J’accuse,

Kijk wat er van Nederland, anno 2016, is geworden.
Meer dan 160 voedselbanken in een land dat een overvloed kent aan belastinginkomsten.
Een land dat, als braafste jongetje van de klas van de UNI, haar deuren opende voor talloze gelukszoekers. Gelukzoekers die een voorrangsbehandeling krijgen die, op last van een door en door zieke regering, is gedicteerd. Nederlandse burgers die, veelal na vele jaren van hard werken, buiten hun schuld in de financiële problemen zijn geraakt, raken hun huis en goed kwijt en komen noodgedwongen bij de voedselbank terecht. Ouderen worden bestolen en onder het mom van participatiemaatschappij bla bla, in de kou gezet. Recht op goede verzorging hebben zij niet meer.
Een regering die zich slechts bezighoudt met verkiezingspropaganda en leugen op leugen stapelt om aan de macht te blijven. Karrevrachten geld gaan de grens over naar projecten die feitelijk bodemloze putten blijken te zijn. Noodhulp is goed, maar structurele ontwikkelingshulp zorgt ervoor dat er nog meer mensen afhankelijk worden en er derhalve nog veel meer mensen uiteindelijk sterven. En dat, terwijl de Nederlanders die al dat geld hebben opgebracht, af geserveerd worden door de huidige ondermijnende politiek. Vele Nederlanders kunnen geen gebruik meer maken van verworvenheden zoals goede gezondheidszorg. De zogeheten marktwerking zou ervoor zorgen dat de gezondheidszorg betaalbaar bleef. Niets is minder waar gebleken. Het basispakket voor de zorg is nu al voor veel mensen onbetaalbaar en de veelal noodzakelijke medicijnen kan men nog nauwelijks betalen.
Het eigenrisico wordt bijna elk jaar verhoogd. Ons zo prachtige solidariteitsprincipe geldt alleen nog maar voor gelukszoekers en mensen die niet In Nederland wonen. Ook deze regering heeft er behoorlijk aan bijgedragen om alle voorzieningen te privatiseren zodat de regering als een “Big Brother is Watching You” het vingertje kan opsteken zonder aangesproken te kunnen worden op het eigen functioneren. Wij moeten terug naar Overheidsbasisvoorzieningen. Onderwijs, gezondheidszorg, energie en openbaar vervoer behoren wederom primaire voorzieningen te worden en derhalve ondergebracht te worden bij een Overheid die er voor de eigen ingezetenen is. Het is toch te gek voor woorden dat er in ons rijke Nederland gecollecteerd moet worden voor bijvoorbeeld onderzoek naar kanker, terwijl er ongelofelijk veel geld zomaar over onze grenzen verdwijnt.
De klinkklare onzin die ons burgers wordt wijsgemaakt dat de UNI ons vele voordelen biedt, houdt niet langer stand. Afspraken met andere landen maken is Nederland in het verleden altijd goed afgegaan. Met het maken van laterale en/of bilaterale verdragen is helemaal niets mis. Immers met gebieden buiten Europa maken wij ook afspraken. De huidige bedrieglijke politiek is meester in het onoverzichtelijk maken van relatief eenvoudige zaken. Politici die werkloos worden, worden op kosten van de hardwerkende burger van een riant inkomen voorzien, maar de burger zelf kan verrekken. Er moet een politieke omwenteling komen wil Nederland niet nog meer soevereiniteit verliezen dan nu al het geval is. De open grenzen vormen meer een gevaar dan dat er voordelen zijn. Een voorbeeld is de Audi-bende. Criminelen die in Nederland een Audi stelen en vervolgens een ramkraak plegen in Duitsland. Ook de vraag óf er een aanslag zal worden gepleegd is veeleer de vraag van wanneer er een aanslag zal worden gepleegd. Fantastisch toch die open grenzen?
De Europese Uni kan slechts bestaan doordat er een paar landen zijn die burgers hebben die hard werken en derhalve financieel krachtig zijn. Echter zoals genoegzaam bekend, zijn er (te) veel landen lid die door twijfelachtige politiek en handelwijze, afhankelijk zijn van de landen die de zaken wel op orde hebben, of moet ik inmiddels zeggen, hadden. Ik beschuldig de politici in Den Haag ervan dat zij, ten koste van Nederlandse burgers en ter meerdere glorie van de eigen portemonnee zichzelf rijkelijk belonen. Ik beschuldig de regering van malversatie, leugenachtige praktijken en het volkomen negeren van de burgers. Wederom heeft Rutte bewezen dat hij het volk minacht. Zijn verkiezingspropaganda spotje waarin hij zegt dat hij de bezorgdheid van de burgers begrijpt, wekt bij mij braakneigingen op. Weet u nog,…”geen cent naar Griekenland” etc. En wat te zeggen van het Oekraïne referendum. De uitkomst werd zo terzijde geschoven. En doordat er geen beslissing werd genomen, werd de wet met voeten getreden. In 2017 kunnen wij het tij doen keren. Stem niet meer op een regering die reeds jarenlang de burgers heeft bestolen en voorgelogen. Er is heel veel mis met Nederland. Laat je niet, zoals de media propagandeert, wegzetten als een rechtsextremistische, laagopgeleide populistische, discriminerende burger. De angst die er nu heest bij het establishment begrijp ik. Immers zij zijn reeds door de mand gevallen en de burgers hebben het vertrouwen in hen terecht verloren.

Hans Wortel
euro-elite

vvd-liegen

Loading