Brief aan de PVV

Geachte heer Wilders

Wetend dat jullie niet discrimineren en zeker niet rechts-extremistisch zijn, heb ik de PVV altijd verdedigd en heb ik met volle overtuiging op jullie gestemd.

Echter nu zijn er ernstige twijfels bij velen waaronder ik mijzelf schaar en weet ik niet of ik nog wel blij moet zijn met de PVV.

Dat de huidige regering liegt en bedriegt, het belastinggeld van de hardwerkende burgers weggeeft. Ziekenhuizen heeft laten omvallen, de pensioengerechtigde leeftijd, ten onrechte, heeft verhoogd etc. is genoegzaam bekend. Dat burgers voortdurend in angst worden gehouden om allerlei, voor de burger nadelige, wetgeving erdoor te drukken is eveneens bekend. Een minister die per decreet de meest absurde beperkingen kan opleggen, is het onderuithalen van onze democratie. Dat een regering sowieso al met absurde, buitenrechtelijke, maatregelen komt laat zien dat zij een dubbele agenda hebben. Een agenda ten koste van vrijheden van burgers. De kans dat het Corona-virus misbruikt zal worden om de verkiezingen uit te stellen, is dan ook te verwachten.

En toch geeft de PVV geen tegengas. De PVV stelt zelfs dat er strenger moet worden opgetreden tegen burgers die zich niet aan de Corona-maatregelen houden.

Serieus vraag ik mij af of de PVV wel enig idee heeft wat er aan de hand is?

De PVV stelt dat er door de regering eerder ”gehandeld” had moeten worden. Is dit politiek gewin of is er een reden die ik nog niet ken?

Immers bekend is dat de PCR-test, die gebruikt wordt om besmetting vast te stellen, niet deugt. Eveneens is bekend dat het RIVM goochelt met (sterfte)cijfers. De griep, die jaarlijks duizenden mensenlevens opeist is, althans volgens het RIVM, grotendeels verdwenen want het RIVM telde nu nog maar 404 sterfgevallen? Hoe zou dat nu toch komen? Natuurlijk, het antwoord is het intrappen van een open deur. De overige sterfgevallen zijn allemaal “Corona-gerelateerd”. En als je Corona in de strijd gooit, dan boezem je angst in bij de burgers en zoals ook dit kabinet weet,….. angstige burgers zijn gemakkelijk te manipuleren.

Wil de PVV nu echt dat regering, burgemeesters en handhavers nog meer middelen krijgen om de burgers monddood te maken en hen te onderdrukken?

Wil de PVV dat onze grondwet en dan met name de artikelen 10 en 11, zo aangepast worden zodat burgers feitelijk het “slachtoffer” worden politieke macht en mismanagement of wellicht beter verwoord, uitrollen van de plannen om een nieuwe wereldorde voor elkaar te krijgen. Immers dat zijn de woorden van meerdere “wereldleiders” en de woorden van een pion als Mark Rutte die geheel in de pas loopt.

PVV.    Ik voorspel dat, alhoewel het wellicht nog een (te) lange tijd zal gaan duren, dat uiteindelijk de schuldigen worden afgerekend op hun (wan)daden.

Als de Partij Voor de Vrijheid haar naam echt eer aan wil doen, kom dan op voor onze burgerrechten. Zorg ervoor dat de artikelen 10 en 11 van de grondwet niet worden aangepast zodat de Nederlandse burger niet monddood wordt gemaakt en dat de rechten gehandhaafd worden zodat Nederland weer een vrij land wordt. Derhalve, zorg ervoor dat dat idiote idee dat een minister per decreet een volk kan opsluiten en monddood kan maken van tafel gaat.

PVV, verdiep je in de werkelijkheid. Kom achter het feit dat die absurde mondkapjes-verplichting en de anderhalve metermaatschappij alleen bedoeld is om burgers hun rechten af te nemen. Immers als deze regering bedoelde absurde plannen wet laat worden, dan kan er niet meer worden gedemonstreerd. Dan worden burgers nog meer dan nu al het geval is, belemmerd in hun vrijheden. En denk niet dat alleen gewone burgers het slachtoffer zijn, neen,…. zodra politici en andere “machthebbers” hun positie kwijt zijn, dan zitten zij in hetzelfde schuitje namelijk volledige overheersing. Wordt wakker PVV !!!

Tot op heden heb ik nimmer een reactie gehad op de brieven die ik naar de PVV zond. Maar wellicht is het nu tijd om wel op de inhoud van deze brief in te gaan.

Deze brief plaats ik ook op quoiure.nl en op Facebook.

Vriendelijke groet en

veel wijsheid toegewenst,

Hans Wortel

Adres bij PVV bekend.

14 aug. 2020

Loading