Gewone wreedheid is simpelweg stupiditeit…………..

Oscar Wilde (1854-1900), werd veroordeeld voor zijn homoseksualiteit. De antihomo-wet was tot 1967, in Engeland van kracht. Eén van zijn vele beroemde uitspraken luidt “Gewone wreedheid is simpelweg stupiditeit, het is het volledig gebrek aan inlevingsvermogen”. Deze uitspraak deed hij naar aanleiding van de wrede wijze waarop cipiers met gevangen kinderen omgingen. Oscar Wilde zag een aantal cipiers als simpele mensen die vaak niet eens kwaadwillend waren doch gewoon dom.

En die domheid komen wij burgers steeds vaker tegen vooral ook nu, tijdens de zogeheten Corona-crisis. Mensen die, door zich niet in de materie te verdiepen, zich laten misleiden door “gezaghebbende mensen” die vanuit domheid handelen. Burgemeesters die kennelijk niet de intelligentie hebben om aan waarheidsvinding te doen en bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes verplicht willen stellen. En dat, terwijl het opleggen van die buitengewone maatregel vooralsnog buitenwettelijk is. (Zie grondrechten de artikelen 10 en 11).

En, natuurlijk,…. als je jezelf alleen maar belangrijk vindt als je “derden” kunt sturen, dan is er al vaak sprake van machtsmisbruik. Bij dit soort mensen ontbreekt inlevingsvermogen. Zij denken macht te hebben en zien de eigen kwetsbaarheid niet. Immers zij handelen “om de bevolking te beschermen”, althans dat is hun denkwijze. Maar dat medeburgers veelal heel goed instaat zijn om zelf afwegingen te maken, wordt niet door hen ingezien en derhalve dan ook niet getolereerd. Dat het verplichten van mondkapjes en het houden van anderhalve meter afstand zinloos is, deert hen niet. Deze mensen lopen, als makke schapen, met de stroom mee en het ontbreekt hen kennelijk aan intelligentie en voorstellingsvermogen. Dat zij, door bedoelde absurde maatregelen, ook hun eigen vrijheden onderuit aan het halen zijn, hebben zij totaal niet door. Het gaat om het “machtsmoment” van nu. En later,……. ach dat zal wel meevallen.

Maar stel dat die anderhalve-meter, het mondkapje en de vaccinatie wettelijk verplicht worden. Dan geldt dat ook voor hen en voor hun kinderen en kleinkinderen. Dan komen ook de niet nadenkende mensen in een totalitair systeem waarin de “macht” van een burgemeester, politicus, arts/viroloog, jurist miljonair, of gewone burger totaal ondergeschikt is aan het groter geheel. En dat groter geheel laat zich gemakkelijk raden, namelijk algehele controle en burgerlijke gehoorzaamheid, of beter verwoord,….. brave slaafjes.

Maar ook al lijkt het er soms op dat de hele wereld “in brand” staat, de tegenstroom wordt alsmaar groter en sterker. Vele artsen, virologen, rechtsgeleerden en andere burgers verenigen zich en maken een stevige vuist tegen de “goedgelovige massa” en tegen hen die de “blauwdruk” voor onderdrukking en controle hebben gemaakt.

Dat er, door onder andere regeringen, paniekvoetbal wordt gespeeld, doet denken aan het spreekwoord,… “ een kat in het nauw maakt rare sprongen”. Want inderdaad, de regelgeving wordt alsmaar absurder en het verzet daartegen alsmaar groter.

Het is een voldongen feit dat, indien bijvoorbeeld een vierde van de burgers in Nederland opstaat en gezamenlijk in verzet komt, dan is het onmiddellijk over met al die onzin, waaronder falende politici en hun absurde regels. Dan wordt de wil van het volk weer een belangrijk ingrediënt om “beleid” te maken en uit te voeren. Dan keert de democratie weer terug. Dan kunnen mensen weer vrij van angst leven. Dan zullen regeringen weer een “afspiegeling” van de burgerbevolking zijn. Tenslotte, politici en overheid zijn in dienst van het volk.

Het volk betaalt belasting en als het volk weigert om (nog langer) gevolg te geven aan bedoelde absurde demagogische beleidsblunders. dan is het “game over” voor de gemanipuleerde politici en hun “gezanten”.

4 aug. 2020,  Hans Wortel

 

 

Loading