop aan mee. De voedselprijzen rijzen de pan uit. Ziekenhuizen, waaronder het Slotervaart, worden gesloten terwijl de zorgkosten enorm stijgen, althans voor de Nederlandse burger. Gelukszoekers daarentegen, betalen niets voor zorg. In Nederland zijn de prijzen voor brandstof nagenoeg het hoogst. En dat komt niet alleen door de absurde prijzen die leveranciers berekenen, neen de grootste kosten zijn belastingen.

Successierechten. Dat de trend om burgers financieel te plukken al heel lang aan de gang is moge blijken uit de successierechten die burgers moeten betalen. Indien een burger, door hard gewerkt te hebben, heeft gespaard, dan moet er, bij overlijden successierechten worden betaald. Feitelijk moet er dus nog meer belasting worden betaald over geld dat al meerdere keren belast is. En om het proces “onteigening” te versnellen, worden eigen huizen in box 3 geplaatst zodat er nog meer belasting kan worden geheven op het eigendom van hardwerkende burgers.

Maar om dat alles voor elkaar te krijgen, moet er een plan worden uitgevoerd. En dat plan is “om-volking”. Zoals bekend is het nagenoeg onmogelijk om een homogeen volk te knechten. Natuurlijk zijn zij (de psychopaten) al heel ver gekomen door groepen tegen elkaar op te zetten, maar de genadeslag voor het volk moet nog komen, namelijk “om-volking”. Als het autochtone volk eenmaal in de minderheid is, dan is de slag door hen, het criminele tuig, gewonnen. Immers de gelukszoekers zullen afhankelijk zijn van de “vrijgevige staat” en derhalve weinig of geen verzet bieden tegen vrijheid beperkende maatregelen. Om al die duivelse plannen uitgevoerd te krijgen, is chaos nodig. En dat lukt hen helaas.

Verdeel en heers is nog altijd waarheid. Juist door oorlogsdreiging, klimaat-gekte en dergelijke worden burgers onzeker en afgeleid van het grotere doel” namelijk totale overheersing van de mensheid door een relatief kleine groep psychopaten.

Karrevrachten geld worden er van de burger geroofd om oorlogen te financieren, bijvoorbeeld in Oekraïne. Ook wordt de burger bestolen door hun zuurverdiende geld te besteden aan complete onzin zoals het klimaat. En als de burger niet meegaat in dat narratief, dan wordt hij/zij gedemoniseerd.

 

 

 

 

De elektrische auto.

Om het klimaat te redden, moeten er stappen worden gezet volgens de criminelen. De aardbol wordt, zoals wellicht bekend, door twee procent mensen bewoond. Derhalve, het grootste gedeelte van de aardbol wordt niet door mensen bewoond. Dat mensen het milieu vervuilen is een voldongen feit. Echter die vervuiling is voor een groot deel te wijten aan alle chemische troep die wordt gedumpt door grote bedrijven en de vergiftiging van ons voedsel. De drogredenering dat elektrische auto’s de toekomst zijn, wordt gelogenstraft door de feiten.

Als voorbeeld de Tesla batterij.

12 ton steen voor lithium, 5 ton voor kobaltmineralen, 3 ton voor mineraal voor nikkel,

12 ton voor mineraal voor het koper.

Derhalve moet er circa 250 ton verplaatst worden om:

12 kg lithium, 22 kg mangaan, 6,8 kg kobalt, 200 kg aluminium, staal en plastic te regelen.

Je hoeft geen professor te zijn om vast te kunnen stellen dat elektrische auto’s veel vervuilender zijn dan auto’s op fossiele brandstof. En dan wordt gemakshalve de kinderarbeid niet genoemd.

CBDC is een door de centrale bank uitgegeven digitale vorm van betalen met als doel om contant geld uit de samenleving te bannen. Immers als er een centrale bank is die alle betalingen van burgers kan controleren en als zij dat nodig vinden, kunnen blokkeren dan is er totale controle over de burger.

Zoals bekend zijn er vele mensen die depressief zijn en dan met name tijdens de donkere dagen van de winter. Zoals ook bekend kan een tekort aan vitamine d meehelpen om een depressie te veroorzaken. Onder andere Nederland heeft haar luchtruim opengesteld voor cloud seeding oftewel weermanipulatie. Door de zon af te dekken met chemtrails komen er niet alleen voor mens en dier gevaarlijke stoffen in de atmosfeer, maar zullen mensen ook een gebrek aan vitamine d ontwikkelen.

Chemtrails bestaan uit; barium, glasvezel met nano aluminium (bekend als CHAFF), radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, sporen van schimmels, ethyleen dibromide en polymeervezels. (Barium is net zo giftig als arsenicum en werkt op het hart. Aluminium is schadelijk voor de hersenen).

Is dan alles verloren?

Neen, zeker niet. Agenda 2030 kraakt aan alle kanten. De duivelse doelen worden niet gehaald. Het is triest dat er al vele slachtoffers zijn gevallen en dat er nog vele zullen volgen maar, de groep mensen die overblijft zal niet of nauwelijks te bespelen zijn. De mensen die zich niet lieten misleiden, zich niet hebben laten bang maken, op zoek zijn gegaan naar de waarheid en het duivelse plan doorhadden, zullen uiteindelijk overwinnen.Het idee van het FvD om een parallelle samenleving te bewerkstelligen is voor de criminelen een groot gevaar. Immers zodra mensen doorhebben dat de huidige placebo-maatschappij erop gericht is om slavernij en om-volking te bewerkstelligen, dan zullen velen “overstappen” naar een parallelle samenleving. Een samenleving waarin mensen ruildiensten regelen zonder dat de criminele overheid daar grip op heeft. Mensen die begrijpen dat contant geld vrijheid betekent. Mensen die empathisch zijn en begrijpen dat geld niet het hoogste doel is, maar dat het hoogste doel gezondheid en geluk is. De strijd is nog niet gestreden, maar er komt een moment dat ingezien wordt dat vergiftigd voedsel de rijken rijker maakt en de burger armer. Immers, de chemische industrie stelt;..  een genezen patiënt is een slechte klant.

Februari 2024,

Hans Wortel

 

 

 

 

Loading