Hoogleraar ontkracht klimaatonzin

Ik hoop dat de wetenschappers en politici die CO2 al 37 jaar blindelings demoniseren op een dag hun ogen openen.

Koolstofdioxide heeft een enorm positieve impact op flora en fauna. De mogelijk schadelijke effecten van koolstofdioxide worden zwaar overdreven. Dat schrijft emeritus hoogleraar Freeman Dyson in het voorwoord van een rapport over de voordelen van koolstofdioxide dat geschreven is door de Amerikaanse overheidsanalist Indur Goklany.

“De mogelijke schade weegt niet op tegen de voordelen [van CO2],” stelt Dyson.

“Voor mij als onbevooroordeeld persoon zijn deze feiten duidelijk,” vervolgt hij. “Maar deze feiten zijn niet duidelijk voor de meeste wetenschappers en politici, die denken dat koolstofdioxide gevaarlijk en kwaadaardig is.”

Grootste mysterie

De mensen die worden gezien als de experts en die claimen de wetenschap te begrijpen, zijn precies de mensen die het bewijs niet willen zien, aldus de hoogleraar.

“Mijn wetenschappelijke collega’s die in het dogma over koolstofdioxide geloven, zullen het bewijs van Goklany niet overtuigend vinden,” klinkt het.

Hij zegt te hopen dat ze het bewijs toch willen bestuderen omdat het indruist tegen het dogma.

“Maar ik weet dat de meerderheid blind zal blijven,” zegt Dyson. “Dat is voor mij het grootste mysterie binnen de klimaatwetenschap. Het is geen wetenschappelijk mysterie, maar een menselijk mysterie.”

Sport

“Hoe kan het dat een hele generatie wetenschappelijke experts de feiten niet onder ogen wil zien?”

Hij wijst erop dat mensen in het verleden al vaak massaal geloofden in iets wat later niet bleek te kloppen. En wee je gebeente als je vraagtekens durfde te zetten bij de heersende overtuiging.

De oude cultuur van groepsloyaliteit en geloof in dogma’s bestaat nog altijd, en stuurt de gedachten van wetenschappers en de mening van gewone burgers, merkt Dyson op.

Nadenken over wetenschappelijke vraagstukken is nog steeds een sport, waarbij winnaars en verliezers zijn. Voor spelers die hun reputatie niet op het spel willen zetten is het belangrijker om bij het winnende team te horen dan het bewijs te bestuderen.

Blindelings demoniseren

Professor Dyson vergelijkt hedendaagse wetenschappers en politici met holbewoners.

Hij stelt vast dat Goklany een enorme stapel bewijsmateriaal heeft verzameld waaruit blijkt dat koolstofdioxide een overweldigend positief effect heeft.

Daarnaast laat hij zien dat de klimaateffecten [van CO2] in de echte wereld een stuk minder schadelijk zijn dan wordt voorspeld door de klimaatmodellen, en vaak juist gunstig zijn.

“Ik hoop dat de wetenschappers en politici die koolstofdioxide al 37 jaar blindelings demoniseren op een dag hun ogen openen en naar het bewijs kijken,” besluit Dyson.

Bron; Natuur en milieu.

Loading